Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Ny handlingsplan mot sosial dumping

  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Regjeringen la nylig fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping. Hva er innholdet i handlingsplanen, og hva vil skje ved et eventuelt regjeringsskifte?

På seminaret kastet vi også et blikk bakover for å se hvordan de to foregående handlingsplanene mot sosial dumping har virket. Forsker Line Eldring presenterte hovedpunkter fra Fafos evaluering av disse.

 

Program og presentasjoner|title-active=Lukk|closed

Program og presentasjoner

Statssekretær Norvald Mo (Ap) i Arbeidsdepartementet og Robert Eriksson (FrP), leder av Stortingets Arbeids- og sosialkomité, innledet om den nye tiltakspakken. Ett av de nye tiltakene er å utarbeide et eget bransjeprogram for vegtransport, og vi hadde derfor invitert partene i transportsektoren ved til å kommentere den nye planen. Første nestleder Lars M. Johnsen stilte fra i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), mens forbundsleder Per Madsen representerte Norges Lastebileierforbund (NLF). Deretter ble det åpnet for kommentarer og spørsmål fra salen. Fafo-forsker Anne Mette Ødegård ledet seminaret som hadde 65 deltakere.

Last ned presentasjonene (pdf):