Fagdag for fiskerikriminalitet

Fagdag for fiskerikriminalitet


Fiskeridirektoratet arrangerte i går tverrfaglig fagdag for de ulike kontrolletatene – med fokus på fiskerikriminalitet. 

Norges Sildesalgslag, 17.11.22
Kriserammede Atlantic Seafood risikerer konkurs

Kriserammede Atlantic Seafood risikerer konkurs


Daniel Andersens fiskebedrift er varslet om pålegg på 16 punkter fra Arbeidstilsynet etter funn av «omfattende og grove brudd på arbeidsmiljøregelverket». Nå kan selskapet være på kanten av stupet. 

Børsen, 16.11.22
Debatt om bearbeidingsutvalgets anbefalinger

Debatt om bearbeidsingutvalgets anbefalinger


Ask Økland i Pelagisk Forening er kritisk til bearibeidingsutvalgets forslag om at «Arbeidsmiljøloven bør tilpasses sesongpreget i sjømatindustrien, med målrettede unntak fra arbeidstidsordningene i høysesong.» 

– Det er trist at Økland ikkje ser at vi har ein fiskeindustri, som i verdsklasse klarer å tilpasse seg sesongar og enorme kvantum på kort tid, svarer Kristin Alnes, fagsjef industri og handel, Sjømat Norge.

Fiskeribladet, 6. og 13.11.22
Varslet stenging: Mattilsynet snur

Varslet stenging: Mattilsynet snur


Etter gjentatte regelbrudd ville Mattilsynet trekke driftstillatelsen til Daniel Andersens fiskeridrift på Sunnmøre. Nå har han likevel fått en ny sjanse. Underbetaling av ansatte, uhygieniske og brannfarlige forhold. Etter et tilsyn i september blir en rekke mulige lovbrudd undersøkt ved Atlantic Seafood på Sunnmøre, som bearbeider og pakker fisk.

Børsen Dagbladet, 28.10.22
– Regjeringen premierer utenlandsk eierskap

– Regjeringen premierer utenlandsk eierskap


Adm.dir i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, mener regjeringen straffer lokalt eierskap, og premierer utenlandsk eierskap, og børs ved å skatte i hjel de privateide havbruksselskapene.

iLaks, 23.08.22

Konkurrerer om arbeidstakere som Sebastian – toppøkonom tror de må tilby aksjer


Norske bedrifter skriker etter arbeidskraft, i tillegg er det problemer med fraflytting i distriktene. Økonom mener de må tenke helt nytt.

NRK Troms og Finnmark, 20.08.22
Utenlandske arbeidere kan søke om skattekort i Honningsvåg i juni måned

Utenlandske arbeidere kan søke om skattekort i Honningsvåg i juni måned


Skatteetaten kommer til Honningsvåg 16. juni. Da er det mulig for alle de som ikke kan få ut skattekort på nett, om å søke om skattekort.

Det er spesielt utenlandske arbeidere som skal jobbe i fiskerinæringen og reiselivsnæringen som har problem å få tak i norsk skattekort.

RadioNordkapp, 28.04.22
Oppdrettsnæringen og helsevesenet i Nordland trenger utenlandsk arbeidskraft

Oppdrettsnæringen og helsevesenet i Nordland trenger utenlandsk arbeidskraft


– Vi har ikke nok folk, og er avhengige av arbeidskraft fra utlandet. Byråkratiske hindre gjør at det tar for lang tid å få på plass arbeidstillatelser, sa Nova Sea-eier Aino Olaisen under et møte med Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister,  denne uken.

iLaks, 07.04.22
Status a-krim: Økt rapportering av bruk av ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere

Status a-krim: Økt rapportering av bruk av ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere


Økokrims kartlegging av politiets informasjon knyttet til arbeidslivskriminalitet viser at rapportering knyttet til arbeidsgiveres bruk av ulovlig arbeidskraft har økt de siste fire måneder av 2021. Politiet mottok også mer informasjon om utenlandske arbeidstakere som blir utnyttet. Det er fortsatt mest a-krim i bygg og anlegg.

Økokrim, 01.03.22
Arbeidstilsynet: – Jobbet 26 timer i strekk

Arbeidstilsynet: – Jobbet 26 timer i strekk


Ansatte i fiskeindustrien på Sunnmøre har jobbet opptil 26 timer i strekk, fastslår Arbeidstilsynet. Tilsynet har nå varslet straffegebyr for en rekke brudd på loven.

Dagbladet / Børsen, 18.02.22
Innlegg om skrei og utenlandsk arbeidskraft

Innlegg om skrei og utenlandsk arbeidskraft


– Gjør klar til sceneskifte. Skreien er på vei, Og tusenvis av utenlandske sesongarbeidere – og turister fra fjern og nær – drar nordover for å være med på denne store og tradisjonsrike begivenheten, skriver fiskeriminister Bjørnar Skjæran, som mener fiskeribedriftene og myndigheten har hatt god dialog om smittevern.

Fiskeribladet, 30.01.22
Varsler a-krim-kontroller under årets vinterfiske i Nordland

Varsler a-krim-kontroller under årets vinterfiske i Nordland


Det årlige skreifiske er godt i gang. Nå varsler a-krimsenteret i Nordland økt tilstedeværelse og kontroll.

A-krimsenteret er opptatt av at arbeidstakere skal ha ei lønn å leve av, verdige bo- og arbeidsforhold og at det skal være like konkurransevilkår. Derfor er det viktig å opprettholde både dialogen og søkelyset på fiskerinæringen.

Bodøposten, 28.01.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie