Bransjekunnskap

Renhold (43)

Skipsverft (79)

Transport (498)

Bransjekunnskap

Bransjekunnskap

Bygg og anlegg, renhold, skipsverft, landbruk, transport, fiskeindustri og hotell & restaurant er bransjer som får oppmerksomhet i forbindelse med bruk av arbeidsinnvandrere og utenlandske virksomheter. En betydelig del av arbeidsinnvandringen til Norge etter 2004 har også skjedd via bemanningsbedrifter.

Her har vi samlet noe av kunnskapen som er utarbeidet de senere årene om de nevnte seks bransjene.

Nytt Fafo-notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2021

Lønn i allmenngjorte bransjer 2021


– Ikke overraskende finner vi at andel lønnstakere med lønn under de allmenngjorte satsene er lavere i virksomheter med tariffavtale. Lavlønn er et viktigere kjennetegn for ikke-bosatte enn bosatte, skriver forfatterne av et nytt Fafo-notat som tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021.

Ny rapport om arbeidsforholdene i bilbransjen

Ny rapport om arbeidsforholdene i bilbransjen


Det er avdekket mange lovbrudd og eksempler på uetiske lønns-og arbeidsvilkår i bilbransjen over tid. På oppdrag for Treparts bransjeprogram for bilbransjen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) kartlagt arbeidsforholdene og utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i bilbransjen. SØA finner blant annet at deler av bilbransjen kjennetegnes ved lav lønn, lav organisasjonsgrad og høy innvandrerandel. 

Samfunnsøkonomisk analyse, 16.09.20
Kronikk: – Hvem vil gå på «polakklinja»?

Kronikk: – Hvem vil gå på «polakklinja»?


– Er det rart at ungdom ikke ønsker å bli malere når det norske arbeidsmarkedet er preget av «vill vest og fritt fram». I dag står flere i de kriminelle gjengene i Oslo også med et bein i malerbransjen. Samtidig råtner faget på rot: Malerlinja på Stovner videregående skole, der jeg selv tok fagteorien i sin tid, ble lagt ned i 2018, skriver Jonas Bals, maler og LO-rådgiver.

(NRK Ytring, 29.11.19)
Fellesforbundet ønsker allmenngjøring i bilbransjen

Fellesforbundet ønsker allmenngjøring i bilbransjen


Selv om den seriøse delen av bilbransjen har ting på stell, så florerer det av useriøse aktører. Innen bilvask og blant annet i dekkbransjen baserer man seg på sesongarbeid med bruk og kast av arbeidstakere fra Øst-Europa på lave lønninger, sier Stig Lundsbakken i Fellesforbundet.

(FriFagbevegelse, 25.11.19)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie