Skip to main content
Seriøs håndverker eller seriøse problemer? Start byggeprosjektet med Tettpå-veilederen

Start byggeprosjektet med Tettpå-veilederen


Våren er tid for oppussing og byggeprosjekter på hus og hytter. I mai kjøres kampanjen “Seriøs håndverker eller seriøse problemer?” som skal hjelpe forbrukere å velge håndverkere – trygt, seriøst og lønnsomt. Seriøse håndverkere er en fordel for forbrukere, byggebransjen og samfunnet.

Ny styreleder i Fair Play Bygg Norge

Hun er ny styreleder i Fair Play Bygg Norge


– Jeg gleder med til å ta fatt på arbeidet i Fair Play Bygg Norge. Organisasjonen spiller en viktig rolle for å heve bevisstheten om arbeidslivskriminalitet hos både myndigheter, næringslivet og forbrukere, sier nyvalgt styreleder for Fair Play Bygg Norge.

Debatt innleie-regler: – Ikke gi etter for LOs krav

Les hele innlegget: Ikke gi etter for LOs krav


– Nye regler om innleie legger sterke begrensninger på bedriftenes muligheter til å skaffe arbeidskraft. Da er det sentralt å vite når innleie er lovlig, skriver Sten Foyn og Lars Kokkvold, partnere i Advokatfirmaet Haavind.

Spørsmål om faktagrunnlaget bak innstrammingene i innleieregelverket

Skriftlig spørsmål fra Margret Hagerup (H) til arbeids- og inkluderingsministeren


I et skriftlig spørsmål til Stortinget, spør Margret Hagerup (H) arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) om hva som er faktagrunnlaget bak de dramatiske innstrammingene i innleieregelverket.

Fremtidens Byggenæring om Arbeidstilsynets årsrapport

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022


Fremtidens Byggenæring trekker fram tettere samarbeid for å bekjempe a-krim, tilstanden i bemanningsbransjen og økt kunnskap til utenlandske arbeidstakere som aktuelle temaer fra Arbeidstilsynets årsrapport fra 2022.

Fra 1. april gjelder de nye innleiereglene

Før jul vedtok Stortinget regjeringens forslag til innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft i dag.

Uropatruljen: – Arbeidstilsynet fortsetter å skjerme kriminell virksomhet

Arbeidstilsynet fortsetter å skjerme kriminell virksomhet, ifølge Uropatruljen


For flere år siden skulle Arbeidstilsynet slutte å sladde lønnsopplysninger. Det har de fortsatt ikke gjort. Uropatruljen i Trondheim mener sladdepraksisen vanskeliggjør arbeidet med å avdekke sosial dumping.

Fair Play Bygg Oslo skal stå på for alle seriøse i arbeidslivet

Fair Play Bygg Oslo skal stå på for alle seriøse i arbeidslivet


– Vi har nå vedtatt nye og tydelige retningslinjer. Målet er at flere bedrifter og proffer i byggenæringen ser på oss som en nøytral samarbeidspartner i kampen mot a-krim, sier daglig leder Lars Mamen.

25. april, Fair Play Agder: Seminar om a-krim

Fair Play Agder inviterer til seminar om arbeidslivskriminalitet


Den snart to år gamle foreningen Fair Play Agder inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar og årsmøte i Fair Play Agder den 25. april på Hotel Norge i Lillesand.

Innlegg: – Hva innebærer endringene i innleiereglementet for bygge- og anleggsbransjen?

Innlegg: Nye innleieregler - Hva går endringene ut på og hva innebærer endringene for bygge- og anleggsbransjen?


– I år byr ikke påsken bare på påskekos. Fra 1. april 2023 gjelder nye og betydelig strengere regler for innleie fra bemanningsforetak (vikarbyrå). De nye innleiereglene vil få store konsekvenser for bygge- og anleggsbransjen, som må finne alternative måter å dekke midlertidig arbeidskraftbehov på, skriver senioradvokatene i DLA Piper, Ane Bergo og Live Sjøli. 

Haugesund kommune inngår samarbeid med Fair Play Bygg Rogaland. Ønsker flere kommuner og andre med på laget

Haugesund kommune inngår samarbeid med Fair Play Bygg Rogaland


Haugesund kommune blir nå partner i Fair Play Bygg Rogaland. Kommunen ønsker en seriøs bygg- og anleggsbransje. Men det er ikke alltid like enkelt å avdekke eller oppdage a-krim, og kommunen anser samarbeidet som et bidrag til å styrke den seriøse delen av bransjen.

Fri rettshjelp til utenlandske arbeidstakere?

Årskonferanse i Fair Play Bygg: – Sats på fagopplæring!


– Byggenæringen har behov for utenlandsk arbeidskraft og vi inviterer arbeidstakere inn i en bransje der vi vet det er stor risiko for a-krim. Men vi gir dem ikke de verktøyene de trenger for å løse sakene selv – det blir overlatt til de frivillige i Norge å løse sakene. Kunne det vært rimelig å åpne døren for fri rettshjelp litt mer på gløtt? spurte Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn, på foreningens årskonferanse.