Fafo Østforum seminar

Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?

  • torsdag 22. november 2018
  • 14.00-16.00
  • Fafo, Borggata 2B

Det har vært en årelang strid om reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidstakere i norsk skips- og verftsindustri. Høyesterett har konstatert at allmenngjøring av RKL er innenfor EØS-regelverket. Tariffnemnda har vedtatt at utgifter til reiser innenfor Norges grenser fortsatt skal dekkes, men ikke reiser fra og til hjemlandet. Hvilke konsekvenser får dette for bedriftene og de utenlandske arbeidstakerne?

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har ment at praksisen er i strid med EØS-avtalen. Reise, kost og losji var også tema i vårens lønnsoppgjør. Da ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om å fjerne bestemmelsen om at tilreisende arbeidstakere «inntatt på stedet» ikke skal få dekket kostnader til RKL.

– Dette unntaket har bidratt til opprettelse av såkalte «postkassebedrifter» og ført til sosial dumping over hele landet, fastslo leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum. Stein Lier Hansen, direktør i Norsk Industri, omtalte den nye løsningen som «balansert».
De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. november i år.

Regjeringen håpet at lønnsforhandlingene også skulle løse saken hvor ESA påsto at disse bestemmelsene var i strid med EØS-avtalen. ESA åpnet i 2016 en formell sak mot Norge. Arbeids- og sosialdepartementet svarte i januar 2017 at saken skulle overlates til partene - det vil si Fellesforbundet og Norsk Industri - for en forhandlet løsning i forbindelse med tariffoppgjøret i 2018.

Når det gjelder reiser fra og til utlandet skal disse, etter siste vedtak i Tariffnemnda, dekkes etter hjemlandets regler. Dette begrunner flertallet i nemnda blant annet med endringer som kommer i det nye direktivet om utstasjonerte arbeidstakere. Den nye forskriften trer i kraft 1. desember.

Program

Velkommen og møteledelse ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Bakgrunn og historikk ved seniorrådgiver Ingrid Finsland i Arbeids- og sosialdepartementet

Hva sier partene nå? Innledninger og debatt: Terje Hovet, advokat i Norsk Industri og Knut Øygard, leder av tariffavdelingen i Fellesforbundet Lysark (pdf)

Spørsmål fra salen

På programmet

 ingrid finsland

Ingrid Finsland, Arbeids- og sosialdepartementet

Portrett Terje Hovet

Terje Hovet, Norsk Industri

Portrett Knut Øygard

Knut Øygard, Fellesforbundet

amo

Anne Mette Ødegård, Fafo

 

 

 


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie