Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

  • kl. 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret fikk vi presentert både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017.

Tilfanget av arbeidskraft fra utlandet har muliggjort mer kriminalitet fordi arbeidsinnvandrere kan være lettere å utnytte enn norske arbeidstakere. Samtidig tilpasser de kriminelle seg. De framstår nå som mer lovlydige, og mye tyder på at de har lært seg hvordan man skal unngå oppmerksomhet fra norske myndigheter.

På dette seminaret ble det presentert to ferske rapporter om arbeidslivskriminalitet. Den ene rapporten er en situasjonsbeskrivelse utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

Den andre rapporten handler om former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet mellom 1973 og 2015, og er laget av Samfunnsøkonomisk analyse.

Program

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo-forsker og prosjektleder for Fafo Østforum

Presentasjon av to nye rapporter:

«Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017» ved Marit E. Klemetsen, analytiker ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Lysark (pdf)

«Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet» ved samfunnsøkonom Fernanda Winger Eggen og seniorøkonom Marina Rybalka, Samfunnsøkonomisk analyse (SØA). Lysark (pdf)

Pause

Kommentarer ved

Bjørn Marhaug, koordinator, A-krimsenteret i Oslo og Ørnulf Halmrast, regiondirektør, Arbeidstilsynet Oslo. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo 

Publikasjoner

Situasjonsbeskrivelse 2017 arbeidskrimArbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017. Utgitt av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Senteret er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet. Nettutgave

 

 

 

2017 69 samfunnsokonomisk analyseEggen, Fernanda Winger, Petter Gottschalk, Ragnar Nymoen, Tone Ognedal og Marina Rybalka (2017), Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet. Rapport 69-2017. Samfunnsøkonomisk analyse. Nettutgave

 

 

 

omslag arbeidslivskriminalitet situasjonsbeskrivelse2014

Arbeidskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2014. Rapporten er utarbeidet av Arbeidstilsynet, Kriminalomsorgen, Kripos, Mattilsynet, NAV, Politiets utlendingsenhet, Skatteetaten, Tollvesenet, Utlendingsdirektoratet og Økokrim. Nettutgave ikke tilgjengelig

På programmet

 marit e klemtesen
Marit E. Klemetsen, NTAES

fernanda winger eggen
Fernanda Winger Eggen, SØA

marina rybalka
Marina Rybalka, SØA

bjorn marhaug
Bjørn Marhaug, A-krimsenteret i Oslo

ornulf halmrast
Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet Oslo

amo
Anne Mette Ødegård, Fafo