Bransjekunnskap

Renhold (41)

Skipsverft (79)

Transport (489)

Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler

Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler


Utenlandske bilers andel av varetransport i Norge i 2017 utgjorde kun 4,9 prosent, viser tall fra en statistikk basert på EU/EØS-landenes lastebilundersøkelser. Det er fortsatt lite kabotasje av transportarbeid i Norge - andelen gikk opp fra 2,2 prosent i 2016 til 3,1 prosent i 2017. Men mye tyder på at det er en del usikkerhet knyttet til kabotasjetallene.

(SSB, 11.10.18)
Vil staten gripe inn overfor underbetalte rumenske sjåfører?

Vil staten gripe inn overfor underbetalte rumenske sjåfører?


– Hva vil statsråden foreta seg for å få en slutt på at det statseide selskapet Bring driver med hensynsløs underbetaling og grov utnytting av lastebilsjåfører fra Øst-Europa? var spørsmålet fra stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (A).

(Stortinget, 11.10.18)
Statsbudsjettet 2019: Utflagging for å sikre norske arbeidsplasser?

Statsbudsjettet 2019: Utflagging for å sikre norske arbeidsplasser?


– Det er bedre å miste 700 arbeidsplasser enn å miste 2 400 arbeidsplasser, sier statsminister Erna Solberg (H), og viser til at Color Line truet med å flagge helt ut av landet hvis de ikke fikk flytte over til et annet skipsregister. Statsministeren flytter ansatte fra hav til NAV, mener Geir Pollestad (Sp).

(FriFagbevegelse, 11.10.18)
Artikkelserie om bruk av underentreprenører i offentlige anskaffelser.

Artikkelserie om bruk av underentreprenører i offentlige anskaffelser.


I denne artikkelserien ser advokatfirma Føyen Thorkildsen på regler for bruk av underleverandører i offentlige anskaffelser. Det overordnede spørsmålet er hvor langt oppdragsgiver kan gå for å begrense leverandørenes mulighet til å benytte underleverandører. 

(bygg.no, 02.10.18)
Omdømme til latvisk transportselskap synker drastisk

Omdømme til latvisk transportselskap synker drastisk


Transportmagasinet tungt.no tar for seg det latviske tungtrannsportfirmaets Kreiss omdømme, og mener det har gått fra meget godt i 2017 til heller labert i 2018. 

(Tungt.no, 28.09.18)
Bemanningsbransjen tema på Oslo-konferansen

Bemanningsbransjen tema på Oslo-konferansen


Bemanningsbransjen og Stortingets nylige innstramninger for bransjen var tema for mange innlegg på Oslo-konferansen som arrangeres av EL og IT. Even Hagelien i NHO Service og Handel mener innstrammingene er konkurransevridende, og at vikarbransjen gir frihet og er en inngangsport til arbeidslivet. Det er ikke alle enige med ham i.

(FriFagbevegelse, 13.09.18)
Norden og Baltikum samarbeider mot akrim

Norden og Baltikum samarbeider mot akrim


– Enten en kaller det ordning och reda, social dumping, svart eller grå økonomi er et grenseoverskridende samarbeid nødvendig for å komme kriminalitet i arbeidslivet til livs, skriver Berit Kvam, redaktør for Arbeidsliv i Norden. "Ordning och reda i arbetslivet" er tema i dette nyhetsbrevet

(Arbeidsliv i Norden, 06.09.18)
Transport: – Økt internasjonalt samarbeid nødvendig

Transport: – Økt internasjonalt samarbeid nødvendig


– Mye av det som påvirker vår arbeidsdag og våre arbeidsforhold, vedtas i dag i større grad i Brussel enn på Stortinget eller i Regjeringen. EU spriker i mange retninger. Tilsynelatende virker det som ren bingo i hvilken retning flertallet til slutt går. Dette er også tilfellet når det gjelder transportbransjen og de nye mobilitetspakkene. Det er viktigere enn noen gang at vi arbeidstakere i transportsektoren organiserer oss og samarbeider over landegrensene, skriver Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

(YTF, 04.09.18)
Fraktbrev-kaoset som lammer kontrollmyndighetene

Fraktbrev-kaoset som lammer kontrollmyndighetene


Det utføres regelmessige kabotasjeoppdrag på norske veger med mangelfull dokumentasjon. For mens regelverket er tydelig på hva et fraktbrev skal inneholde av informasjon, står det ingen steder at innholdet faktisk skal være lesbart. Uklare retningslinjer rundt krav til utfylling av fraktbrev gir kriminelle transportaktører fritt spillerom,skriver Lastebil.no.

(Lastebil.no, 03.09.18)
Kabotasje: – Gammeldagse fraktbrev muliggjør kriminalitet

Kabotasje: – Gammeldagse fraktbrev muliggjør kriminalitet


– Et høyt antall utenlandske lastebiler kjører rundt i landet med førerhyttene fulle av ferdigstemplede, in-blanko fraktbrev, sier adm.dir Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).  Han vil ha krav om digitale fraktbrev i transportbransjen. – Intensjonen og forslagene fra NLF-sjefen er bra, men det er stor sannsynlighet for at EU har vedtatt fri kabotasje før dette lar seg gjennomføre, sier Jan Helge Skjulestad i Kjell Hansen Shipping Eftf.

(Anlegg&Transport, 29.08.18)
EU-kommisjonen og EU-parlamentet uenige om kjøre- og hviletid og kabotasjekjøring

EU-kommisjonen og EU-parlamentet uenige om kjøre- og hviletid og kabotasjekjøring


Arbeids- og sosialkomiteen i EU-parlamentet ønsker kraftige begrensninger på kabotasjekjøring og at utstasjoneringsdirektivet skulle gjelde fra dag én både for kabotasje-kjøring og internasjonal transport. EUs transportkomite går i stikk motsatt retning med ytterligere liberalisering av både kabotasje- og kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og mener også at all internasjonal transport skal utelukkes fra utstasjoneringsdirektivet. Nå er det helt i det blå når det vil komme en avgjørelse. 

(FriFagbevegelse, 10.08.18)
16. august - Arendalsuka: Rekrutteringskrise og sosial dumping i transportbransjen

16. august - Arendalsuka: Rekrutteringskrise og sosial dumping i transportbransjen


Norges Lastebil-Forbund (NLF) vil under Arendalsuka sette fokus på den voksende rekrutteringskrisen i transportnæringen - seminar Wanted: Lastebilsjåfør!, i tillegg til å stille kritiske spørsmål ved de etiske problemstillingene knyttet til den økende bruken av internasjonale lavprisaktører - seminar: Innenfor loven, utenfor etikken

(NLF, 10.08.18)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie