Vitenskapelig artikkel: Arbeidskamper i det nye arbeidslivet

Vitenskapelig artikkel: Arbeidskamper i det nye arbeidslivet

En analyse av arbeidstakernes maktgrunnlag i konflikten om Norse Production

2020
 Leide ut folk fra Litauen til fiskebruk i Lofoten – politiet mistenker grovt skattesvik

Leide ut folk fra Litauen til fiskebruk i Lofoten – politiet mistenker grovt skattesvik


Før jul aksjonerte politiet mot et nettverk som har levert arbeidskraft til en rekke fiskebruk i Lofoten, etter mistanke om omfattende skattesvik.

Nytt Fafo-notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2021

Lønn i allmenngjorte bransjer 2021


– Ikke overraskende finner vi at andel lønnstakere med lønn under de allmenngjorte satsene er lavere i virksomheter med tariffavtale. Lavlønn er et viktigere kjennetegn for ikke-bosatte enn bosatte, skriver forfatterne av et nytt Fafo-notat som tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021.

Satsing på bedre arbeidsmiljø i matindustrien

Satsing på bedre arbeidsmiljø i matindustrien


I matindustrien er det gjerne mange nasjonaliteter samlet på hver arbeidsplass. Det kan føre til gnisninger og internjustis. Derfor har industrien fått penger til et nasjonalt bransjeprogram gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

FriFagbevegelse, 03.01.23
Fagdag for fiskerikriminalitet

Fagdag for fiskerikriminalitet


Fiskeridirektoratet arrangerte i går tverrfaglig fagdag for de ulike kontrolletatene – med fokus på fiskerikriminalitet. 

Norges Sildesalgslag, 17.11.22
Kriserammede Atlantic Seafood risikerer konkurs

Kriserammede Atlantic Seafood risikerer konkurs


Daniel Andersens fiskebedrift er varslet om pålegg på 16 punkter fra Arbeidstilsynet etter funn av «omfattende og grove brudd på arbeidsmiljøregelverket». Nå kan selskapet være på kanten av stupet. 

Børsen, 16.11.22
Debatt om bearbeidingsutvalgets anbefalinger

Debatt om bearbeidsingutvalgets anbefalinger


Ask Økland i Pelagisk Forening er kritisk til bearibeidingsutvalgets forslag om at «Arbeidsmiljøloven bør tilpasses sesongpreget i sjømatindustrien, med målrettede unntak fra arbeidstidsordningene i høysesong.» 

– Det er trist at Økland ikkje ser at vi har ein fiskeindustri, som i verdsklasse klarer å tilpasse seg sesongar og enorme kvantum på kort tid, svarer Kristin Alnes, fagsjef industri og handel, Sjømat Norge.

Fiskeribladet, 6. og 13.11.22
Varslet stenging: Mattilsynet snur

Varslet stenging: Mattilsynet snur


Etter gjentatte regelbrudd ville Mattilsynet trekke driftstillatelsen til Daniel Andersens fiskeridrift på Sunnmøre. Nå har han likevel fått en ny sjanse. Underbetaling av ansatte, uhygieniske og brannfarlige forhold. Etter et tilsyn i september blir en rekke mulige lovbrudd undersøkt ved Atlantic Seafood på Sunnmøre, som bearbeider og pakker fisk.

Børsen Dagbladet, 28.10.22
– Regjeringen premierer utenlandsk eierskap

– Regjeringen premierer utenlandsk eierskap


Adm.dir i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, mener regjeringen straffer lokalt eierskap, og premierer utenlandsk eierskap, og børs ved å skatte i hjel de privateide havbruksselskapene.

iLaks, 23.08.22

Konkurrerer om arbeidstakere som Sebastian – toppøkonom tror de må tilby aksjer


Norske bedrifter skriker etter arbeidskraft, i tillegg er det problemer med fraflytting i distriktene. Økonom mener de må tenke helt nytt.

NRK Troms og Finnmark, 20.08.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie