Skip to main content
Bransjekunnskap

Renhold (49)

Skipsverft (86)

Transport (548)

SV: – Norge må si nei til EUs mobilitetspakke

SV: – Norge må si nei til EUs mobilitetspakke


Før helgen ble det klart at EUs transportkomite åpner for en liberalisering av gods- og busstransporten i Europa. Det er en liberalisering Norge må reservere seg mot, sier SV. Partiet mener at endringene i hviletid vil gi rovdrift på sjåførene og farligere vogntog på norske veier, og at endringen i kabotasjereglene vil legge til rette for mer sosial dumping av lønns- og arbeidsforhold for utenlandske sjåfører.

Se også: Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler (FriFagbevegelse, 08.06.18)

(FriFagbevegelse, 11.06.18)
Felles front mot kjøp av ulovlige renholdstjenester

Felles front mot kjøp av ulovlige renholdstjenester


Kun 7 prosent av bedriftene som kjøper renholdstjenester mener at ansvaret for lovlige lønns- og arbeidsvilkår ligger hos dem. Det viser en undersøkelse som Opinion har gjort for Treparts bransjeprogrammet. – De som kjøper inn renholdstjenester må gjøre jobben sin og følge lovens bestemmelser, skriver LO, NHO, Virke og Arbeidstilsynet i et felles leserinnlegg.

(FriFagbevegelse, 11.06.18)
Mobilitetspakken: – Knusende EU-vedtak, kampen fortsetter

Mobilitetspakken: – Knusende EU-vedtak, kampen fortsetter


EU-parlamentets transportkomité vedtok dårligere arbeidsforhold for sjåfører og et frislipp innen kabotasje og utsendingsregler for godsbransjen. Nå fortsetter arbeidet med å hindre et endelig EU-vedtak, skriver Yrkestrafikkforbundet (YTF) som sammen med European Transport Workers’ Federation (ETF) har jobbet for å unngå vedtakene i transportkomiteen.

(YTF, 06.06.18)
EU-kompromiss om utenlandske sjåførers vilkår

EU-kompromiss om utenlandske sjåførers vilkår


EU-parlamentets transportkomitee er enige om nye regler for lastebiltransport i og mellom medlemsland. Mobilitetspakken inneholder blant annet nye regler for kabotasje. Transportkomiteen innleder nå forhandlinger med medlemslandenes regjeringer om mobilitetspakkens endelige utforming.

(Europaportalen.se, 05.06.18)
Stortinget ber regjeringen styrke godkjenningsordningen for renhold

Stortinget ber regjeringen styrke godkjenningsordningen for renhold


Nå foreligger innstilling fra Stortingets arbeids- og sosialkomite om styrking av godkjenningsordningen for renhold. Komiteen viser til Fafos evaluering av ordningen i 2016, som viste at dette er et steg i riktig retning, men at det fortsatt er utfordringer i bransjen.

(Fafo Østforum / Stortinget, 01.06.18)
Akrim i transport: Arbeidstilsynet blir en stadig viktigere ressurs

Akrim i transport: Arbeidstilsynet blir en stadig viktigere ressurs


Enhver bedrift med ansatte kan oppleve å få besøk av Arbeidstilsynet, og i disse dager har de flyttet fokuset særskilt over på transportnæringen. Nå kontrolleres både norske og utenlandske foretak med argusøyne. Og i felten sammen med øvrige etater og kontrollerer Arbeidstilsynet blant annet lønns- og arbeidsvilkår ved utenlandske sjåfører som utfører kabotasjeoppdrag i Norge.

(Norsk Lastebileier-Forbund, 28.05.18)
Kritisk til de nye kabotasjereglene som foreslås i EUs mobilitetspakke

Kritisk til de nye kabotasjereglene som foreslås i EUs mobilitetspakke


– Vi kan ikke tolerere at utlendinger utnytter systemet til fulle, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på NHO LTs års-kongress. Om kort tid behandler Stortinget EUs Mobilitetsdirektiv. Her inngår endringer med en ytterligere liberalisering av kabotasjekjøring. Frp-statsråden har full støtte i SV som vil ha Stortinget med seg på å legge ned veto mot de nye kabotasjereglene.

(Anlegg&Transport, 28.05.18)
Varsler storkontroll av turistbusser i Geiranger

Varsler storkontroll av turistbusser i Geiranger


Kontrollmyndighetene slår seg sammen for å gjøre grundige kontroller der turisttrafikken er størst. Målet er bedre trafikksikkerhet og å stoppe svart økonomi og sosial dumping som fører til en konkurransevridning. I tillegg til å gå etter lovbrudd hos den enkelte sjåfør og transportfirma, vil de også fokusere på transportkjøpers plikt til å undersøke om transporten de kjøper er lovlig og eventuelt vurdere et strafferettslig medvirkeransvar.

(Statens vegvesen, 28.05.18)
Bygg og anlegg: Alternative tiltak til seriøsitetsregisteret

Bygg og anlegg: Alternative tiltak til seriøsitetsregisteret


– Hvilke andre tiltak har regjeringen til vurdering som gjør at det ikke lenger er behov for et seriøsitetsregister som foreslått i byggenæringens rapport «Enkel å være seriøs»? spurte stortingsrepresentant Arild Grande (A). Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) svarer bl.a. økning av omfanget av tilsyn, styrking av ordningen med HMS-kort, flere samlokaliserte a-krim sentre.

(Stortinget, 28.05.18)
Europeisk e-post-kampanje mot EU-forslag for godsbransjen

Europeisk e-post-kampanje mot EU-forslag for godsbransjen


Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF) reagerer på EUs forslag til ny mobilitetspakke og vil at godssjåfører skal teppebombe EUs transportpolitikere med e-poster før nye regler for godstransporten blir vedtatt. Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet stopper aksjonen.

(FriFagbevegelse, 25.05.18)
EU legg fram tredje mobilitetspakke

EU legg fram tredje mobilitetspakke


No kjem den tredje og siste delen av Kommisjonen si Mobility Package, ei samling av initiativ for styringa av den kommersielle transportnæringa i EU. Den tredje pakka inneheld framlegg om CO2–standardar for tungtransport, digitalisering av transportdokument og realisering av ny teknologi

(NHO Brussel, 15.05.18)
Kreiss nekter å oppfylle krav, anklager Arbeidstilsynet for lovbrudd

Kreiss nekter å oppfylle krav, anklager Arbeidstilsynet for lovbrudd


Det latviske transportselskapet Kreiss fikk til utgangen av april på å fremskaffe diverse dokumentasjon etterlyst av Arbeidstilsynet. Svaret kom, men selskapet vil ikke oppgi timelønn for sjåfører som kjører kabotasje i Norge, og ønsker heller ikke å endre arbeidskontraktene.

Se også: Kreiss-kunder innrømmer mislighold av ansvar (Fafo Østforum / Lastebil.no, 09.05.18)

(Lastebil.no, 15.05.18)