Skip to main content

En godkjenningsordning som kan bli nyttig: Evaluering av godkjenningsordningen for utenlandsk fagskoleutdanning

En godkjenningsordning som kan bli nyttig: Evaluering av godkjenningsordningen for utenlandsk fagskoleutdanning

NIFU-rapport;2023:9

Lene Korseberg, Karl Solbue Vika og Håkon Høst

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter