Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo Østforum-rapport om rekruttering av kunnskapsmigranter til Norge.

Høyt kvalifisert arbeidskraft er ettertraktet i det globale kunnskapssamfunnet. Bedrifter konkurrerer for å tiltrekke seg de klokeste hodene, og de rekrutterer kunnskapsmigranter for å tilfredsstille kunnskapsbehov. Hvordan er situasjonen for Norge? Klarer vi å tiltrekke oss denne typen arbeidsinnvandrere, og hva slags utfordringer møter arbeidstakerne og bedriftene? Disse spørsmålene ble belyst og debattert på dette seminaret.

Den nye rapporten ble presentert av Micheline van Riemsdijk, som har forsket på rekruttering og migrasjon av høyt kvalifisert arbeidskraft gjennom flere år, med en spesiell interesse for utviklingen og situasjonen i Norge. På programmet var det også kommentarer fra partene i arbeidslivet, en bedrift og en arbeidsinnvandrer.

Program og presentasjoner

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Innledning ved:

Micheline van Riemsdijk, Assistant Professor, University of Tennessee
presenterer Fafo Østforum-notatet: "International talent recruitment to Norway:
Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants" Lysark

Kommentarer ved:

Jørn Torstensen, Program Manager CDM Standard Deliveries
i FMC Technologies Subsea Operations Lysark

Luis Nogueira, senior engineer subsea technology and operation
i Statoil (arbeidsinnvandrer fra Portugal) Lysark

Petter Teigen, seniorrådgiver i Samfunnpolitisk avdeling i NITO Lysark

Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia

Panel: Debatt og spørsmål/kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Ny publikasjon

20334Den nye rapporten International talent recruitment to Norway: Opportunities, challenges, and lived experiences of skilled migrants er forfattet av Micheline van Riemsdijk og Matthew Cook. Prosjektet er finansiert av National Science Foundation i USA, se her for mer informasjon om prosjektet

Les mer om rapporten International talent recruitment to Norway

Last ned nettutgave (pdf 631kb)

På programmet

micheline van riemsdijk
Micheline van Riemsdijk

joern torstensen
Jørn Torstensen

luis nogueira
Luis Nogueira

petter teigen
Petter Teigen

tarje bjoergum
Tarje Bjørgum
(foto Heidi Widerøe)

amo
Anne Mette Ødegård