Skip to main content
Bransjekunnskap

Renhold (48)

Skipsverft (84)

Transport (536)

Latvia innfører minstelønn i bygg – 13 000 får bedre betalt

Latvia innfører minstelønn i bygg – 13 000 får bedre betalt


35 000 arbeidere omfattes av at det blir innført allmenngjort lønn i byggebransjen 3. november. Det er det lille bygningsarbeiderforbundet med 550 medlemmer, LBNA, som har stått i bresjen for å få innført en allmenngjort minstelønn i byggebransjen i Latvia. Arbeiderne blir nå garantert 46,57 kroner i timen.

(FriFagbevegelse, 24.09.19)
Bring-sjåfører skal kjøre til Norge på polske lønninger

Bring-sjåfører skal kjøre til Norge på polske lønninger


Postens datterselskap Bring Trucking etablerer en avdeling i Polen. Sjåførene skal kjøre til Skandinavia på polske lønninger. Yrkestrafikkforbundet (YTF), som organiserer lastebilsjåfører i Norge, reagerer sterkt: – Burde satset på norske arbeidsplasser

(NRK, 25.09.19)
Flere jobber fulltid i bygg

Flere jobber fulltid i bygg


I 2018 jobbet en av fire vikarbyråansatte i byggebransjen under 20-prosentstillinger. I juni ble NHO Service og Handel enige med Fellesforbundet om en ny arbeidsavtale for de rundt 10 000 bygningsarbeiderne i bemanningsselskapene. Nå er tallet 2,9 prosent. NHO mener samarbeidet med fagbevegelsen har gitt resultater.

(Klassekampen, 23.09.19)
Lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører

Lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører


For tredje gang har Yrkestrafikkforbundet (YTF) gjennomført en omfattende undersøkelse om lønn og arbeidsforhold blant utenlandske lastebilsjåfører som passerte grensa til Norge ved Svinesund. Trenden har vært at sjåførene rekrutteres lenger og lenger øst – der lønnsnivået er lavest. Og årets undersøkelse viser at andelen ukrainske sjåfører har økt betydelig. 

(YTF, 24.09.19)
Øst og vest står mot hverandre når EU lager nye lover for veitransporten i Europa

Øst og vest står mot hverandre når EU lager nye lover for veitransporten i Europa


Mye av striden i EU står om mengden lovlig kabotasjekjøring, det vil si transport mellom to punkter i ett land utført av en transportør fra et annet land. Vesteuropeiske land vil ha innstramminger for å beskytte egen transportbransje, østeuropeiske ytterligere liberalisering for å sikre tilgang på arbeid for sjåfører fra Øst-Europa.

(FriFagbevegelse, 24.09.19)
Tilnærmet full kabotasjestopp i Freja

Tilnærmet full kabotasjestopp i Freja


Mens enkelte speditører ukritisk benytter østeuropeisk arbeidskraft med ulovlige lønns- og arbeidsvilkår til innenrikskjøring i Norge, har Freja Transport & Logistics AS gått i helt motsatt retning. De benytter seg nå kun av et titalls kabotasjeturer årlig, mot totalt nærmere 40 000 grensekryssende transporter.

(lastebil.no, 18.09.19)
82 dødsulykker siden 2011: Nå samles kreftene for sikkerhet i bygg og anlegg

82 dødsulykker siden 2011: Nå samles kreftene for sikkerhet i bygg og anlegg


I dag var det stiftelsesmøtet til Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, SfS BA. 75 aktører fra alle deler av bransjen tegnet seg som stiftere. Formålet med SfS BA er at bygge- og anleggsbransjen skal bli helt sikker og skadefri.

(FriFagbevegelse, 18.09.19)
Kjøreforbud etter brudd på kabotasjeregelverket

Kjøreforbud etter brudd på kabotasjeregelverket


Statens vegvesen utførte en kontroll ved Svelgen i Bremanger, etter tips om at det foregikk ulovlig  transport med utenlandske kjøretøy i området. Sjåførene var utenlandske og kjøretøyet er registrert i Danmark. Selskapet fikk kjøreforbud på stedet etter brudd på kabotasjeregelverket.

(NRK Sogn og Fjordane, 18.09.19)
Ny kabotasjeaktør i hardt vær

Ny kabotasjeaktør i hardt vær


Dinotrans er en av de mest aktive kabotasjeaktørene i Norge. Nå krever Arbeidstilsynet at selskapet dokumenterer arbeidsforholdet, arbeidstiden og lønnsvilkårene. Det holder altså ikke lenger å ettersende dokumentasjonen fra virksomheten i ettertid.

(Norges Lastebileier-Forbund, 10.09.19)
Rørentreprenørene diskuterte Oslo modellen

Rørentreprenørene diskuterte Oslo modellen


Med finansbyråd Robert Steen på plass ble Oslo-modellen diskutert på Entreprenørkonferansen. Modellen stiller blant annet krav til fast ansettelse, og innleid arbeidskraft eller bemanningsbyråder er ikke tillat uten skriftlig avtale med kommunen. Modellen har ført til en betydelig reduksjon i avvik på HMS-kort. Oslo-byråden utfordret bedriftene til å bruke fast ansettelse i større grad, også ved bruk av utenlandske arbeidere.

(Rørfag, 31.10.18)
Nordisk protest mot norsk omflagging av Color Line

Nordisk protest mot norsk omflagging av Color Line


Regjeringens omflagging av Color Line vekker nå sterke reaksjoner i Norden og havner på sakskartet i Nordisk råd i slutten av oktober. Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling anbefaler nå Nordisk Ministerråd å jobbe for en videreutvikling og opprettholdelse av gode arbeidsforhold for sjøfolk i Norden. 

(FriFagbevegelse, 20.10.18)