Skip to main content
Bransjekunnskap

Renhold (45)

Skipsverft (82)

Transport (514)

Flere jobber fulltid i bygg

Flere jobber fulltid i bygg


I 2018 jobbet en av fire vikarbyråansatte i byggebransjen under 20-prosentstillinger. I juni ble NHO Service og Handel enige med Fellesforbundet om en ny arbeidsavtale for de rundt 10 000 bygningsarbeiderne i bemanningsselskapene. Nå er tallet 2,9 prosent. NHO mener samarbeidet med fagbevegelsen har gitt resultater.

(Klassekampen, 23.09.19)
82 dødsulykker siden 2011: Nå samles kreftene for sikkerhet i bygg og anlegg

82 dødsulykker siden 2011: Nå samles kreftene for sikkerhet i bygg og anlegg


I dag var det stiftelsesmøtet til Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, SfS BA. 75 aktører fra alle deler av bransjen tegnet seg som stiftere. Formålet med SfS BA er at bygge- og anleggsbransjen skal bli helt sikker og skadefri.

(FriFagbevegelse, 18.09.19)
Kjøreforbud etter brudd på kabotasjeregelverket

Kjøreforbud etter brudd på kabotasjeregelverket


Statens vegvesen utførte en kontroll ved Svelgen i Bremanger, etter tips om at det foregikk ulovlig  transport med utenlandske kjøretøy i området. Sjåførene var utenlandske og kjøretøyet er registrert i Danmark. Selskapet fikk kjøreforbud på stedet etter brudd på kabotasjeregelverket.

(NRK Sogn og Fjordane, 18.09.19)
Tilnærmet full kabotasjestopp i Freja

Tilnærmet full kabotasjestopp i Freja


Mens enkelte speditører ukritisk benytter østeuropeisk arbeidskraft med ulovlige lønns- og arbeidsvilkår til innenrikskjøring i Norge, har Freja Transport & Logistics AS gått i helt motsatt retning. De benytter seg nå kun av et titalls kabotasjeturer årlig, mot totalt nærmere 40 000 grensekryssende transporter.

(lastebil.no, 18.09.19)
Ny kabotasjeaktør i hardt vær

Ny kabotasjeaktør i hardt vær


Dinotrans er en av de mest aktive kabotasjeaktørene i Norge. Nå krever Arbeidstilsynet at selskapet dokumenterer arbeidsforholdet, arbeidstiden og lønnsvilkårene. Det holder altså ikke lenger å ettersende dokumentasjonen fra virksomheten i ettertid.

(Norges Lastebileier-Forbund, 10.09.19)
Rørentreprenørene diskuterte Oslo modellen

Rørentreprenørene diskuterte Oslo modellen


Med finansbyråd Robert Steen på plass ble Oslo-modellen diskutert på Entreprenørkonferansen. Modellen stiller blant annet krav til fast ansettelse, og innleid arbeidskraft eller bemanningsbyråder er ikke tillat uten skriftlig avtale med kommunen. Modellen har ført til en betydelig reduksjon i avvik på HMS-kort. Oslo-byråden utfordret bedriftene til å bruke fast ansettelse i større grad, også ved bruk av utenlandske arbeidere.

(Rørfag, 31.10.18)
Nordisk protest mot norsk omflagging av Color Line

Nordisk protest mot norsk omflagging av Color Line


Regjeringens omflagging av Color Line vekker nå sterke reaksjoner i Norden og havner på sakskartet i Nordisk råd i slutten av oktober. Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling anbefaler nå Nordisk Ministerråd å jobbe for en videreutvikling og opprettholdelse av gode arbeidsforhold for sjøfolk i Norden. 

(FriFagbevegelse, 20.10.18)
– Norske transportselskap følges med argusøyne, utenlandske bedrifter får mildere behandling

– Norske transportselskap følges med argusøyne, utenlandske bedrifter får mildere behandling


NLF-direktør Geir A. Mo stiller spørsmålstegn ved hvordan Arbeidstilsynet følger opp utenlandske transportselskap som bryter regler i Norge. Han mener Arbeidstilsynets prosess mot utenlandske selskaper som utfører regelmessig kabotasjetransport i Norge har vært altfor mild, og at det skyldes ressursmangel.

(lastebil.no, 16.10.18)
Underbetalt kabotasjesjåfører i en årrekke?

Underbetalt kabotasjesjåfører i en årrekke?


Rumenske sjåfører ansatt i Brings slovakiske datterselskap har ulovlige lønnsvilkår ved kabotasjetransport i Norge. Bring har visst om dette i flere år uten å endre forholdene, selv etter direkte anbefalinger fra Arbeidstilsynet. Det viser dokumentasjon som NLF-Magasinet har fått tilgang til.

(lastebil.no, 15.10.18)
YTF: Fornøyd med videreføring av allmenngjøring - ønsker register i tillegg

YTF: Fornøyd med videreføring av allmenngjøring - ønsker register i tillegg


– Allmenngjøring er et viktig virkemiddel mot sosial dumping i transportsektoren, sier Lin Andrea Gulbrandsen, ass. forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF). I tillegg ønsker YTF et register over transportoppdrag i Norge, slik at det skal bli enklere å kontrollere at sjåførene får riktig lønn.

(YTF, 12.10.18)
Pressemelding: Informasjon om Bring Trucking i Slovakia

Pressemelding: Informasjon om Bring Trucking i Slovakia


Flere medier og aktører innen transportbransjen gjør vår forretningsvirksomhet til et spørsmål om moral. At Bring Trucking ikke betaler norske lønninger i det slovakiske selskapet er ikke sosial dumping. Sett med norske øyne er det lav lønn, men sjåførene er ansatt i det slovakiske selskapet på lokale betingelser, skriver Posten Norge i en pressemelding.

(NTB Info, 12.10.18)
Bransjedugnad mot Oslos byggeskurker

Bransjedugnad mot Oslos byggeskurker


Fra nyttår får Oslo sin egen uropatrulje som skal gå etter kriminelle i byggebransjen. Arbeidsgivere og fagforeninger i Oslo og omegn er sammen om Fair Play Bygg. Prosjektet er bygget over samme lest som Trondheims uropatrulje, som har fungert i noen år nå.

(FriFagbevegelse, 11.10.18)