Skip to main content
Styrker arbeidet mot sosial dumping i lufta: – En god start, men vi forventer mer

Styrker arbeidet mot sosial dumping i lufta: – En god start, men vi forventer mer


Stortinget vedtok nylig en ny luftfartsstrategi, med mål om å stenge norsk luftrom for sosial dumping. Dette vil kreve ressurser, og noe kom allerede i det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Første gang i Danmark: Ryanair signerer tariffavtale i Billund lufthavn

Første gang i Danmark: Ryanair tegner overenskomst i Billund


Etter lange forhandlinger har Dansk Metal inngått en avtale med Malta Air, et datterselskap av Ryanair. Det er første gang det kontroversielle flyselskapet signerer en tariffavtale i Danmark.

Endelig en plan for luftfarten

Endelig en plan for luftfarten


– Regjeringen har lyttet til oss og leverer en solid plan for norsk luftfart, sier leder i LO luftfart Sissel Skoghaug. Hun er spesielt glad for at norske lønns- og arbeidsvilkår skal vektlegges når FOT (Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse)-rutene skal ut på anbud framover.

Ny nasjonal luftfartsstrategi med tiltak mot sosial dumping

Ny nasjonal luftfartsstrategi: Regjeringen ønsker å ta grep for å ivareta og utvikle norsk luftfart


– Jeg er opptatt av ryddige forhold innen luftfarten. Sosial bærekraft er viktig for regjeringen, og vi ønsker å få på plass tiltak for å forhindre sosial dumping gjennom tettere oppfølging av næringen, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han i dag la han frem stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi».

LOs luftfartskonferanse: Kappløp mot bunnen eller starten på en bærekraftig luftfart?

LOs luftfartskonferanse: Kappløp mot bunnen eller starten på en bærekraftig luftfart?


– Regjeringen driver en storrengjøring i arbeidslivet, og den trengs virkelig i luftfarten,
sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da LO inviterte til luftfartskonferanse.

Luftfartsbransjen trenger regler som håndheves for å kunne konkurrere på rettferdige vilkår. Nå venter de på regjeringens grep for å rydde opp.

FriFagbevegelse, 16.11.22
Utreder allmenngjøring i norsk luftfart

Utreder allmenngjøring i norsk luftfart


Norsk Flygerforbund og NHO har startet et arbeid hvor målet er allmenngjort minstelønn for de som flyr i Norge. Målet er å unngå sosial dumping blant annet i kampen om offentlige anbud.

FriFagbevegelse, 14.11.22
15. november: LOs luftfartskonferanse 2022

15. november: LOs luftfartskonferanse 2022


Kan man overleve med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten? Er det mulig å bli enige om felles regler for lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel kostpenger og allmenngjort minstelønn for de som flyr i Norge? Dette er spørsmål som vil bli belyst og debattert på LOs luftfartskonferanse.

LO
SAS-streiken: Fredsavtale hindrer oppstykket organisering av ansatte

SAS-streiken: Fredsavtale hindrer oppstykket organisering av ansatte


Ansettelses-strukturen til SAS-pilotene var et stridstema under den nå avsluttede streiken. Fagforeningen ser seg fornøyde med at de har fått en avtale som gjelder i hele SAS, inkludert nyopprettede selskaper. – Alle de 560 oppsagte pilotene skal nå få tilbud om å komme tilbake til SAS. Vi er fornøyde med å ha fått til en avtale der den norske arbeidslivsmodellen ikke lenger utfordres av SAS-ledelsen, sier leder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening.

Reiseliv1, 08.08.22
Parat kritiserer Statens Pensjonsfond for investering i Wizz Air

Parat kritiserer Statens Pensjonsfond for investering i Wizz Air


Parat mener Wizz Air er et selskap som ikke anerkjenner fagforeninger, utnytter arbeidstakere og bedriver sosial dumping. I starten av februar sendte Parat en oppfordring til Statens pensjonsfond om å revurdere deres investeringer i Wizz Air. Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, er kritisk til svaret som nå har kommet tilbake.

NTB Info, 03.03.22
Foreslår Oslo-/Norgesmodell for hele Norden tilpasset offentlige anbud i luftfarten

Foreslår Oslo-/Norgesmodell for hele Norden tilpasset offentlige anbud i luftfarten


Å endre krav til offentlige anskaffelser kan gi bedre regulering av og kontroll på luftfarten. Det fremgår av en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Blant foreslåtte tiltak er å ikke tillate samarbeid om å vinne offentlige anbud og innføre en Oslo-/Norgesmodell tilpasset luftfarten for offentlige anbud.

Anbud365, 24.02.22
Ber regjeringen trekke flyanbud: – Truer hele den norske modellen

Ber regjeringen trekke flyanbud: – Truer hele den norske modellen


Anbudsfristen for ruteflyginger i de to nordnorske fylkene og Trøndelag for perioden gikk ut 30. november. I anbudet for perioden 2022–
2024. åpnes det for kontraktssamarbeid. Både flygerforbundet og LO mener anbudet dermed åpner for sosial dumping av utenlandsk arbeidskraft, og krever endringer.

NRK Troms og Finnmark, 06.12.21
Ny luftfartsstrategi og Norgesmodellen

Ny luftfartsstrategi og Norgesmodellen


SAS-sjef Kjetil Håbjørg sier selskapet støtter skandinaviske lønns- og arbeidsvilkår – men at regjeringen må kreve det samme av konkurrentene. Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) presenterer to spor som regjeringen vil følge videre: Samferdselsministeren skal legge frem en ny luftfartsstrategi og regjeringen skal jobbe med en ny Norges-modell for offentlige anskaffelser – der de vil stille krav til blant annet arbeidsforhold.

VG, 15.11.21