Skip to main content
Polen er et av mange land som foredler norsk oppdrettslaks

Polen er et av mange land som foredler norsk oppdrettslaks


Norge eksporterte 1,06 millioner tonn oppdrettslaks i fjor. Mesteparten går til europeiske land, og kun 16 prosent blir foredlet før den forlater Norge. Den største kjøperen av norsk oppdrettslaks er Polen, som kjøpte mer enn 150.000 tonn i 2019.

Adresseavisen / NTB, 18.05.20
Kontrollerte byggeplasser i Oslo, Bergen og Stavanger

Kontrollerte byggeplasser i Oslo, Bergen og Stavanger


Skatteetaten har den siste uka gjennomført kontroller på byggeplasser en rekke steder i landet. Skatteetaten foretok ID-kontroll, sjekket HMS-kort og undersøkte om de ansatte har fått innberettet lønn. Opplysninger deles ved behov med NAV for å avdekke eventuelle brudd på permitteringsreglene. De har også deltatett i kontroll av andre bransjer.

Skatteetaten, 15.05.20
Leder: – Vi bør bruke koronakrisen til å flagge fisken hjem igjen

Leder: – Vi bør bruke koronakrisen til å flagge fisken hjem igjen


– Årlig selger fiskerinasjonen Norge 95 prosent av all fisk vi henter opp fra havet rett ut av landet. Fisken blir bearbeidet i land som Danmark, Polen, Tyskland, Kina og Sverige i stedet for hjemme i Norge. Samtidig importerer vi store mengder billig industrifisk. Hvorfor skal vi eksportere både fisk og jobber, når vi i tiden fremover vil trenge dem her hjemme? spør Fiskeribladet på lederplass.

Fiskeribladet, 15.04.20
Slik er karantenereglene for sjømatansatte

Slik er karantenereglene for sjømatansatte


Flere bedrifter lurer på hvordan karantenebestemmelsene fungerer når de får inn ansatte eller spesialister fra utlandet.  Sjømat Norge har fått svar på hvordan sjømatnæringen skal forholde seg til problematikken.

Fiskeribladet, 26.03.20
Sjømatanalytikar trur kronefallet kan føre til at utlendingar ikkje vil jobbe i Noreg

Sjømatanalytikar trur kronefallet kan føre til at utlendingar ikkje vil jobbe i Noreg


Sjømatanalytikar Finn-Arne Egeness i Nordea trur at fallet for den norske krona kan få enorme følgjer for den norske fiskeindustrien. – For fiskeflåten var dette ei redningsbøye, men for norsk fiskeindustri kan eit slikt kursfall på lengre sikt medføre at det ikkje lenger lønner seg for polakkar og arbeidarar frå baltiske land å reise til Noreg for å jobbe, seier han til Fiskeribladet.

(Fiskeribladet / NPK, 19.03.20)
Bedriften slo seg konkurs, og 45 polske fiskeri-arbeidere mister erstatningen

Bedriften slo seg konkurs, og 45 polske fiskeri-arbeidere mister erstatningen


I juni 2019 ble Sund Laksepakkeri (tidligere Norse) dømt til å betale 18,1 millioner kroner i erstatning til 45 polske arbeidere. Sund Laksepakkeri anket dommen septemer 2019. Denne uken trakk de anken. Bedriften valgte å slå seg konkurs, og dermed får ikke arbeiderne utbetalt erstatningen. – Vi krever nå en lovendring som sørger for at den reelle arbeidsgiveren blir ansvarliggjort, sier nestleder i NNN Jarle WIlhelmsen.

(NNN, 28.02.20)
Forskning: Fiskeindustri-streik satte den norske modellen på prøve

Forskning: Fiskeindustri-streik satte den norske modellen på prøve


Truer internasjonalisering av arbeidslivet den norske modellen? I en vitenskapelig artikkel ser utreder Isak Lekve ved Universitetet i Bergen streiken i Norse Production høsten 2017 i lys av dette spørsmålet.

(Fafo Østforum, 27.02.20)
Vitenskapelig artikkel: Arbeidskamper i det nye arbeidslivet

Vitenskapelig artikkel: Arbeidskamper i det nye arbeidslivet

En analyse av arbeidstakernes maktgrunnlag i konflikten om Norse Production

2020
Ny konkurs kan snyte 45 polske fiskeri-arbeidere for erstatning

Ny konkurs kan snyte 45 polske fiskeri-arbeidere for erstatning


Sund laksepakkeri ble av Bergen tingrett idømt å betale erstatning og saksomkostninger til 45 polske arbeidstakere. Fordi de var fagorganiserte hadde de blitt nektet videre arbeid i kjølvannet av en konkurs. Nå har også Sund slått seg konkurs. Det er ennå ikke utnevnt bostyrer, men polakkene risikerer aldri å se noe til erstatningen på 100 000 kroner per person.

(FriFagbevegelse, 19.02.20)
A-krimsenteret i Nordland ser bedring i fiskenæringen

A-krimsenteret i Nordland ser bedring i fiskenæringen


– Vi har indikasjoner på at noen av aktørene vi mente opererte på kant med loven ikke har like stort tilfang av oppdrag i år. Det tar vi som signal på at bransjen selv har fått opp øynene for at det de gjorde ikke var greit, sier leder for A-krimsenteret i Nordland. Artikkelen går også gjennom hvilke konkrete avdekkinger som ledet til mediestormen etter fjorårets tilsynsrapport, der et fåtall kan karakteriseres som grove.

(Kystogfjord.no, 19.02.20)
6. februar: Kyst, fisk og framtid 2020

6. februar: Kyst, fisk og framtid 2020


Tema for denne fagkonferansen i Tromsø er like arbeidsvilkår, og på konferansenettsiden skriver de: Tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn. Samtidig bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

(Sjømat Norge, 20.01.20)
Indeks Nordland 2020: Rekordeksport av både fisk og mennesker

Indeks Nordland 2020: Rekordeksport av både fisk og mennesker


– Det må tilrettelegges for økt arbeidsinnvandring og tilførsel av kompetanse og kapital fra resten av verden i årene som kommer. Tilgang på arbeidskraft kommer til å bli en flaksehals for utviklingen i mange viktige sektorer fremover, sier Erlend Bullvåg, prosjektleder for Indeks Nordland og dekan ved Handelshøgskolen Nord universitet.

(High North News, 14.01.20)