Skip to main content
Ny konkurs kan snyte 45 polske fiskeri-arbeidere for erstatning

Ny konkurs kan snyte 45 polske fiskeri-arbeidere for erstatning


Sund laksepakkeri ble av Bergen tingrett idømt å betale erstatning og saksomkostninger til 45 polske arbeidstakere. Fordi de var fagorganiserte hadde de blitt nektet videre arbeid i kjølvannet av en konkurs. Nå har også Sund slått seg konkurs. Det er ennå ikke utnevnt bostyrer, men polakkene risikerer aldri å se noe til erstatningen på 100 000 kroner per person.

(FriFagbevegelse, 19.02.20)
6. februar: Kyst, fisk og framtid 2020

6. februar: Kyst, fisk og framtid 2020


Tema for denne fagkonferansen i Tromsø er like arbeidsvilkår, og på konferansenettsiden skriver de: Tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn. Samtidig bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

(Sjømat Norge, 20.01.20)
Indeks Nordland 2020: Rekordeksport av både fisk og mennesker

Indeks Nordland 2020: Rekordeksport av både fisk og mennesker


– Det må tilrettelegges for økt arbeidsinnvandring og tilførsel av kompetanse og kapital fra resten av verden i årene som kommer. Tilgang på arbeidskraft kommer til å bli en flaksehals for utviklingen i mange viktige sektorer fremover, sier Erlend Bullvåg, prosjektleder for Indeks Nordland og dekan ved Handelshøgskolen Nord universitet.

(High North News, 14.01.20)
Norse-konkursen: Partene møttes, men det ble ikke forlik mellom 45 polske arbeidere og Sund laks

Norse-konkursen: Partene møttes, men det ble ikke forlik mellom 45 polske arbeidere og Sund laks


Da Norse Production gikk konkurs fikk ingen som hadde streiket jobb i det nye selskapet Sund Laks. Retten slo fast at dette var diskriminering, og i juni ble Sund laks dømt til å betale 18,1 millioner kroner i erstatning til 45 polske arbeidere. I dag møttes partene i Norse-konflikten til rettsmekling i Bergen. – Nei dette gikk ikke veien i det hele tatt. Vi sto for langt fra hverandre, sier nestleder i NNN, Jarle Wilhelmsen.

(FriFagbevegelse, 07.01.20)
Leder: Skandaløse forhold i norsk fiskeindustri

Leder: Skandaløse forhold i norsk fiskeindustri


En rekke fiskeindustribedrifter opererer med sosial dumping, og driver nærmest med menneskehandel når de underbetaler de utenlandske arbeiderne. Nå må resten av næringen ta affære, skriver Fiskeribladet på lederplass.

(Fiskeribladet, 18.12.19)
Ap foreslår tiltak for å rydde i fiskeindustrien

Ap foreslår tiltak for å rydde i fiskeindustrien


Tre stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet har lansert et represententforslag for å hindre sosial dumping i norske fiskerier. I tillegg til et bedre kontrollapparat mener de tre Ap-politikerne at det også må bli strengere straffer for dem som bryter reglene. Ved siden av styrket kontrollapparat foreslår de at brudd på innleieregelverket kan føre til eksklusjon fra kjøperregisteret.

(Kyst og fjord, 16.12.19)
– Risikerer omdømmet til norsk fisk

– Risikerer omdømmet til norsk fisk


Fisk fra Norge selges over hele verden. Avsløringene av arbeidsforhold er en trussel mot omdømmet, mener fagforeningsleder Anne Berit Aker Hansen.

 

(Børsen.no/Dagbladet, 15.12.19)
Debatt: – Det lukter svidd i norsk fiskerinæring

Debatt: – Det lukter svidd i norsk fiskerinæring


– Bruken av innleid utenlandsk arbeidskraft på slavevilkår i fiskeindustrien og deres transportfirma, svart omsetning av kongekrabbe, et turistindustrifiske som er ute av kontroll – og altså et Samherji som er avslørt som pill råttent – det lukter svidd i næringen, skriver tidligere fagsjef i Norges Fiskarlag, Torleif Paasche.

(Nordnorsk Debatt, 13.12.19)
Innleid Fjordlaks-arbeider fikk en tusenlapp per tapte finger

Innleid Fjordlaks-arbeider fikk en tusenlapp per tapte finger


Litauiske Vaidas Sakalauskas fikk 2000 kroner i erstatning etter å ha mistet to fingre i en arbeidsulykke på Fjordlaks' fiskebruk. Han var ansatt i Antonas, som skal være del av det såkalte Adversitus-miljøet, og stod uten forsikring.

(FriFagbevegelse, 12.12.19)
Grov sosial dumping, livsfarlige boforhold og timelønn helt ned til 21 kroner

Grov sosial dumping, livsfarlige boforhold og timelønn helt ned til 21 kroner


Det har vært forholdene i flere av fiskemottakene som foredler miljøstemplet fisk. Merkeordningen «Den blå fisken» garanterer for at fiskebestanden blir tatt vare på. Lønns- og arbeidsforhold hos fiskerne og fiskeforedlerne er ikke like viktig.

(Børsen / Dagbladet, 11.12.19)
Polske fiskere ulovlig diskriminert på bakgrunn av etnisitet

Polske fiskere ulovlig diskriminert på bakgrunn av etnisitet


Diskrimineringsnemda har konkludert med at Ocean Venture AS har diskriminert polske fiskere på grunn av etnisitet i forbindelse med lønnsfastsettelsen.

(Norsk Sjømannsforbund, 09.12.19)
Litauiske arbeidere vet ikke hvor de er ansatt

Litauiske arbeidere vet ikke hvor de er ansatt


Når Arbeidstilsynet møter litauiske arbeidere på fiskebruk i Norge, vet arbeiderne ofte ikke selv hvor de er ansatt. En dom fra Vilnius bidrar til å forklare hvorfor.

(Børsen / Dagbladet, 07.12.19)