En rekke lovbrudd avdekket i restaurantnæringen i Nordland

Nedslående resultat etter kontroll av restaurantnæringen i Nordland


A-krimsenteret i Nordland avdekket gjennom 2022 lovbrudd hos mer enn halvparten av de 55 serveringsstedene de kontrollerte i fylket. 

Senteret peker på at det foregår utnytting av sårbare arbeidstakere. De har møtt utenlandske arbeidstakere med daglig arbeidstid på over 16 timer over lange perioder uten hviletid.

NHO-undersøkelse: En rekke bedrifter varsler oppsigelser som følge av nye innleieregler

NHO-undersøkelse: En rekke bedrifter varsler oppsigelser som følge av nye innleieregler


I en medlemsundersøkelse fra NHO svarer en firedel av bedriftene at de vil si opp 1.600 ansatte som følge av forbudet mot innleid arbeidskraft.

bygg.no / NTB, 28.12.22
Arbeidstilsynet fører tilsyn med julebordsesongen

Arbeidstilsynet fører tilsyn med julebordsesongen


Hotell- og restaurant-bransjen er en sårbar bransje for useriøsitet. Arbeidstilsynets inspektører går nå ut for å kontrollere at ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på.

Arbeidstilsynet, 25.11.22
Ukrainske flyktninger får fotfeste på det danske arbeidsmarkedet

Ukrainske flyktninger får fotfeste på det danske arbeidsmarkedet


På få måneder har dobbelt så mange ukrainske flyktninger fått seg jobb i Danmark. Hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen har tatt imot mer enn 1000 ukrainere hver.

Fagbladet 3F, 24.11.22
Stor mangel på folk i serveringsbransjen

Stor mangel på folk i serveringsbransjen


Fleire restauranttilsette må jobba langvakter, og nokre serveringsstader kutter i opningstida. Mange kokkar og servitørar som forsvann frå bransjen under pandemien, har ikkje kome tilbake.

NRK Rogaland, 27.10.22
Reiselivet skrik etter kvalifisert arbeidskraft

Reiselivet skrik etter kvalifisert arbeidskraft


Nesten to tredeler av reiselivsbedrifter kallar mangel på kvalifisert personell ei «stor utfordring».

– Utfordringane med rekruttering må løysast både på kort og lang sikt, meiner Ole Michael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk i NHO Reiseliv.

NRK Vestland, 22.06.22
Representantforslag fra Rødt om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen

Representantforslag fra Rødt om å sikre allmenngjort lønn i utelivsbransjen


Stortingsrepresentantene Emma Watne, Seher Aydar og Geir Jørgensen ber regjeringen legge fram forslag om at kommuner ved tildeling av skjenkeløyve kan stille krav om at serveringsstedet dokumenterer at deres ansatte får allmenngjort minstelønn.

Stortinget, 20.06.22
Her kan du bli nekta skjenkebevilling, om ikkje dei tilsette har lovfesta minstelønn

Her kan du bli nekta skjenkebevilling, om ikkje dei tilsette har lovfesta minstelønn


Staten sette ein stoppar for at Horten kommune kan nekte serveringsstadar skjenkebevilling, dersom dei ikkje betaler den lovfesta minstelønna i bransjen. Risør, Tvedestrand og Kristiansand kan ha funne ei alternativ.

FriFagbevegelse, 07.06.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie