Skip to main content
Sjokkfunn fra Arbeidstilsynet: Ned mot 60 kroner i timen og opp til 32 timers arbeidsøkt

Sjokkfunn fra Arbeidstilsynet: Ned mot 60 kroner i timen og opp til 32 timers arbeidsøkt


Det litauiske innleiefirmaet Skodita og Andenes Fiskemottak er tatt for grove brudd på arbeidsmiljøloven. – Alt var bare bullshit overfor norske myndigheter, sier en av de innleide litauiske arbeiderne. Både Andenes Fiskemottak og Skodita benekter at de har instruert arbeiderne.
(Dagbladet, 12.11.19)
– Et Norge uten EØS-avtale er kroken på døra for fiskerinæringen

– Et Norge uten EØS-avtale er kroken på døra for fiskerinæringen


Sjømat Norge trakk et lettelsens pust da flertallet i Fellesforbundet avviste forslaget om å utrede en oppsigelsesprosess av EØS-avtalen.

(Sjømat Norge, 16.10.19)
Debatt: – EØS-motstand skaper bekymring i den maritime klyngen

Debatt: – EØS-motstand skaper bekymring i den maritime klyngen


EØS-debatten kan bli ett av de viktigste politiske stridstemaene fram mot stortingsvalget i 2021. Det bekymrer oss i maritim næring. EØS-avtalen er ikke perfekt, men den er vår sikreste garanti for stabile rammevilkår for en eksport- og innovasjonsrettet næring, skriver daglig leder i Maritimt Forum Nordvest i en kronikk.

(Sunnmørsposten, 09.10.19)
Litauiske arbeidere fikk sparken da de ba om overtidstillegg

Litauiske arbeidere fikk sparken da de ba om overtidstillegg


For første gang har en stor gruppe litauiske fiskeriarbeidere som er utsatt for sosial dumping, gått rettens vei mot den norske arbeidsgiveren. Denne uka vant de sivilsaken de reiste.

(Dagbladet, 15.09.19)
Fagforening-seier ved laksepakkeri anket

Fagforening-seier ved laksepakkeri anket


Sund laksepakkeri som i juli ble dømt til å betale til sammen 18,1 millioner kroner til 45 polske arbeidere som ble nektet arbeid i laksepakkeriet fordi de var fagorganisert, anker dommen fra Bergen tingrett. Dommen ankes i sin helhet, både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen.

(Frifagbevegelse.no, 13.09.19)
Må betale av egen lomme etter utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft

Må betale av egen lomme etter utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft


Elleve litauiske arbeiderne fikk i Lofoten tingrett medhold i at et fiskebruk i Finnmark utnyttet dem blant annet ved å kreve et betydelig antall overtidstimer uten ekstra betaling – noe derimot norske kolleger fikk. Fiskebruket er siden gått konkurs, men tidligere styreleder ble idømt personlig ansvar for store deler av erstatningssummen – over 2 av totalt 3,7 millioner kroner.

(NRK Finnmark, 13.09.19)
Ny rapport ser på risiko for sosial dumping og utnytting i norsk fiskerinæring

Ny rapport ser på risiko for sosial dumping og utnytting i norsk fiskerinæring


I den nye forskningsrapporten «Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring» konkluderes det blant annet med at «utenlandsk arbeidskraft har høyere risiko for å bli utsatt for lovbrudd, som for eksempel sosial dumping, både i fiskeriflåten og i fiskeriindustrien på land».

(Nofima / Fafo Østforum, 17.01.19)
Debatt: Er det gode nok arbeidsforhold i fiskeriene?

Debatt: Er det gode nok arbeidsforhold i fiskeriene?


 – Hva vil være insentivet til å ansette norske fiskere og arbeidere hvis man kan ha to østeuropeere for prisen av én nordmann? Skal det å skaffe seg billig arbeidskraft fra utlandet bli bedriftens største konkurransefordel? Og hva skjer når man oppdager at man kan få filippinere eller afrikanere enda billigere enn østeuropeere? skriver Nofima-forsker Bjørg Helen Nøstvold.

(Nofima, 17.06.19)
Polakk stilte spørsmål ved ulik lønn for likt arbeid – og plutselig var det ikke behov for ham

Polakk stilte spørsmål ved ulik lønn for likt arbeid – og plutselig var det ikke behov for ham


Utenlandske arbeidere om bord i fiskebåten Prowess gjør den samme jobben som sine norske kollegaer, men tjener halvparten av lønna. Den polske fiskeren Radoslaw Wojtera stilte spørsmål om lønnen han fikk var riktig. Dermed ble han sendt på såkalt «fritur» - fri uten lønn mellom oppdrag.

(FriFagbevegelse, 18.03.19)
Debatt: Mener flere arbeidsinnvandrere bør få tilbud om fast jobb

Debatt: Mener flere arbeidsinnvandrere bør få tilbud om fast jobb


Kommentator i Nordlys Tone Angell Jensen, mener Nord-Norge er helt avhengige av arbeidsinnvandrere i bransjer som bygg og anlegg, reiseliv og fiskeindustri. Ettersom økonomien i flere europeiske land har blitt bedre har imidlertid flere arbeidsinnvandrere reist hjem igjen. Skal vi lykkes med å holde på arbeidsinnvandrerne må flere av dem få tilbud om fast ansettelse og færre leve i en limbotilstand som løsarbeidere, skriver Jensen.

(Nordnorskdebatt, 28.02.19)
Storkontroll hos fiskebedrifter på Senja

Storkontroll hos fiskebedrifter på Senja


Politiet, Utlendingsseksjonen, Skatteetaten, og Arbeidstilsynet gjennomførte torsdag (21.02) en tverretatlig kontroll hos to fiskeribedrifter på Senja. Arbeidstillatelser og ID ble kontrollert i tillegg til arbeidstakernes arbeidsforhold og boforhold. Kontrollørene var i all hovedsak tilfredse med forholdene i bedriftene, men varsler at det vil komme flere kontroller i framtiden.

(Folkebladet, 22.02.19)
Sjømatnæringen utvider prosjektet “Trygg Trailer”

Sjømatnæringen utvider prosjektet “Trygg Trailer”


Etter flere stygge ulykker med utenlandske vogntog tar sjømatnæringen grep og utvider prosjektet «Trygg Trailer». Prosjektet er et samarbeid med Statens vegvesen der bedriftene får opplæring i å sjekke «sine» vogntog.

(iLaks.no, 19.02.19)