Skip to main content
 

Opptak fra 12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

  • 12. desember 2022

Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret ble det presentert funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og partene i arbeidslivet var invitert til en diskusjon om fagenes framtid.

europa folk seminarnettside COLOURBOX24480200Kan arbeidsmigrantene dekke behovet for faglært arbeidskraft? Eller fører et åpent europeisk arbeidsmarked til at fagene forvitrer?

Seminaret ble holdt i Fafos lokaler mandag 12. desember 2022, kl. 13.00–15.00.

Seminaret ble strømmet. Se opptak av sendingen på Fafo-tv.

Presentasjonene på seminaret kan du laste ned fra seminarets nettside.

Seminaret var avslutning på prosjektet Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder som Fafo har gjennomført på oppdrag fra Norges forskningsråd.

 

 
Nyhet