Fafo Østforum seminar 18. sep: Mer anstendighet i renholdsbransjen?

  • 12. september 2018

Renholdsbransjen har de siste årene hatt en økning av arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Vi spør: Virker tiltakene?

Fafo har fulgt renholdsbransjen tett siden 2011, og på dette seminaret presenteres den fjerde rapporten forskningsstiftelsen har laget om tilstanden i bransjen. I tillegg vil Norsk Arbeidsmandsforbund gi en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Du møter også representanter fra treparts bransjeprogrammet i renhold, og partene lokalt.

Hele seminarprogrammet finner du her.

 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie