Skip to main content
Arbeidstilsynet: – Fiskeindustrien tar smittevern på alvor

Arbeidstilsynet: – Fiskeindustrien tar smittevern på alvor


Arbeidstilsynet har gjennomført 68 smitteverntilsyn i forbindelse med vinterfisket. Hovedinntrykket er at fiskeindustrien var godt forberedt på å ta mot de mange tusen gjestearbeiderne som har kommet for å jobbe under vinterfisket, og at virksomhetene er opptatt av å følge smittevernreglene.

Arbeidstilsynet, 12.02.21
Reagerer på koronatiltak i fiskeindustrien

Reagerer på koronatiltak i fiskeindustrien


Koronaepidemien har gjort det vanskeligere for sjømatindustrien å få tak i utenlandsk arbeidskraft. For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen at arbeidsledige som tar seg jobb i fiskeindustrien får beholde deler av dagpengene. Flere i fiskerinæringen reagerer på forslaget. – Vi kommer ikke til å ansatte folk som er subsidiert, sier fiskekjøper Rita Karlsen på Husøy.

10.02.21
Lerøy Seafood Group vil ha obligatorisk karantenehotell uten egenandal

Lerøy Seafood Group vil ha obligatorisk karantenehotell uten egenandal


– Slik det er i dag er det utenlandske arbeidere som omgår obligatorisk karantene i ti døgn fordi det koster 5 000 kroner. Det er mye penger for dem. Lerøy har tatt regningen for våre arbeidere, men dette er noe staten bør betale og da vil flere oppsøke karantenehotell, sier Tommy Torvanger i Lerøy Seafood Group.

Radio Nordkapp, 10.02.21
Fiskeindustrien fortviler over stengte grenser – mister arbeidskraft fra utlandet

Fiskeindustrien fortviler over stengte grenser – mister arbeidskraft fra utlandet


Grensene inn til Norge er stengt ut februar. Fiskeribedriftene i Lofoten var allerede hardt rammet. – Vi er fullstendig avhengig av sesongarbeiderne våre. De har vært hos oss i nesten 20 år og er fagarbeidere som gjør helt spesielle funksjoner, sier Geir Børre Johansen i Røst Sjømat til NRK. 

NRK Nordland, 10.02.21
Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien og landbruket

Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien og landbruket


– Koronaepidemien har gjort det vanskeligere for sjømatindustrien å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Samtidig er vi i en situasjon der mange nordmenn er uten arbeid. Sjømatnæringen bidrar til matforsyningen nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig at vi holder hjulene i gang. Vi håper denne ordningen vil bidra til dette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.  

Regjeringen, 10.02.21
Fiskemottak i Vesterålen: – Uten sesongarbeidere fra utlandet hadde ikke dette gått

Fiskemottak i Vesterålen: – Uten sesongarbeidere fra utlandet hadde ikke dette gått


80 prosent av årsvolumet av fisk inn til bedriften kommer i vintersesongen. – Vi kan ikke ha fast ansatte til å ta dette. Vi må bemanne opp. Det har vært vanskelig å få nordmenn til å jobbe i tre-fire måneder med uregelmessig arbeidstid. Uten sesongarbeidere fra utlandet hadde ikke dette gått, sier daglig leder Arne E. Karlsen i Gunnar Klo AS.

E24, 06.02.21
Fiskeribladet mener: – Fiskeindustrien har selv ansvaret for det dårlige ryktet

Fiskeribladet mener: – Fiskeindustrien har selv ansvaret for det dårlige ryktet


–  Norsk fiskeindustri klager over at de har et dårlig rykte, og mener nordmenn flest ikke forstår kompleksiteten i å drive med fisk. Industrien har helt rett i at det ikke er bare å sette nordmenn til å bearbeide fisken, men det dårlige ryktet er de skyld i selv. De siste årenes avsløringer rundt sosial dumping og uholdbare levevilkår for arbeiderne må industrien ta ansvar for.

Fiskeribladet, 07.02.21
Nesten 100.000 arbeidarar med adresse i utlandet får ikkje reist til eller frå jobb

Nesten 100.000 arbeidarar med adresse i utlandet får ikkje reist til eller frå jobb.


Når regjeringa stengte grensene, låste dei mange arbeidarar fast anten på jobb eller heime. Til saman er det nesten 250.000 arbeidsinnvandrarar i Noreg. Mange av dei bur også i landet, men 93.000 har adresse i utlandet og er difor hardt råka av stengte grenser. Tillitsvalde meiner det viser kor sårbare vi er.

Klassekampen, 08.02.21
Fiskeri- og sjømatministeren møter aktører i Troms og Finnmark om vinterfisket

Fiskeri- og sjømatministeren møter aktører i Troms og Finnmark om vinterfisket


Nye innreiseregler for sesongarbeidere skaper utfordringer for sjømatnæringen i Troms og Finnmark. Onsdag møter fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen berørte bedrifter og kommuner i fylket om vinterfisket.

Nærings- og fiskeridepartementet, 08.02.21
Debatt: – Å anta at man på kort varsel kan gå inn som sesongarbeidere, er en underkjennelse av kompetansen i moderne industri

Debatt: – Å anta at man på kort varsel kan gå inn som sesongarbeidere, er en underkjennelse av kompetansen i moderne industri


– Skreien er på vei, mens sesongarbeiderne som fiskeindustrien trenger ikke slipper inn i landet. 200.000 nordmenn uten arbeid og det har fra flere hold blitt foreslått at det er disse fiskerinæringen bør engasjere. Det kan høres ut som en god løsning, men fullt så enkelt er det ikke. Norsk fiskeindustri er blitt svært avansert, skriver Kathrine Tveiterås, dekan ved fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Universitetet i Tromsø.

Fiskeribladet, 03.02.21
Innreisestopp for utenlandske sesongarbeidere: – Sett de arbeidsløse i sving!

Innreisestopp for utenlandske sesongarbeidere: – Sett de arbeidsløse i sving!


– Over tid har hele bransjer gjort seg fullstendig avhengige av import av lavtlønnede og kravsmå gjestearbeidere fra EØS-området. Det har spredd seg en farlig myte om at norske arbeidsløse ikke kan brukes til jobber innenfor landbruk, fiske, bygg eller industri, skriver politiker og journalist Mimir Kristjánsson.

Agenda Magasin, 29.01.21
 Koronapermitterte Mikkel får utbetalt mer fra NAV enn fra jobb i fiskerinæringa

Koronapermitterte Mikkel får utbetalt mer fra NAV enn fra jobb i fiskerinæringa


Vinterfisket i Nord-Norge står for døra, og fiskerinæringen har slått full alarm etter at grensene stengte, og den utenlandske arbeidskraften uteblir. Mikkel Dagestad (31) i Lofoten er en av mange tusen nordmenn som er koronapermittert, og mottar dagpenger fra NAV. Dersom han takker ja til jobben på fiskemottaket vil han få mindre utbetalt enn det han får i dagpenger fra NAV. 

NRK Nordland, 02.02.21