Skip to main content
 

Hvor mange pendler til Norge for å arbeide?

12. februar 2021

I overkant av 79 000 lønnstakere var ikke-bosatte, men jobbet i Norge i 4. kvartal 2020. Det er 16 000 færre enn samme kvartal året før. Statistikken viser ikke hvor ofte de pendler til Norge. De fleste pendlerne kommer fra Norden og EU-land i Øst-Europa, og flest jobber i bygg og anlegg.

Nesten 63 prosent av alle ikke-bosatte lønnstakere kom fra EU-land i Øst-Europa i 4. kvartal 2020. Det utgjør nesten 50 000 personer. I overkant av 24 prosent – vel 19 000 ikke-bosatte lønnstakere – kom fra Norden, hvor 12 000 av disse er svensker. 

Færre ikke-bosatte i 2020

– Etter innføringen av smittevernstiltakene mot koronaviruset i mars 2020 var det et fall i ikke-bosatte lønnstakere. Vi vet ikke ennå om de nye innreisereguleringene i starten av 2021 førte til en ytterligere nedgang i januar i år, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Tall for 2020:

Nedgangen i antall ikke-bosatte som kom til Norge for å jobbe fra EU-land i Øst-Europa var på 18,5 prosent fra 4. kvartal 2019 til samme kvartal året etter. Dette er en noe større nedgang enn for alle ikke-bosatte (16,9 prosent), og betydelig større enn for Norden (13 prosent).

Hvis vi ser på endringen fra 2. og 3. kvartal 2019 til samme kvartal i 2020, er nedgangen enda større for ikke-bosatte fra EU-land i Øst-Europa. I 2. kvartal 2020 var fallet på i underkant av 13 000 (22,7 prosent). Tilsvarende var nedgangen i 3. kvartal på drøyt 15 000 (24 prosent).

Les hele saken: Hvor mange pendler til Norge for å arbeide? (SSB, 12.02.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet