Skip to main content

Fafo Østforum webinar

Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

  • Onsdag 24. mars 2021, kl. 14.00–15.15

I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsinnvandrere opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert. På dette webinaret får vi høre situasjonsbeskrivelser fra Fellesforbundets Jørn Eggum, Arbeidstilsynets Trude Vollheim, Bianca Irina Cristea og Joanna Leks fra Kirkens Bymisjon og bygningsarbeider Ryszard Jankowski.

Koronaepidemien preger arbeidsinnvandring og arbeidsinnvandrere på mange ulike måter. Da grensen ble stengt i slutten av januar ble mange blitt sittende i hjemlandet uten å få utbetalt ledighetstrygd. Ryszard Jankowski hadde jobbet i Norge siden 2008 da han plutselig var uten inntekt. Fagbevegelsen har presset hardt på for å få til en ordning. Nå har regjeringen varslet en kompensasjonsordning.

Et annet sentralt tema er om arbeidsgiverne har tatt karanteneregler og smittevernet for arbeidsinnvandrere på alvor. Importsmitte er blitt et velkjent nyord det siste året. I løpet av de første månedene av 2021 har Arbeidstilsynet stanset nær 30 byggeplasser på grunn av brudd på reglene for innkvartering av utenlandske arbeidstakere.

Og hva er de menneskelige konsekvensene av å bli sett på som et problem? «Ingen omtaler oss som mennesker med følelser og lurer på hvordan vi har det om dagen», skrev Bianca Irina Cristea i et innlegg på Kirkens Bymisjons blogg i januar i år.

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Innlegg ved:

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Presentasjon (pdf)

Samtale med Ryszard Jankowski, Bianca Irina Cristea og Joanna Leks

Spørsmål fra seerne

Møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo

Praktisk info

Fafos arrangementer gjennomføres for tiden digitalt og uten publikum.

Se opptak av sendingen på Fafos youtube-kanal, Fafo-tv 

På programmet

jorn eggum 2020
Jørn Eggum
Forbundsleder
Fellesforbundet

trude vollheim foto arbeidstilsynet
Trude Vollheim
Direktør
Arbeidstilsynet

ryszard jankowski
Ryszard Jankowski
Maler og sandblåser
Solidenergy AS

Bianca cristea 2
Bianca Irina Cristea
Sosialkonsulent, avd. for
fattige tilreisende
Kirkens Bymisjon

joanna leks
Joanna Leks
Sosialkonsulent,
Bymisjonssenteret
Kirkens Bymisjon

amo

Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo


Nyheter om tematikken