Skip to main content
 

14. juni, webinar i regi av HK-dir: To nye land i godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

06. juni 2024

Fra 1. juni 2024 kan søkere med fag- og yrkesopplæring fra Danmark og Island nå søke om godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Dermed kan søkere fra totalt sju land søke om godkjenning i 24 norske lærefag.

De syv landene som er en del av ordningen i dag er: Danmark, Estland, Island, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland.

– Det er svært gledelig at vi endelig kan utvide med nye land i godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Dette har både arbeidsgivere og enkeltindivider etterlyst i flere år, sier Dag Hovdhaugen, direktør for Godkjenning og opptak i HK-dir.

I 2016 ble godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring etablert og forvaltet av NOKUT. Ordningen startet med fem norske lærefag og to land. I 2023 ble godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Søkertallene har steget jevnt de siste årene, men i 2023 opplevde HK-dir en nær dobling i antall søknader og en betydelig økning i antall godkjenninger.

I forbindelse med utvidelsen til Danmark og Island inviterer direktoratet til et webinar 14. juni 2024, kl. 10.00–11.00. Påmelding her.
På arrangementet informerer HK-dir om de nye landene, Danmark og Island, og vil også snakke om:

  • Hva en godkjenning fra HK-dir betyr
  • Faglig vurdering
  • Hvordan vi jobber med ekthetsvurdering
  • Utvidelsesprosessen
Nyhet