Skip to main content
Pressemelding: Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?

Les hele pressemeldingen: Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?


Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Likevel kan virksomheter på bestemte vilkår leie inn arbeidstakere midlertidig. Fra 1. april i år vil ett av alternativene for innleie falle bort.

Les hele innlegget: Nå kommer masseoppsigelsene


– Råkjøret mot bemanningsbransjen ligner et virkemiddel for å tvinge flere arbeidstakere til å bli medlemmer i LO-forbund, skriver Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Danmark: Årets første sosiale dumpingkontroll avslørte rot med skatten i tre av fire  virksomheter

Social dumping:Tre ud af fire virksomheder havde rod med skattebetalingen


Dansk politi, Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen samarbeider om å etterforske spesielt utsatte bransjer for svindel med skatt, moms, tillatelser, arbeidsforhold, sikkerhet og lønn. Denne gangen var fokuset på byggebransjen. Det er spesielt utenlandske selskaper som ofte har problemer med å overholde danske skatteregler.

Fair Play Bygg Norge får millionstøtte

Fair Play Bygg Norge får millionstøtte


Fair Play Bygg Norge er tildelt to millioner kroner i statsstøtte for 2023. Organisasjonen jobber mot kriminalitet i arbeidslivet.

– Alt for ofte er det utenlandske arbeidere som utsettes for livsfare, forteller Vidar Sagmyr, leder for den midtnorske avdelingen Byggebransjens Uropatrulje.

Kommentar: – NHO skyver polske arbeidsfolk foran seg i en PR-kampanje

NHO skyver polske arbeidsfolk foran seg i en PR-kampanje


– Er det slik at polske arbeidere nå mister jobben fordi bygningsarbeidere ikke lenger kan leies inn? Slik kan det se ut for dem som bare hører på arbeidsgiverne i NHO service og handel, skriver Frode Rønning, redaktør i FriFagbevegelse.

Lavlønnet utenlandsk arbeidskraft tema i forhandlingene i dansk byggebransje

Optakt til kamp om udenlandsk arbejdskraft i byggeriets forhandlinger


– Det kan ikke være meningen at mine kollegaer skal miste jobben fordi det kommer utenlandsk arbeidskraft som jobber for mye lavere lønn, lød det fra Claus von Elling, leder for 3F Byggegruppen som forhandler nye tariffavtaler for nesten 60.000 bygningsarbeidere i Danmark.

Arbeidstilsynets gebyrtabber: krevde aldri inn pengene

Arbeidstilsynets gebyrtabber: Gav millionbot – krevde aldri inn pengene


Arbeidstilsynet slo til mot en byggeplass og avdekket timelønn på kun 15 kroner, men sendte aldri millionboten. Nå tar tilsynet selvkritikk for hvordan saken endte.

NHO-undersøkelse: En rekke bedrifter varsler oppsigelser som følge av nye innleieregler

NHO-undersøkelse: En rekke bedrifter varsler oppsigelser som følge av nye innleieregler


I en medlemsundersøkelse fra NHO svarer en firedel av bedriftene at de vil si opp 1.600 ansatte som følge av forbudet mot innleid arbeidskraft.

bygg.no / NTB, 28.12.22
Byggebransjen: Jobben har stjålet lønna

Byggebransjen: Jobben har stjålet lønna


Fair Play Bygg har avdekket at mye skurret på byggeplassen Bjertnes Portal i Nittedal. De første polske arbeiderne de kom i prat med, fortalte at de har mast om lønn lenge. Arbeiderne har ikke fått lønn siden september av det slovakiske byggefirmaet Performante S.R.O.

FriFagbevegelse, 21.12.22
Nye innleieregler: – Rydder opp i bransjen

Nye innleieregler: – Rydder opp i bransjen


Mandag 12. desember ble det vedtatt innstramminger i regelverket for bruk av innleie og bemanningsforetak. Arne Sveen, konserntillitsvalgt og verneombud i AF Gruppen gjennom 16 år, gleder seg over endringene og mener dette er utelukkende positivt.

Fellesforbundet, 16.12.22
NHO er sterkt imot innstrammingene i innleieadgangen

NHO er sterkt imot innstrammingene i innleieadgangen


Regelendringene vil ramme mange bedrifter over hele landet, og gjøre det vanskeligere å få tak i nødvendig arbeidskraft, skriver NHO i en kommentar til at Stortinget den 12. desember vedtok innstramminger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

NHO, 19.12.22
Byggebransjen: – Snart tomt for håndverkere

Byggebransjen: – Snart tomt for håndverkere


Entreprenør: – Nesten ingen norske håndverkere. Og polakkene drar til Ukraina og gjenoppbyggingen der.

Den varslede nedgangen i bygge- og anleggsbransjen er illevarslende nok for mange som henter sitt daglige brød derfra. Men det store problemet kommer først når bransjen skal opp igjen etter dødperioden med kraftig nedgang i jobboppdrag.

Dagbladet / Børsen, 18.12.22