Skip to main content
 

Kronikk: – Hvem har ansvaret for å håndtere a-krim?

30. januar 2023

I en kronikk diskuterer Anne Orheim, seniorinspektør i Arbeidstilsynet, og Alf Christian Aarseth Grøtteland, avsnittsleder i Møre og Romsdal politidistrikt hvem som har ansvaret for å ta tak i arbeidstakerne som unyttes i det norske arbeidslivet.

– Mennesker blir utnyttet i arbeidslivet i Norge, og omfanget er stort. Vi møter ofte arbeidstakere som ikke kjenner sine rettigheter eller plikter. De kommer gjerne fra land utenfor Skandinavia. Mange snakker kun sitt eget morsmål.

– Kan vi alle ha et ansvar? Ja, mener vi. Vi har et felles ansvar for forhold som til syvende og sist påvirker samfunnet vårt og velferdsstaten slik vi kjenner den, skriver Orheim og Grøtteland.

Nyhet