Bransjekunnskap

Renhold (43)

Skipsverft (79)

Transport (498)

Europeisk e-post-kampanje mot EU-forslag for godsbransjen

Europeisk e-post-kampanje mot EU-forslag for godsbransjen


Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF) reagerer på EUs forslag til ny mobilitetspakke og vil at godssjåfører skal teppebombe EUs transportpolitikere med e-poster før nye regler for godstransporten blir vedtatt. Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet stopper aksjonen.

(FriFagbevegelse, 25.05.18)
EU legg fram tredje mobilitetspakke

EU legg fram tredje mobilitetspakke


No kjem den tredje og siste delen av Kommisjonen si Mobility Package, ei samling av initiativ for styringa av den kommersielle transportnæringa i EU. Den tredje pakka inneheld framlegg om CO2–standardar for tungtransport, digitalisering av transportdokument og realisering av ny teknologi

(NHO Brussel, 15.05.18)
Kreiss nekter å oppfylle krav, anklager Arbeidstilsynet for lovbrudd

Kreiss nekter å oppfylle krav, anklager Arbeidstilsynet for lovbrudd


Det latviske transportselskapet Kreiss fikk til utgangen av april på å fremskaffe diverse dokumentasjon etterlyst av Arbeidstilsynet. Svaret kom, men selskapet vil ikke oppgi timelønn for sjåfører som kjører kabotasje i Norge, og ønsker heller ikke å endre arbeidskontraktene.

Se også: Kreiss-kunder innrømmer mislighold av ansvar (Fafo Østforum / Lastebil.no, 09.05.18)

(Lastebil.no, 15.05.18)
I Brussel for å diskutere foreslåtte regelendringer for godstransport på vei

I Brussel for å diskutere foreslåtte regelendringer for godstransport på vei


– Regjeringen er ikke fornøyd med EUs foreslåtte endringer i EU-regelverket for godstransport på vei. Vi trenger andre løsninger for å bekjempe sosial dumping, styrke ryddige konkurransevilkår og sikre enda bedre trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som i dag er på ministermøte i Road Alliance i Brussel. På dagsorden står flere av forslagene i EU-kommisjonens mobilitetspakke.

(Samferdselsdepartementet, 14.05.18)
Bruker døgnhvileplasser som terminaler

Bruker døgnhvileplasser som terminaler


– Det er helt åpenbart at både Kreiss og andre østeuropeiske aktører bryter reglene og bruker skattebetalte døgnhvileplasser som base for bytte av tilhengere og trekkvogner, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo.

(NLF, 14.05.18)
Kreiss-kunder innrømmer mislighold av ansvar

Kreiss-kunder innrømmer mislighold av ansvar


Det latviske transportfirmaet Kreiss har ifølge Arbeidstilsynet brutt flere bestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Men hva med transportkjøperne? Lastebil.no har spurt norske Kreiss-kunder.

(Fafo Østforum / Lastebil.no, 09.05.18)
NLF:  – Kreiss-sjåfører har 370 euro i grunnlønn

NLF: – Kreiss-sjåfører har 370 euro i grunnlønn


Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har fått tilgang til standardkontrakter mellom sjåfører og det latviske transportselskapet Kreiss. Allmenngjort minstelønn, som også gjelder for utenlandske sjåfører, er 167,65 kroner per time og maks 40 timers uke. Ukentlig arbeidstid for Kreiss-sjåførene er 56 timer i uka, og grunnlønnen er 370 euro (ca. 3500 kroner), dvs litt under 15 kroner i timen. – Slavelønninger, sier adm. direktør i NLF, Geir A. Mo.

(Anlegg&Transport / NLF-Magasinet, 07.05.18)
Vil Stortinget ta fortrinnsretten til havnearbeiderne inn i lov eller forskrift?

Vil Stortinget ta fortrinnsretten til havnearbeiderne inn i lov eller forskrift?


ILO-konvensjon 137 sikrer registrerte havnearbeidere fortrinnsrett til lossing og lasting av skip i norske havner. Etter Holship-dommen i Høyesterett ble fortrinnsretten tatt ut av tariffavtalen. I dag var det åpen høring i Stortinget. Innstilling vil foreligge 5. juni, og saken skal opp til avstemning i Stortinget den 12. juni.

(FriFagbevegelse, 07.05.18)
Verktøy for transportkjøpere

Verktøy for transportkjøpere


I fjor lanserte Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Fair Transport, og nå lanserer det nyopprettede sjåførforbundet Transport og Logistkk (TLF) konseptet Trygg Transport. Målet er transportkjøpere skal bruke disse verktøyene til å finne de seriøse aktørene i transportbransjen, og verktøyene er i så måte tiltak mot blant annet sosial dumping og skjeve konkurranseforhold.

(Fafo Østforum, 03.05.18)
Uro for at nye EU-regler gir sosial dumping på veiene

Uro for at nye EU-regler gir sosial dumping på veiene


SV utfordrer Frp på om partiet og regjeringen vil stå opp mot EU og tørre å ta nasjonale grep for å hindre sosial dumping på norske veier. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) svarer at han er imot endringer i kabotasje-regelverket og at han arbeider for å påvirke prosessen. Han vil derimot ikke garantere at han vil sette ned foten hvis EUs regler ikke blir endret i retning av det Norge ønsker.

(Nationen / NTB Info, 02.05.18)
Lover transportopprør mot endrede kabotasjeregler

Lover transportopprør mot endrede kabotasjeregler


EU drøfter et forslag som vil bety fritt fram for utenlandske transportselskap på norske veier. Transportbransjen frykter forslaget vil betyr frislipp på kabotasje og mer sosial dumping.

Se også: NLF og NTF til samlet kamp med SV mot kabotasjefrislipp (Lastebil, 01.05.18)

(Klassekampen, 30.04.18)
Transportkjøpere: – Nå skal silkehanskene av

Transportkjøpere: – Nå skal silkehanskene av


Tre av fire utenlandske sjåfører på kabotasjeoppdrag som Arbeidstilsynet kontrollerte, hadde en timelønn helt ned til under 50 kroner timen. – Mislighold av transportkjøpers plikter må få større konsekvenser, sier Geir A. Mo, adm.dir i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF). NLF krever at myndighetene innfører avskrekkende sanksjoner, hvor inntektene brukes til å skjerpe kontrollinnsatsen.

(NLF, 30.04.18)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie