Skip to main content
Arbeidstilsynet kontrollerer serveringsbransjen

Arbeidstilsynet kontrollerer serveringsbransjen


I år vil enda flere serveringssteder enn i fjor få tilsyn fra Arbeidstilsynet. Tilsynet undersøker at arbeidstakere har anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Første som er dømt for lønnstyveri

Pubeier etter historisk dom : – Aldri mer


En mann startet pub i Askim to uker før Norge stengte ned. På sommeren ansatte han en søreuropeisk kvinne. Lønna ble satt til 15.000 kroner i måneden. Hun jobbet seks timer om dagen, seks dager i uka. Slik varte det i to år. Nå er han den første i landet som er dømt for lønnstyveri.

Øker kravene til arbeidskontrakter

Øker kravene til arbeidskontrakter


Rådgiver i Parat, Ståle Botn, er fornøyd med at regjeringen ønsker å styrke rettigheter og krav til arbeidskontrakt, men etterlyser tydeligere krav til arbeidsgivers plikt til å følge opp ansatte med rett på utvidet stilling.

Kommentar: – Anstendig arbeidsliv i serveringsbransjen

Les hele kommentaren: Anstendig arbeidsliv i serveringsbransjen


– Gjennom sitt veiledningsansvar kan fylkeskommunen bidra til at kommunene vurderer å inkludere kravet om allmenngjort minstelønn i sine alkoholpolitiske handlingsplaner, skriver Synne Bjørbæk og Paula Lorentzen fra Rødt Nordland.

Fafo-prosjekt: Hva skal til for å organisere flere arbeidsinnvandrere?

Les mer om prosjektet Organisering av arbeidsinnvandrere


Organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er på kun 24 prosent. Fafo skal på oppdrag fra LO undersøke hvorfor det er slik.

Vil ha Fair Play i verft, servering og transport

Seriøst arbeidsliv: Vil ha Fair Play i verft, servering og transport


Fair Play samlet lokale fagforeninger, bransjeforeninger og etatene for å lufte muligheten for å etablere seg i Møre og Romsdal. Går det etter planen, er Fair Play etablert i fylket til neste år. Organisasjonen jobber vanligvis kun opp mot bygg og anlegg, men i Møre og Romsdal ønskes en bredere modell.

– Høy arbeidsinnvandring til Norge etter 2004 har ført til økende lavlønnskonkurranse

– Lave lønninger, og særlig vedvarende lavlønn, kan være en bekymring for mange, men også en bekymring for samfunnet, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Person (Ap) på dagens lansering av Fafo-rapporten Lavlønn: Nærings- eller virksomhetsfenomen?

Lønn og arbeidsvilkår i utelivsbransjen: Brot på reglar i sju av ti kontrollar

Lønn og arbeidsvilkår i utelivsbransjen: Brot på reglar i sju av ti kontrollar


Ein av fire kontrollerte verksemder hadde brot på reglane om minstelønn. Det er oppsummeringa til Arbeidstilsynet etter over 1.000 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkåra på serverings- og overnattingsstadar.

Én av fire Nordlands-virksomheter har alvorlige rekrutteringsproblemer

Én av fire Nordlands-virksomheter har alvorlige rekrutteringsproblemer


Flest ubesatte stillinger er det innen helse- og sosialtjenesten. Men en annen næring opplever enda større utfordringer, nemlig overnatting- og servering.

– Når NHO nå varsler økt turisme i Norge som følge av kronekursen og det er færre arbeidsinnvandrere som ønsker å jobbe her, kan bedriftene stå ovenfor en enda større utfordring denne sommersesongen, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

En rekke lovbrudd avdekket i restaurantnæringen i Nordland

Nedslående resultat etter kontroll av restaurantnæringen i Nordland


A-krimsenteret i Nordland avdekket gjennom 2022 lovbrudd hos mer enn halvparten av de 55 serveringsstedene de kontrollerte i fylket. 

Senteret peker på at det foregår utnytting av sårbare arbeidstakere. De har møtt utenlandske arbeidstakere med daglig arbeidstid på over 16 timer over lange perioder uten hviletid.

NHO-undersøkelse: En rekke bedrifter varsler oppsigelser som følge av nye innleieregler

NHO-undersøkelse: En rekke bedrifter varsler oppsigelser som følge av nye innleieregler


I en medlemsundersøkelse fra NHO svarer en firedel av bedriftene at de vil si opp 1.600 ansatte som følge av forbudet mot innleid arbeidskraft.

bygg.no / NTB, 28.12.22