Skip to main content
Har auka lønna for å lokke til seg utanlandsk arbeidskraft

Har auka lønna for å lokke til seg utanlandsk arbeidskraft


Det er ein oppsving i den maritime industrien og stort behov for arbeidskraft. Men det er utfordrande å skaffe nok fagfolk.

Må si nei til verftsoppdrag grunnet mangel på folk

Må si nei til verftsoppdrag, til tross for gode tider


Lokalt eide Skarvik verft har god dekning i ordrebøkene, men tilgang på folk er et problem.

Norske Skipsverft: Innleie – norsk politikk på sitt mest dogmatisk

Les hele uttalelsen: Innleie – norsk politikk på sitt mest dogmatisk


Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft avviser regjeringens argumentasjon for å stramme inn regelverket om bruk av innleid arbeidskraft.

Purring: Haster med etablering av ekspertenhet for offentlige anskaffelser

Purring: Haster med etablering av ekspertenhet for offentlige anskaffelser


Norsk Industri og NITO har sendt brev til næringminister Jan Christian Vestre der de purrer på etablering av en ekspertenhet for offentlige anskaffelser.

Vil ha Fair Play i verft, servering og transport

Seriøst arbeidsliv: Vil ha Fair Play i verft, servering og transport


Fair Play samlet lokale fagforeninger, bransjeforeninger og etatene for å lufte muligheten for å etablere seg i Møre og Romsdal. Går det etter planen, er Fair Play etablert i fylket til neste år. Organisasjonen jobber vanligvis kun opp mot bygg og anlegg, men i Møre og Romsdal ønskes en bredere modell.

Rederiene velger utenlandske verft: – De utnytter sjenerøse norske statlige ordninger

Rederiene velger utenlandske verft: – De utnytter sjenerøse norske statlige ordninger


Rederiforbundets ferske rapport viser at norske rederier i stor grad ønsker å benytte seg av norske verft. Samtidig kommer det frem at det er et gap mellom ønsket om å bruke norske verft, og hvorvidt norske verft faktisk er aktuelle.

Debatt: – Nye innleieregler struper industrien

Les innlegget: Nye innleieregler struper industrien


– Midlertidig arbeidskraft for å ta produksjonstopper har vært avgjørende for industrien i Rogaland. Nå forsvinner adgangen til innleie fra bemanningsforetak, noe som trolig vil føre til lavere aktivitet og høyere arbeidsledighet, skriver Harald Minge, adm. dir. i Næringsforeningen.

– Det må kunne settes krav til sosial profil og verdier uten at EU sitt konkurransetilsyn setter foten ned

Mener mangelfull innsikt blant kjøpere bremser innovasjon hos maritime leverandører


– I Norge har vi en god sosial profil. Det gjør at selv om vi leier inn arbeidskraft fra utlandet, så har de norske vilkår og norsk lønn, sier Bengt-Olav Berntsen, adm.dir i HAF Power Solutions.

Han er kritisk til at det hittil ikke har vært mulig å stille de samme krav til utenlandske leverandører som myndighetene setter til norske verft og norske leverandører.

Ny utredning har sett på hvordan offentlige anbud kan skreddersys for norske verft

Ny utredning har sett på hvordan offentlige anbud kan skreddersys for norske verft


Norske verft har i mange år sett offentlige prestisjeoppdrag glippe til utlandet. Nå kan en ny rapport peke ut riktig vei for både regjering og anbudsvinnere.

Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet i anskaffelser av fartøy

Pressemelding: Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet i anskaffelser av fartøy


I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at en vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, for å sikre at norsk maritim industri effektivt kan konkurrere om offentlige oppdrag. Nå har fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottatt utredningen av handlingsrommet i EØS-avtalen.

Nytt Fafo-notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2021

Lønn i allmenngjorte bransjer 2021


– Ikke overraskende finner vi at andel lønnstakere med lønn under de allmenngjorte satsene er lavere i virksomheter med tariffavtale. Lavlønn er et viktigere kjennetegn for ikke-bosatte enn bosatte, skriver forfatterne av et nytt Fafo-notat som tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021.

Verftsnæringen frykter konsekvensene av innleieforbudet

– En forventning om fast ansettelse kan bety kroken på døren for mange


Fordi mange norske verft benytter bemanningsbyråer, frykter næringen nå konsekvensene av innleieforbudet, skriver Kystens Næringsliv. 

– En forventning om at næringen skal gi fast ansettelse i et slikt omfang, vil bety kroken på døren for mange, sier administrerende direktør Asle B. Strønen i Norske Skipsverft.