Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Mer anstendighet i renholdsbransjen?

  • kl. 14.00–16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

I 2008 var halvparten av arbeidstakerne i renholdsbransjen norske. I 2017 hadde andelen sunket til 30 prosent. Økningen blant innvandrere har særlig kommet blant arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Virker tiltakene?

I 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort og i 2012 ble Godkjenningsordningen i renholdsbransjen innført. Har tiltakene hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen?

Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse på telefon til registrerte renholdere i bransjen, og bildet er ikke entydig. Allmenngjøring har hatt effekt på lønn og arbeidstid, og lønnsutviklingen i bransjen gir grunn til optimisme. Men – ikke alle får tilleggene de har krav på, arbeidspresset øker og stillingene reduseres. Sannsynligheten for ikke å få betalt de lønnstilleggene du har krav på øker hvis du er renholder fra Øst-Europa.

På dette seminaret presenterte Fafo-forskerne funn fra rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra». I tillegg ga Norsk Arbeidsmandsforbund en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Vi hadde også invitert representanter fra treparts bransjeprogrammet i renhold, og partene lokalt.

Program

Velkommen ved Kristin Alsos, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad. Lysark (pdf).

Tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen ved Geir Gamborg-Nielsen, distriktssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund. Lysark (pdf). 

Samtale med representanter fra partene, lokalt ved
Trine Wiig Hagen, tillitsvalgt i AB Solutions AS og leder lokalavdelingen Oslo/Akershus i Norsk Arbeidsmandsforbund

Mona Dehli, business unit director, i Single Services, Coor Norge

Kommentarer og samtale
Brede Edvardsen, forbundssekretær, Norsk Arbeidsmandsforbund
Ørnulf Halmrast, regiondirektør, Arbeidstilsynet
Anne Jensen, bransjedirektør renhold, NHO Service og Handel
Stein Johnsen, bransjedirektør Service, Virke

Spørsmål fra salen

Møteleder: Kristin Alsos, Fafo

Ny rapport

20675

Fafo-rapporten Renholdsbransjen sett nedenfra er forfattet av Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard på oppdrag fra treparts bransjeprogrammet mellom myndighetene og partene, og Arbeidstilsynet. Kjøp trykket versjon.
Last ned nettutgaven (pdf 803 kB)

Fafo har fulgt renholdsbransjen tett siden 2011, og dette er den fjerde rapporten forskningsstiftelsen har laget om tilstanden i bransjen. De tre tidligere rapportene er:

Fafo-rapport 2016:18: «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke». Evaluering av godkjenningsordningen i renhold  
Fafo-rapport 2012:59: Vil tiltakene virke? Status i renholdsbransjen 2012.
Fafo-rapport 2011:18: Til renholdets pris

 

På programmet

geir gamborg nielsen
Geir Gamborg-Nielsen, Norsk Arbeidsmandsforbund

trine wiig hagen
Trine Wiig Hagen, AB Soloutions / Norsk Arbeidsmandsforbund

mona dehli
Mona Dehli, Coor Norge

brede edvardsen
Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund

ornulf halmrast
Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet

anne jensen
Anne Jensen, NHO Service

stein johnsen
Stein Johnsen, Virke

roa
Rolf K. Andersen, Fafo

sit
Sissel C. Trygstad, Fafo

kal
Kristin Alsos, Fafo