Skip to main content
Bransjekunnskap

Renhold (45)

Skipsverft (82)

Transport (512)

Tok åtte for ulovlig kabotasje - på ett skift

Tok åtte for ulovlig kabotasje - på ett skift


Statens vegvesen region øst foretok en kontroll av kabotasjekjøring på Minnesund, og de tok hele åtte forskjellige transportører for ulovlig kabotasje. Flere av disse blir anmeldt. Det ble påvist manipulerte fraktbrev i flere av tilfellene, noe som er en indikasjon på at regelbruddene var bevisste, og ikke bare slurv fra sjåførens side.

(Lastebil.no, 20.04.18)
Rumensk sjåfør er ansatt i slovakisk selskap, men har aldri kjørt utenfor Skandinavia

Rumensk sjåfør er ansatt i slovakisk selskap, men har aldri kjørt utenfor Skandinavia


Det kan dryppe mye penger på mange sjåfører i Europa dersom en rumensk sjåfør vinner sitt søksmål mot Bring Trucking AS om etterbetaling av lønn. Sjåføren, som er ansatt i Bring Trucking AS - et slovakisk selskap eid av det norske statseide Bring -, hevder han har vært utstasjonert i Danmark og dermed har krav på dansk lønn, ikke slovakisk som han har fått av det norskeide selskapet.

(FriFagbevegelse, 20.04.18)
Meninger: – Norse Production har samme vilkår som resten av bransjen

Meninger: – Norse Production har samme vilkår som resten av bransjen


Norse Production er konkurs, og eieren Bård Sekkingstad mener det skyldes NNN som hjalp 80 polske arbeidere med å fremforhandle tariffavtale.
– Historien vi har med dette selskapet er lang og ikke hyggelig. Når de nå har slått bedriften konkurs, og skylder på NNN, så kan de umulig ha fått med seg at de har akkurat samme vilkår som resten av bransjen, skriver forbundsleder i NNN, Jan-Egil Pedersen.

Se også: Fagorganiserte får ikke jobb i nytt selskap etter konkursen i Norse Production (FriFagbevegelse, 18.04.18)

(iLaks, 20.04.18)
– Flott at ingen nordmenn vil jobbe her

– Flott at ingen nordmenn vil jobbe her


Nyutdannet og med dårlige utsikter til jobb. Derfor valgte de å sløye fisk i Finnmark. 23-åringene Laurynas og Ziedune fra Litauen ser muligheter der ingen nordmenn ser ei framtid. På det lille fiskebruket i enden av bygda er det bare to som snakker norsk. – Det finnes ikke lokal arbeidskraft, forteller fiskebrukets leder, Per Inge Akslen.

Se også: Forlater familien i Litauen i månedsvis for å jobbe i Norge (NRK Troms, 09.04.18)

(NRK Troms, 09.04.18)
Hva vil regjeringen gjøre for å begrense skadevirkningene av EUs nye mobilitetspakke i Norge?

Hva vil regjeringen gjøre for å begrense skadevirkningene av EUs nye mobilitetspakke i Norge?


– EUs nye mobilitetspakke åpner opp for mer kabotasje. Dette har skapt bekymringer både i norsk lastebil- og bussnæring. Hva vil regjeringen gjøre for å redusere skadevirkningene, og hvordan vil regjeringen kunne øke kontrollen med ulovlig kabotasjekjøring? spurte stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsen (A) før påske. Les svaret fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på nettsidene til Stortinget.

(Stortinget, 09.04.18)
Forlater familien i månedsvis i Litauen for å jobbe i Norge

Forlater familien i månedsvis i Litauen for å jobbe i Norge


Tobarnsfaren Andrej Pavlovic er en av mange lituaiske sesongarbeidere i norsk fiskeindustri. I 2003 var andelen utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeindustri bare 12 prosent. Nå er den over 50 prosent, viser en rapport fra Nofima og dataanalyseselskapet Capia. På mange fiskemottak langs norskekysten er det nå knapt noen som snakker norsk.

(NRK Troms, 08.04.18)
AUF krever veto mot EUs kabotasjeregler

AUF krever veto mot EUs kabotasjeregler


Et enstemmig landsstyre i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, sier nei til innføring av EUs reviderte kabotasjeregler gjennom EØS-avtalen. AUF mener de nye reglene vil undergrave norske lastebilsjåførers levebrød. – Vi kan ikke ha regler som legger opp til sosial dumping og som skaper trafikkfarlige situasjoner, sier AUF-leder Mani Hussaini.

(ABC Nyheter, 07.04.18)
Ønsker mer fiskeforedling i Norge og ryddige arbeidsvilkår

Ønsker mer fiskeforedling i Norge og ryddige arbeidsvilkår


– Økt bearbeiding av norsk fisk i Norge vil blant annet være bra for sysselsettingen, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, da de lanserte visjonsdokumentet Sjømat 2030 - Tenke globalt, handle lokalt. Sjømat Norge ønsker å styrke den sosiale bærekraften i næringen, særlig hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, og vil derfor støtte en fortsatt allmenngjøring av fiskeindustrioverenskomsten.

(Sjømat Norge, 21.03.18)
– Økonomien går så det suser

– Økonomien går så det suser


sier sjefsøkonom i Nordea, Kjetil Olsen, som tror hovedutfordringen fremover vil ligge i å få tak i arbeidskraft. – Vi ser at arbeidsinnvandringen fra andre EØS-land har minket betraktelig, og arbeidsledigheten faller også i land som Polen. For transportnæringen kan det bety at det vil bli enda vanskeligere å få tak i sjåfører.

(Norsk Lastebileier-Forbund, 15.03.18)
Muse (17) og Liban (17) protesterte mot bemanningsbransjen fordi de er bekymret for framtida

Muse (17) og Liban (17) protesterte mot bemanningsbransjen fordi de er bekymret for framtida


Sammen med klassen sin på bygg- og anleggslinjen, markerte de to skoleungdommene støtte til de 2800 LO-medlemmene som streiket mot bemanningsbransjen. – Vi vil vise motstand mot sosial dumping, sier Muse Abdi (17).

(FriFagbevegelse, 07.03.18)
Renhold fortsatt under lupen

Renhold fortsatt under lupen


Arbeidstilsynet vil i 2018 fortsette - og øke - sin nasjonale satsing på blant annet renholdsbransjen. Tilsynet begrunner sin avgjørelse slik: Renholdsbransjen har store utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-standarder og arbeidstid. Deler av bransjen omfatter useriøse og til dels kriminelle aktører der utenlandsk arbeidskraft arbeider under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.

(Renholdsnytt, 06.03.18)
Mer eller mindre kabotasje med EUs nye forslag til regler i transportsektoren?

Mer eller mindre kabotasje med EUs nye forslag til regler i transportsektoren?


Kabotasje er reglene for når og hvor ofte en utenlandsk lastebil kan frakte gods internt i et annet land. I dag kan man ha tre oppdrag fordelt på sju dager. Kommisjonen forslår fri kjøring, men kun i fem dager. Saksordfører i Europaparlamentet Jens Nilsson (S) vil sette denne fristen til to døgn. Meningene er svært delte både i Parlamentet og i Ministerrådet. Parlamentet stemmer antagelig i juli.

(LO-kontoret i Brussel, 06.03.18)