Skip to main content
Lofotrådet med innspill til fiskeriministeren om sesongarbeidere

Lofotrådet med innspill til fiskeriministeren om sesongarbeidere


– Vinterfiske er ett av våre viktigste sesongfiskerier. Sesongen er kort og behovet for arbeidskraft er stort, skriver Lofotrådet i et brev til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen der de foreslår at utenlandske sesongarbeidere til fiskeindustrien må klassifiseres som samfunnskritisk personell og dermed kunne få unntak for gjeldende innreiseforbud.

Kyst og Fjord, 01.02.21
Mangler hundrevis av sesongarbeidere: – Det er ikke så enkelt at hvem som helst kan melde seg

Mangler hundrevis av sesongarbeidere: – Det er ikke så enkelt at hvem som helst kan melde seg


Stengte grenser har fått kommunene i Lofoten til å slå full alarm, og flere bedrifter har arbeidere som ikke får komme inn i Norge de neste ukene. Mange oppfordrer arbeidsløse nordmenn dra nordover til lofotfisket. Hans Fredrik Sørdal, daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, sier at det er svært vanskelig å erstatte de utenlandske arbeiderne som skulle ha kommet.

Nettavisen, 29.01.21
Bedriftsleder: – Sesongarbeiderne blir ikke behandlet med den respekten de fortjener

Bedriftsleder: – Sesongarbeiderne blir ikke behandlet med den respekten de fortjener


– I 20 år så har de berget oss, men nå ser vi på dem som et problem. Det store problemet er at nordmenn ikke vil ha disse jobbene, sier Kristofer Reiten, daglig leder ved fiskemottaket Vikomar i Hustadvika kommune i Romsdal. Han reagerer på all negativiteten rundt sesongarbeidere som i årevis har jobbet i fiskeribransjen i Norge.

NRK Møre og Romsdal, 30.01.21
Kommentar: – Vi har for lengst overlatt tungarbeidet og maskinene til utenlandske arbeidere

Kommentar: – Vi har for lengst overlatt tungarbeidet og maskinene til utenlandske arbeidere


–  Hvis vi virkelig mener at fiskeriene er ei framtidsnæring, hvorfor har vi da problemer med å holde vesentlige deler av næringa gående under en pandemi? Årsaken er, ifølge næringa, at nordmenn ikke har kompetanse til denne jobben lenger,  skriver Tone Angell Jensen, kommentator i Nordlys.

Nettavisen / Nordnorsk debatt, 30.01.21
Mange sesongarbeidere rakk ikke jobben på fiskemottaket

Mange sesongarbeidere rakk ikke jobben på fiskemottaket


Natt til fredag stengte grensene. Lørdag og søndag skulle flere sesongarbeidere fly til Norge for å jobbe under vinterfisket i Lofoten. De har brukt tusenvis av kroner bare på flybilletter. I tillegg kommer utgiftene til koronatester, utreisedokumenter og andre kostnader i forbindelse med reisen. Nå må de legge om planene.

NRK Nordland, 30.01.21
Fiskemottak kan bukke under før det store vinterfisket er over

Fiskemottak kan bukke under før det store vinterfisket er over


Stengte grenser er ikke det eneste som bekymrer norsk fiskeindustri. Utfordringene har hopet seg opp det siste året. Én vei ut av uføret kan bety nedlagte fiskemottak.

Aftenposten / E24, 30.01.21
Her gir fiskeribedriftene de utenlandske arbeidere fast jobb – og slipper mange sesongarbeiderne

Her gir fiskeribedriftene de utenlandske arbeidere fast jobb – og slipper mange sesongarbeiderne


Mange fiskerikommuner sliter med å sikre seg nok arbeidskraft nå når grensen er stengt. I Karlsøy er situasjonen en annen. Her er de utenlandske arbeiderne fast ansatt, og har jobb nesten hele året.

NRK Troms og Finnmark, 31.01.21
Fiskerinæringen: Innreisestopp kan gi stans i lofotfisket

Fiskerinæringen: Innreisestopp kan gi stans i lofotfisket


Full stans i lofotfisket kan bli konsekvensen dersom regjeringen ikke opphever innreiseforbudet for sesongarbeidere, frykter Norges Fiskarlag. Både Fiskarlaget og sjømatindustrien ber nå om at ansatte i landindustrien defineres som samfunnskritiske og slik kan krysse grensa.

Nationen, 28.01.21
Hastemøte om stengte grenser: En hel fiskerinæring i krise

Hastemøte om stengte grenser: En hel fiskerinæring i krise


Enkelte fiskeribedrifter mangler opp til 75 prosent av arbeidskraft og risikerer å møte vinterfisket uten nok folk til å ta i mot fisken. – Det er dramatisk, sier ordføreren i Vestvågøy kommune.

High North News, 28.01.21
Vinterfisket: Sesongarbeidere kan ikke passere grensen de neste to ukene

Vinterfisket: Sesongarbeidere kan ikke passere grensen de neste to ukene


I et møte med fiskeri- og sjømatnæringa i dag orienterte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen om situasjonen. Sesongarbeidere defineres ikke som samfunnskritisk personell, og vil derfor ikke få unntak for innreisereglene. Ingebrigtsen presiserte at NAV vil bistå med å skaffe norske arbeidstakere i de tilfellene der det vil være risiko for at produksjonen stopper opp.

Nærings- og fiskeridepartementet, 28.01.21
Innreise-stopp tvinger frem krisemøte for oppdrettsnæring avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Innreise-stopp tvinger frem krisemøte for oppdrettsnæring avhengig av utenlandsk arbeidskraft


Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) inviterer sjømatorganisasjonene til møte etter at regjeringen i kveld la frem nye regler for innreise. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge med de nye reglene.

ilaks, 27.01.21
NAV-sjef om vinterfisket: Lettere å leie enn å ansette

NAV-sjef om vinterfisket: Lettere å leie enn å ansette


Til tross for risiko for importsmitte, prioriteres fremdeles utenlandsk arbeidskraft over lokale ansettelser til årets fiske av skrei.  – Jeg tror at de fleste fiskeribedriftene forholder seg til utenlandske rekrutteringsbyråer fordi det er lettere å leie inn arbeidskraft enn å ansette, sier direktør i Nav Nordland, Cathrine Stavnes.

High North News, 25.01.21