Skip to main content
Dansk arbeidsrett kan brukes som beskyttelse mot sosial dumping fra utenlandske selskaper

Efter årelangt retsdrama: Stor sejr for kampen mod social dumping


Det italienske byggefirmaet Solesi ble i den danske Arbejdsretten i desember 2017 ilagt en bot på 14 millioner danske kroner for grov underbetaling av 130 utenlandske bygningsarbeidere. Først nå – seks år senere – er saken avgjort av høyesterett i Italia, og Solesi må nå betale hele beløpet – med renter.

Debatt: – Innleieforbudet forsterker og forlenger boligkrisen

Les hele innlegget: – Innleieforbudet forsterker og forlenger boligkrisen


– Med det nylig innførte forbudet mot innleid arbeidskraft, ser man igjen at gode reformintensjoner virker mot sin hensikt fordi man har glemt ordet boligforsyning,. Det norske boligmarkedet har de siste 30 årene blitt mer og mer konjunkturfølsomt. En direkte konsekvens av dette er at utbyggerbransjen ikke tør å ansette fast personell tilpasset konjunkturtoppene, skriver Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.

Debatt: – Bruk a-krim-ressursene i det uorganiserte arbeidslivet

Innlegg: Bruk a-krim-ressursene i det uorganiserte arbeidslivet


– Onsdag 7. juni stiller Fafo spørsmålet «Hva er riktig medisin mot useriøsitet?» på et seminar i Oslo. Her vil blant annet rapporter fra Deloitte og KPMG bli presentert. Selskapene har med litt ulike innfallsvinkler evaluert erfaringer etter nesten 20 års innsats mot arbeidslivskriminalitet i Norge. Jeg mener rapportene bør føre til endring i prioriteringene av innsats med sterkere fokus på forhold i den uorganiserte delen av arbeidslivet, skriver Hans Martin Moxnes, direktør i EBA Vestenfjelske og styreleder i Fair Play bygg og anlegg Vestland.

Større behov for lærlinger og faglærte ansatte etter innleieforbudet

– Stort behov for lærlinger


– Vi var innstilt på overgang til fast ansettelse av stillasmontører, men det skulle vise seg vanskelig, spesielt siden mye av arbeidskraften er utenlandsk, sier Henriette Hall-Eriksen, i maskinutleie-selskapet Ramirent

SSB: – Antall jobber i utleienæringen på samme nivå som tidligere

Antall jobber i utleienæringen på samme nivå som tidligere


De vedtatte innstrammingene i regelverket for utleienæringen har foreløpig ikke ført til at antall jobber er lavere enn tidligere. Det var 57 200 jobber i utleienæringen i 1. kvartal 2023. Det er omtrent samme nivå som i 1. kvartal 2022. 

Danmark: 40 ekstra skattebetjenter skal bekjempe sosial dumping

30 ekstra skattefolk skal bekæmpe social dumping


Utenlandske arbeidstakere i dansk byggebransje blir ofte utsatt for lavere lønn og skattesvindel fra arbeidsgiverne. Det skal bekjempes og derfor bevilger et bredt flertall i det danske Folketinget nå mer penger til økt kontroll med sosial dumping.

Podkast: Slik jobber de for å avdekke a-krim i byggenæringen

Podkast: Slik jobber de for å avdekke a-krim i byggenæringen


Fair Play Bygg Oslo har i over fire år jobbet med å avdekke a-krim i hovedstadsområdet. I den siste episoden av podkasten «Byggeplassen», får vi et innblikk i hvordan organisasjonen jobber.

– Høy arbeidsinnvandring til Norge etter 2004 har ført til økende lavlønnskonkurranse

– Lave lønninger, og særlig vedvarende lavlønn, kan være en bekymring for mange, men også en bekymring for samfunnet, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Person (Ap) på dagens lansering av Fafo-rapporten Lavlønn: Nærings- eller virksomhetsfenomen?

Danmark: Svarteliste skal forhindre ulovlig arbeidskraft på offentlige bygg

Sortliste skal forhindre illegal arbejdskraft på offentlige byggerier


Den nye svartelisten, som er en del av den nye arbeidsmiljøavtalen i Danmark, skal gjøre det lettere å unngå selskaper som har en historie med ulovlig arbeidskraft på offentlige bygg.

Seriøs håndverker eller seriøse problemer? Start byggeprosjektet med Tettpå-veilederen

Start byggeprosjektet med Tettpå-veilederen


Våren er tid for oppussing og byggeprosjekter på hus og hytter. I mai kjøres kampanjen “Seriøs håndverker eller seriøse problemer?” som skal hjelpe forbrukere å velge håndverkere – trygt, seriøst og lønnsomt. Seriøse håndverkere er en fordel for forbrukere, byggebransjen og samfunnet.

Ny styreleder i Fair Play Bygg Norge

Hun er ny styreleder i Fair Play Bygg Norge


– Jeg gleder med til å ta fatt på arbeidet i Fair Play Bygg Norge. Organisasjonen spiller en viktig rolle for å heve bevisstheten om arbeidslivskriminalitet hos både myndigheter, næringslivet og forbrukere, sier nyvalgt styreleder for Fair Play Bygg Norge.

Debatt innleie-regler: – Ikke gi etter for LOs krav

Les hele innlegget: Ikke gi etter for LOs krav


– Nye regler om innleie legger sterke begrensninger på bedriftenes muligheter til å skaffe arbeidskraft. Da er det sentralt å vite når innleie er lovlig, skriver Sten Foyn og Lars Kokkvold, partnere i Advokatfirmaet Haavind.