Skip to main content
Monikas sjef er en app

Renholder Monika bestemmer lønn og arbeidstid selv: – Etter to år tjente jeg 750 kroner i timen


Monika flyttet til Norge fra Litauen for fire år siden. Da pandemien kom, begynte Monika å jobbe for Vaskehjelp – en app og nettside hvor man bestiller vaskehjelp hjem. Derfor har ikke Monika noen arbeidsgiver, og sjefen hennes er teknisk sett en app.

Brüssel-møte om anbud i renholdsbransjen

Brüssel-møte om anbud i renholdsbransjen


Offentlige anbud var et av temaene da Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel var i Brüssel og snakket om renholdsbransjen, invitert av EU-kommisjonen.

Egen vikarpool med renholdere har fått ned bruken av vikarbyråer

Renholder Marianne får ned bruken av vikarbyråer i Trondheim


Høyt sykefravær blant renholdere i Trondheim kommune gjorde at de selv tok grep. I det som kalles ressursgruppa i Trondheim kommune er det nå 19 faste ansatte renholdere som alle jobber i 100 prosent stillinger.

Fafo-prosjekt: Hva skal til for å organisere flere arbeidsinnvandrere?

Les mer om prosjektet Organisering av arbeidsinnvandrere


Organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er på kun 24 prosent. Fafo skal på oppdrag fra LO undersøke hvorfor det er slik.

Kronikk: – Renholderes betydning blir ofte glemt

Les hele kronikken: Renholderes betydning blir ofte glemt


– Renhold blir ofte nevnt som en av de bransjene som har størst behov for en storrengjøring når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Dessverre kan nok det stemme, men alle vet at det ikke blir rent dersom man vasker storrengjøring i mørket, skriver Brede Edvardsen, forbundsleder Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Skulle hatt mer informasjonsmaterial på østeuropeiske språk

Eva kjemper for helsa til renholderne. Disse er hun mest bekymret for


De regionale verneombudene i renhold bidrar til at renholdsbedriftene følger lover og regler om helse- miljø og sikkerhet (HMS) som de skal.

– Ordningen fungerer bedre og bedre. Men det er fortsatt utfordringer i bransjen, som kulturforskjeller, språkbarrierer og store utskiftninger – både på bedrifter og verneombud, sier regionalt verneombud Eva Jenssen.

Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsbransjen

Arbeidstilsynet kontrollerer renholdsbransjen


Tilsynene vil bli gjennomført over hele landet. – Alle renholdsvirkomheter må nå være forberedt på å få besøk fra oss, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Renholdsbransjen slår ut på flere av sårbarhetskriteriene for utnyttelse i arbeidslivet: mange ansatte med utenlandsk bakgrunn, få krav til utdanning, fysisk belastende arbeid og en del ubekvemme arbeidstider.

Fafo-forsker om Riksrevisjonens rapport: – Renholderne er en utsatt gruppe

Fafo-forsker om Riksrevisjonens rapport: – Renholderne er en utsatt gruppe


Tidligere i år publiserte Riksrevisjonen en rapport om statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser. I rapporten kom det fram at de fleste statlige virksomheter ikke sjekker lønns- og arbeidsvilkårene hos ansatte til leverandørene de kjøper tjenester av. 

FriFagbevegelse, 06.12.22
Ukrainske flyktninger får fotfeste på det danske arbeidsmarkedet

Ukrainske flyktninger får fotfeste på det danske arbeidsmarkedet


På få måneder har dobbelt så mange ukrainske flyktninger fått seg jobb i Danmark. Hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen har tatt imot mer enn 1000 ukrainere hver.

Fagbladet 3F, 24.11.22
Økokrim frykter at krigen vil føre til matsvindel, menneskehandel og råvaremangel

Økokrim frykter at krigen vil føre til matsvindel, menneskehandel og råvaremangel


Ukraina-krigen har ført til store strømmer av migranter inn i europeiske land, og Økokrim mener det er sannsynlig at kriminelle aktører vil forsøke å utnytte ukrainere og andre utenlandske og sårbare arbeidstakere.

NRK, 02.05.22
Renhold og a-krim: I år kan renholdernes arbeidsplasser vente seg besøk av Arbeidstilsynet

Renhold og a-krim: I år kan renholdernes arbeidsplasser vente seg besøk av Arbeidstilsynet


I løpet av de tre siste årene har Arbeidstilsynet kun hatt ett tilsyn ute på en renholdsbedrift. I år er renholdsbransjen på tilsynets prioriteringsliste.

– Det er bra. Når de sier at de vil prioriter renhold, kan vi ikke annet enn å applaudere det. Men nå må de ut til bedriftene. Det hjelper ikke å bare si at de skal prioritere renhold. Vi kommer til å følge nøye med, sier Brede Edvardsen, nestleder i Arbeidsmandsforbundet.

FriFagbevegelse, 28.03.22