Bransjekunnskap

Renhold (43)

Skipsverft (79)

Transport (498)

NHO Transport: - Hjelp oss å registrere utenlandske turbiler

NHO Transport: - Hjelp oss å registrere utenlandske turbiler


Det er ingen som kjenner omfanget av utenlandske turbilers virksomhet i Norge. NHO Transport vil forsøke å kartlegge dette og ønsker hjelp til å få registrert utenlandske turbiler. – Dersom mange deltar og registrerer bilnumre, vil vi få en indikasjon på hvor mange utenlandske turbiler som opererer i Norge, sier adm.dir i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

(NHO Transport, 12.06.18)
SV: – Norge må si nei til EUs mobilitetspakke

SV: – Norge må si nei til EUs mobilitetspakke


Før helgen ble det klart at EUs transportkomite åpner for en liberalisering av gods- og busstransporten i Europa. Det er en liberalisering Norge må reservere seg mot, sier SV. Partiet mener at endringene i hviletid vil gi rovdrift på sjåførene og farligere vogntog på norske veier, og at endringen i kabotasjereglene vil legge til rette for mer sosial dumping av lønns- og arbeidsforhold for utenlandske sjåfører.

Se også: Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler (FriFagbevegelse, 08.06.18)

(FriFagbevegelse, 11.06.18)
Felles front mot kjøp av ulovlige renholdstjenester

Felles front mot kjøp av ulovlige renholdstjenester


Kun 7 prosent av bedriftene som kjøper renholdstjenester mener at ansvaret for lovlige lønns- og arbeidsvilkår ligger hos dem. Det viser en undersøkelse som Opinion har gjort for Treparts bransjeprogrammet. – De som kjøper inn renholdstjenester må gjøre jobben sin og følge lovens bestemmelser, skriver LO, NHO, Virke og Arbeidstilsynet i et felles leserinnlegg.

(FriFagbevegelse, 11.06.18)
Bøter til utenlandske sjåfører hoper seg opp

Bøter til utenlandske sjåfører hoper seg opp


Politiet har ikke mulighet til å sende ut fotoboksbøter til biler med utenlandsk registreringsnummer. I fjor ble over 15.000 bøter stående ubetalt .– Vi har opplevd at enkelte utenlandske yrkessjåfører har hatt opptil 20 ubetalte fartsbøter hver. Vi vet også at en del av disse utnytter dette systemet og ikke tar hensyn til fartsgrensa fordi de vet at vi ikke får tak i dem likevel, sier Kjellbjørn Riise Johansen ved Møre og Romsdal politidistrikt.

(NRK, 10.06.18)
Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler

Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler


Transportkomiteen i EU åpner i praksis for at det blir fritt fram for sosial dumping i turbuss-bransjen og kabotasjekjøring med gods sju dager i uka. Det sier ansatte i Transportarbeiderforbundet etter at komiteen vedtok en ny mobilitetspakke innen godstransport på vei og turbilbransjen.

(FriFagbevegelse, 08.06.18)
Mobilitetspakken: – Knusende EU-vedtak, kampen fortsetter

Mobilitetspakken: – Knusende EU-vedtak, kampen fortsetter


EU-parlamentets transportkomité vedtok dårligere arbeidsforhold for sjåfører og et frislipp innen kabotasje og utsendingsregler for godsbransjen. Nå fortsetter arbeidet med å hindre et endelig EU-vedtak, skriver Yrkestrafikkforbundet (YTF) som sammen med European Transport Workers’ Federation (ETF) har jobbet for å unngå vedtakene i transportkomiteen.

(YTF, 06.06.18)
EU-kompromiss om utenlandske sjåførers vilkår

EU-kompromiss om utenlandske sjåførers vilkår


EU-parlamentets transportkomitee er enige om nye regler for lastebiltransport i og mellom medlemsland. Mobilitetspakken inneholder blant annet nye regler for kabotasje. Transportkomiteen innleder nå forhandlinger med medlemslandenes regjeringer om mobilitetspakkens endelige utforming.

(Europaportalen.se, 05.06.18)
Stortinget ber regjeringen styrke godkjenningsordningen for renhold

Stortinget ber regjeringen styrke godkjenningsordningen for renhold


Nå foreligger innstilling fra Stortingets arbeids- og sosialkomite om styrking av godkjenningsordningen for renhold. Komiteen viser til Fafos evaluering av ordningen i 2016, som viste at dette er et steg i riktig retning, men at det fortsatt er utfordringer i bransjen.

(Fafo Østforum / Stortinget, 01.06.18)
Varsler storkontroll av turistbusser i Geiranger

Varsler storkontroll av turistbusser i Geiranger


Kontrollmyndighetene slår seg sammen for å gjøre grundige kontroller der turisttrafikken er størst. Målet er bedre trafikksikkerhet og å stoppe svart økonomi og sosial dumping som fører til en konkurransevridning. I tillegg til å gå etter lovbrudd hos den enkelte sjåfør og transportfirma, vil de også fokusere på transportkjøpers plikt til å undersøke om transporten de kjøper er lovlig og eventuelt vurdere et strafferettslig medvirkeransvar.

(Statens vegvesen, 28.05.18)
Bygg og anlegg: Alternative tiltak til seriøsitetsregisteret

Bygg og anlegg: Alternative tiltak til seriøsitetsregisteret


– Hvilke andre tiltak har regjeringen til vurdering som gjør at det ikke lenger er behov for et seriøsitetsregister som foreslått i byggenæringens rapport «Enkel å være seriøs»? spurte stortingsrepresentant Arild Grande (A). Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) svarer bl.a. økning av omfanget av tilsyn, styrking av ordningen med HMS-kort, flere samlokaliserte a-krim sentre.

(Stortinget, 28.05.18)
Kritisk til de nye kabotasjereglene som foreslås i EUs mobilitetspakke

Kritisk til de nye kabotasjereglene som foreslås i EUs mobilitetspakke


– Vi kan ikke tolerere at utlendinger utnytter systemet til fulle, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på NHO LTs års-kongress. Om kort tid behandler Stortinget EUs Mobilitetsdirektiv. Her inngår endringer med en ytterligere liberalisering av kabotasjekjøring. Frp-statsråden har full støtte i SV som vil ha Stortinget med seg på å legge ned veto mot de nye kabotasjereglene.

(Anlegg&Transport, 28.05.18)
Akrim i transport: Arbeidstilsynet blir en stadig viktigere ressurs

Akrim i transport: Arbeidstilsynet blir en stadig viktigere ressurs


Enhver bedrift med ansatte kan oppleve å få besøk av Arbeidstilsynet, og i disse dager har de flyttet fokuset særskilt over på transportnæringen. Nå kontrolleres både norske og utenlandske foretak med argusøyne. Og i felten sammen med øvrige etater og kontrollerer Arbeidstilsynet blant annet lønns- og arbeidsvilkår ved utenlandske sjåfører som utfører kabotasjeoppdrag i Norge.

(Norsk Lastebileier-Forbund, 28.05.18)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie