Skip to main content
Dømt for usikret takarbeid, men slapp unna bot og straff

Dømt for usikret takarbeid, men slapp unna bot og straff


Fair Play Bygg Norge reagerer på at useriøse gjengangere slipper både straff og overtredelsesgebyr selv om de tas på fersken av politiet og Arbeidstilsynet.

Arbeidsmigrasjon påvirker norske og danske yrkesutdanningssystemer

Arbejdsmigration påvirker Danmark og Norges erhvervsuddannelsessystemer


I en ny artikkel i European Journal of Industrial Relations, undersøker Jens Arnholtz (FAOS) og Ståle Østhus (STAMI) hvordan arbeidsinnvandring har påvirket opptak av lærlinger i yrkesutdanningene i den danske og norske byggebransjen.

Entreprenøren GK har måttet avstå fra å regne på oppdrag: – Innleieforbudet bidrar til å drive kostnadene ytterligere i været

GK har måttet avstå fra å regne på oppdrag: – Innleieforbudet bidrar til å drive kostnadene ytterligere i været


– Innleieforbudet bidrar til å drive prisene i været, som ikke samfunnet er tjent med. Det enste fornuftige nå, er at myndighetene tar en god prat med bransjen for å se på konsekvensene innleieforbudet har fått. Det er ingen skam å snu, sier Leif Øie, divisjonsdirektør entreprise for GK Norge.

Bankene i beste posisjon for å hindre a-krim i byggebransjen

Bankene i beste posisjon for å hindre arbeidslivskriminalitet i byggebransjen


– Bankene finansierer en stor andel av byggeprosjektene i Norge og har den beste posisjonen for å hjelpe kundene sine med å velge seriøse håndverkere, skriver Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten. I bankpiloten «Tettpå boligkjøper» samarbeider BN Bank og Skatteetaten med å hjelpe bankkundene til å ta gode valg.

1. januar skjerpes kravene til kommunikasjon og språkferdigheter i bygg- og anleggsbransjen

1. januar skjerpes kravene til kommunikasjon og språkferdigheter i bygg- og anleggsbransjen


Bygg og anlegg er en av landets største næringer. Mange utenlandske arbeidstakere jobber i næringen, og nå endres byggherreforskriften for å unngå at kommunikasjonsproblemer skal utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Veibyggerbransjen: Store penger, mange aktører og sårbar, utenlandsk arbeidskraft

Veibyggerbransjen: Store penger, mange aktører og sårbar, utenlandsk arbeidskraft


– Det er lite informasjon om useriøsitet og arbeidskriminalitet i veibygging i Norge, sier Kim Skogland Pedersen. Han jobber i krimenheten til Statens Vegvesen, som ofte kalles Krim. Nå skal han og Vegvesenets krimavdeling satse stort.

Ny rapport fra Aalborg Universitet: Arbeidsinnvandreres kår i dansk byggebransje

Migrantarbejderes Arbejdsmiljø og Sikkerhed i Bygge- og anlægsbranchen: Hovedrapport


På vegne av den danske arbeidstakerorganisasjonen 3F, har forskere ved Aalborg Universitet gjennomført en studie om arbeidsinnvandreres arbeidsmiljø og sikkerhet i den danske bygg- og anleggsbransjen.

Bransjekommentar: – Det er ulvetider i byggebransjen

– Det er ulvetider i byggebransjen


Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje skriver om en byggebransje preget av nedgangstid, der seriøse bedrifter presses av useriøse aktører som jakter fortjeneste på bekostning av et forsvarlig arbeidsmiljø.

Nå blir det vanskeligere å være kjeltring på norske veianlegg

Nå blir det vanskeligere å være kjeltring på norske veianlegg


Sosial dumping og lønnstyveri er store utfordringer for Statens vegvesen. Nå skal LO-koordinatorer bistå med å rydde useriøse aktører av veien.

Varsler nasjonal håndverkerkrise

Klar melding til ungdom: Varsler nasjonal håndverkerkrise


Bråstopp i boligmarkedet kan gi håndverkerkrise når boligbyggingen tar seg opp igjen.

Vil intensivere jakten på lønnstyvene

Vil intensivere jakta på lønnstyvene


Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn håper Fellesforbundets landsmøte vedtar å skjerpe innsatsen mot lønnstyveri, slik at flere av tyvene får sin straff.

To litauere tiltalt for grov arbeidslivskriminalitet

To litauere tiltalt for grov arbeidslivskriminalitet


Økokrim har tiltalt to litauiske menn for grov hvitvasking av utbytte fra svart arbeid i bygg- og anleggsbransjen.