Skip to main content
 

Korona: Stigmatisering av polske arbeidsinnvandrarar

21. november 2020

– Når sentrale aktørar set agendaen og fokuserer så sterkt på polske arbeidsinnvandrarar som eit smitteproblem driv vi ei gruppetenking som under andre omstende ville ha blitt slått hardt ned på, skriv Stein Kvalsund, dagleg leiar i Hub for Ocean.

Mobiliteten av vår «interne» norske arbeidsstyrke er vel så stor som den polske. Er arbeidstakarar frå Bergen eller Oslo ei gruppe som vi karakteriserer på same måten som den polske arbeidgruppa?

Arbeidsinnvandringa representerer ein ressurs på arbeidsmarknaden. sidan den tilfører arbeidskraft til dei som har underskot på det. Den maritime næringa er svært avhengig av å ha tilgang til denne arbeidsressursen, skriv Kvalsund.

Les hele innlegget: Det uroar meg når vi i ei utfordrande tid tyr til stigmatisering av arbeidsgrupper i samfunnet (Fjordenes Tidende, 21.11.20)

 

Relaterte temaer

 
Nyhet

Mer om tema