Bransjekunnskap

Renhold (41)

Skipsverft (79)

Transport (489)

Enige om skjerpet bransjestandard innen bygg

Enige om skjerpet bransjestandard innen bygg


Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet er blitt enige om et sett med krav som utgjør en ny standard for offentlige anskaffelser. Blant annet skal det dokumenteres at de ansatte får pensjon og forsikring. I tillegg foreslås flere tiltak mot kriminalitet.

 

(FriFagbevegelse, 08.10.19)
To av tre sjekker ikke sjåførenes lønn

To av tre sjekker ikke sjåførenes lønn


Tilsyn med bestillere av transporttjenester, viser at to tredeler ikke ivaretar sin plikt til å informere om og forsikre seg om at sjåførene får lovpålagt minstelønn. – Norske virksomheter som benytter utenlandske transportører må være seg sitt ansvar bevisst, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

(Anlegg&Transport, 07.10.19)
A-krimsenteret avdekket lovbrudd hos en femdel av de undersøkte i transportbransjen

A-krimsenteret avdekket lovbrudd hos en femdel av de undersøkte i transportbransjen


– A-krimsenteret besitter informasjon om sjåfører som presses til å jobbe lange dager for en svært lav lønn. Videre har vi kjennskap til at det benyttes både ulovlig arbeidskraft og utenlandske arbeidstakere med liten eller ingen tilknytning til Norge, skriver A-krimsenteret i en ny rapport om varebilsegmentet.

(FriFagbevegelse, 04.10.19)
Samferdselsministeren vil ikke blande seg inn i Postens etablering i Øst-Europa

Samferdselsministeren vil ikke blande seg inn i Postens etablering i Øst-Europa


Bring-sjåfører i Slovakia og Polen kan tjene ned i 12.000 kroner i måneden. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil ikke refse selskapet for dette.

(FriFagbevegelse, 04.10.19)
– Bring har ingenting i Polen å gjøre

– Bring har ingenting i Polen å gjøre


– Hundre prosent statseide Posten har ingenting i Polen og Slovakia å gjøre. I stedet må de gå foran og kjempe for bedre sjåførlønninger i transportbransjen. Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann, Sverre Myrli, refser Posten/Bring for å undergrave transportbransjen og norske lønns- og arbeidsvilkår.

(MTlogistikk.no, 03.10.19)
Røe Isaksen presses etter etablering av Bring-avdelinger i Øst-Europa

Røe Isaksen presses etter etablering av Bring-avdelinger i Øst-Europa


Stortingspolitikere frykter at østeuropeiske Bring-avdelinger vil undergraver den norske arbeidslivsmodellen, og de vil høre næringsministerens syn på Postens nyetablering.

(FriFagbevegelse, 02.10.19)
– Bygg rekrutterer kun fra halvparten av landets innbyggere

– Bygg rekrutterer kun fra halvparten av landets innbyggere


– Vi kan ikke gjøre oss avhengige av et stort antall utenlandske arbeidere i tiårene fremover – for det kan godt være at denne kapasiteten ikke lenger blir tilgjengelig, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

(bygg.no, 26.09.19)
Bring-sjåfører skal kjøre til Norge på polske lønninger

Bring-sjåfører skal kjøre til Norge på polske lønninger


Postens datterselskap Bring Trucking etablerer en avdeling i Polen. Sjåførene skal kjøre til Skandinavia på polske lønninger. Yrkestrafikkforbundet (YTF), som organiserer lastebilsjåfører i Norge, reagerer sterkt: – Burde satset på norske arbeidsplasser

(NRK, 25.09.19)
Foto: iStock

Tegn til stø mobilitet-kurs også etter EU-valget


Dette ifølge et intervju med forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Det vil blant annet si at EUs mobilitetspakke vil inneholde foreslåtte bestemmelser som at sjåfører skal returnere hjem minimum hver fjerde uke, at ukehvilen på minimum 45 timer ikke kan tas i kjøretøyet, og at sjåførene skal ha lønn etter der de er utstasjonert.

(FriFagbevegelse, 25.09.19)
Latvia innfører minstelønn i bygg – 13 000 får bedre betalt

Latvia innfører minstelønn i bygg – 13 000 får bedre betalt


35 000 arbeidere omfattes av at det blir innført allmenngjort lønn i byggebransjen 3. november. Det er det lille bygningsarbeiderforbundet med 550 medlemmer, LBNA, som har stått i bresjen for å få innført en allmenngjort minstelønn i byggebransjen i Latvia. Arbeiderne blir nå garantert 46,57 kroner i timen.

(FriFagbevegelse, 24.09.19)
Øst og vest står mot hverandre når EU lager nye lover for veitransporten i Europa

Øst og vest står mot hverandre når EU lager nye lover for veitransporten i Europa


Mye av striden i EU står om mengden lovlig kabotasjekjøring, det vil si transport mellom to punkter i ett land utført av en transportør fra et annet land. Vesteuropeiske land vil ha innstramminger for å beskytte egen transportbransje, østeuropeiske ytterligere liberalisering for å sikre tilgang på arbeid for sjåfører fra Øst-Europa.

(FriFagbevegelse, 24.09.19)
Lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører

Lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører


For tredje gang har Yrkestrafikkforbundet (YTF) gjennomført en omfattende undersøkelse om lønn og arbeidsforhold blant utenlandske lastebilsjåfører som passerte grensa til Norge ved Svinesund. Trenden har vært at sjåførene rekrutteres lenger og lenger øst – der lønnsnivået er lavest. Og årets undersøkelse viser at andelen ukrainske sjåfører har økt betydelig. 

(YTF, 24.09.19)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie