Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

  • kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På seminaret presenterte Kripos den nye rapporten "Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014", og Arbeidstilsynet og partene redegjorde for planene framover.

 

Sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet er lett å utføre og vanskelig å avdekke. Ifølge en ny rapport om arbeidsmarkedskriminalitet er dette nå så alvorlig at det kan true grunnleggende samfunnsstrukturer. Hvordan ser situasjonen ut på bransjenivå – og hvordan kan arbeidslivets parter bidra til løsninger?

På seminaret presenterte Kripos den nye rapporten "Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014". I 2010 ble partene og myndighetene enige om å sette i gang treparts bransjeprogrammer for å fremme mer seriøsitet i utsatte bransjer, og vi hadde invitert representanter fra Arbeidstilsynet og partene om å redegjøre for status og planene framover

Program og presentasjoner|title-active=Lukk|closed

Program og presentasjoner

Velkommen ved Line Eldring, Fafo

Innledninger

Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014 (pdf). Ved Amalie Thrane, strategisk analytiker i Kripos

Kampen mot arbeidskriminalitet - hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram (pdf). Ved Gro Synnøve Færevåg, programleder for treparts bransjeprogrammet i Arbeidstilsynet

Kaffepause

Kommentarer ved

Svein Furøy, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Tore Berg, seniorrådgiver i avdeling for Arbeidslivspolitikk i Virke

Trond Erik Thorvaldsen, kommunikasjons- og utredningsansvarlig i Norsk Arbeidsmandsforbund

Spørsmål og kommentarer fra salen  

____________________________

Møteleder: Line Eldring, Fafo