Skip to main content
Vox: Norsk på arbeidsplassen

Vox: Norsk på arbeidsplassen

- En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

2015
A-krimsenteret i Nordland: – Utenlandske arbeidstakere utnyttes

A-krimsenteret i Nordland: Utenlandske arbeidstakere utnyttes


Gjennom kontroller av to virksomheter i bygg- og anleggsbransjen, avdekket a-krimsenteret i Nordland uregistrerte arbeidstakere med 56 kroner timen. De utenlandske arbeiderne hadde heller ikke HMS-kort og flere utførte usikret arbeid i høyden.

Nye innleieregler: Bemanningsbyråer saksøker staten

Ni bemanningsbyråer har nå saksøkt staten


Ni bemanningsbyråer har i dag levert et erstatningssøksmål på 35 millioner kroner mot staten på grunn av de nye innleiereglene for arbeidskraft. Søksmålet bygger på at EFTAs overvåkingsorgan har rett i at Norge har brutt EØS-avtalen.