Skip to main content

Avslutningskonferanse i regi av Fafo, Frisch-senteret og Fafo Østforum

Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

  • kl. 12.00-16.00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Disse spørsmålene ble belyst på konferansen. Presentasjoner kan lastes ned.  

Fafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Konferansen markerte prosjektavlutningen, og forskere fra Fafo og Frischsenteret presenterte nye funn og analyser som belyser årsaker og drivkrefter bak migrasjonsstrømmene, hvordan det har gått med arbeidsinnvandrerne, samt hvilke konsekvenser arbeidsmigrasjon har hatt for norsk økonomi og arbeidsliv.

douglas masseyI tillegg til presentasjoner fra prosjektet, innledet migrasjonsforskeren Douglas Massey (Princeton University) om erfaringene med arbeidsmigrasjon til USA.

Program og presentasjoner

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Innledninger

International Migration in Theory and Practice.
Douglas Massey, Princeton University

Pause

Arbeidsinnvandringen til Norge: Omfang og drivkrefter siste 20 år.
Bernt Bratsberg, Frischsenteret

Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge?
Jon Horgen Friberg, Fafo

Pause
   
Arbeidsinnvandringens effekter på norsk økonomi; hva vet vi?
Oddbjørn Raaum, Frischsenteret

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering.
Line Eldring, Fafo

Kommentarer ved
Steinar Holden, UiO
Johan Fredrik Rye, NTNU

Spørsmål og kommentarer fra salen
__________________

Møteleder: Anne Mette Ødegård

Om prosjektet

Fafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tilgangen av arbeidsmigranter i Norge, utviklingen med tanke på arbeidsinnvandrernes lønns- og arbeidsvilkår i Norge innenfor ulike bransjer, samt hvordan arbeidsmarkedets virkemåte, økonomien og samfunnet i Norge påvirkes av arbeidsmigrasjon. Les mer om prosjektet, og dets publiseringer, på Fafos nettsider: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Fafo

EUs østutvidelse i 2004 ga startskuddet for en ny fase i norsk arbeidsliv. De siste årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet til Norge uten sidestykke. Siden 2004 har Fafo gjennomført en rekke studier knyttet til arbeids- og bedriftsvandringer og utviklingen i det felles europeiske arbeidsmarkedet.  Les mer på Fafos temaside Arbeids- og bedriftsvandringer

Frishcsenteret

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo. Prosjektet Arbeidsinnvandring til Norge er en 4-årig forskningsavtale der Arbeidsdepartementet gir Frischsenteret og Fafo støtte til forskning om arbeidsinnvandring i Norge. Forskerne ved Frischsenteret har fokusert på studier av migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår, drivkrefter bak arbeidsinnvandringen til Norge og arbeidsinnvandrernes tilpasning i det norske arbeidsmarkedet. Les mer om prosjektet, og dets publiseringer, på nettsidene til Frischsenteret

På programmet