Skip to main content
Tariffnemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag

Tariffnemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag


I fjorårets lønnsoppgjør fikk Norsk Arbeidsmandsforbund plass en ny tekst i renholdsbedriftenes overenskomst. Den sikrer renholderne betaling for all reising mellom ulike oppdrag, og dekning for utgifter knyttet til reisetida. Renholdernes nye minstelønn er nå lovfestet. Men renholdere uten tariffavtale har fortsatt ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag.

FriFagbevegelse, 25.06.21
Hjemmekontor ga de regionale verneombudene mer tid til å spore opp ikke-godkjente renholdsbedrifter

Hjemmekontor ga de regionale verneombudene mer tid til å spore opp ikke-godkjente renholdsbedrifter


En av oppgavene til de regionale verneombudene er å finne ikke-godkjente renholdsbedrifter. Å finne disse bedriftene er rene detektiv-virksomheten. Å reise ut med håp om å treffe på noen av disse bedriftene er helt fåfengt. Jobben foregår foran PC-en. Da pandemien kom i fjor måtte de regionale verneombudene i renhold holde seg hjemme i tre måneder. Fra hjemmekontoret doblet de kontakten med ikke-godkjente bedrifter.

FriFagbevegelse, 26.04.21
Renholderne fortjener bedre enn vaskehjelp-appen, mener Ap. Nå må arbeidsministeren svare

Renholderne fortjener bedre enn vaskehjelp-appen, mener Ap. Nå må arbeidsministeren svare


Staten har investert i en app for renholdere. Er forretningsmodellen til Vaskehjelp.no i henhold til arbeidsmiljølovens krav om faste ansettelser, spør Ap. Næringsminister Iselin Nybø (V) går god for investeringen. Nå er det arbeidsministerens tur til å svare for investeringen.

FriFagbevegelse, 07.12.20
– Renholdsbransjen har behov for polititske tiltak som støtter opp om de seriøse aktørene

– Renholdsbransjen har behov for polititske tiltak som støtter opp om de seriøse aktørene


Skriftlig spørsmål fra Arild  Grande (A): – Mener arbeids- og sosialministeren at Vaskehjelp.no sin forretningsmodell er i henhold til arbeidsmiljølovens krav om faste ansettelser?

Stortinget, 30.11.20
Lønna til de dårligst betalte renholderne føyk opp etter allmenngjøringen

Lønna til de dårligst betalte renholderne føyk opp etter allmenngjøringen


– Det har vært et vendepunkt, et paradigmeskifte før og etter allmenngjøringa, fastslår Fafo-forsker Bård Jordfald. En ny rapport fra Fafo dokumenterer en kraftig lønnsoppgang for de lavest lønte, men uten at det har hatt lønnsdrivende effekt. Tallene forskerne la fram, viser et tydeligere skifte enn hva mange hadde trodd.

FriFagbevegelse, 19.06.20
Ny Fafo-rapport: Likere lønn, men lavere snittlønn etter allmenngjøring i renholdsbransjen

Ny Fafo-rapport: Likere lønn, men lavere snittlønn etter allmenngjøring i renholdsbransjen


Rapporten gransker følgene som allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten i 2011 har hatt på renholderes lønn.

Forskerne Bård Jordfald og Elin Svarstad finner at allmenngjøringen bidro til sterk lønnsvekst for renholderne i privat sektor som trengte det mest.

Fafo Østforum, 18.06.20
Opptak fra rapportlansering 18. juni: Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

Opptak fra rapportlansering 18. juni: Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring


Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Hvordan påvirket innføringen av allmenngjorte minstekrav renholdernes lønn? På seminaret beskrev forskerne sine funn, og vi hørte kommentarer fra representanter for fagforeninger. Se opptak fra seminaret og last ned ny rapport.

Fafo Østforum, 18.06.20
– Vi må bekjempe kriminalitet med andre virkemidler enn skattefradrag

– Vi må bekjempe kriminalitet med andre virkemidler enn skattefradrag


Virke foreslår en prøveordning der man halverer skatten på renhold i norske hjem, for å få bukt med et utbredt svart marked i bransjen. Men i stedet for å bruke 1,2 mrd i skattefradrag mener stortingspolitikerne Heidi Nordby Lunde (H) og Hadia Tajik (Ap) at  ressursene heller bør brukes til å styrke Arbeidstilsynet og arbeidslivskriminalitetssentrene.

(dn.no, 03.02.20)
Virke vil ha skattekutt for å stoppe svart arbeid i norske hjem

Virke vil ha skattekutt for å stoppe svart arbeid i norske hjem


I en fersk rapport som Samfunnsøkonomisk analyse har laget på oppdrag fra Virke, anslås det at 40 til 60 prosent av renholdsarbeid i private hjem blir betalt svart – og prosentandelen er trolig langt høyere.

(dn.no, 03.02.20)
Ny bestillingsløsning for HMS-kort

Ny bestillingsløsning for HMS-kort


Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, samt alle godkjente renholdsvirksomheter både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Nå lanserer Arbeidstilsynet en ny nettside for bestilling og administrasjon av HMS-kort.

(Arbeidstilsynet, 17.01.20)
Ikke alle har alt på det rene før julevasken

Ikke alle har alt på det rene før julevasken


Det er ulovlig å kjøpe fra renholdsfirma som ikke er godkjent. Men bare 4 av 10 av de som kjøper renhold til hjemmet sitt vet at det finnes et offentlig renholdsregister på arbeidstilsynet.no hvor de enkelt kan sjekke at de kjøper renhold lovlig.

(Arbeidstilsynet, 19.12.19)
ASC Østlandske Rengjøring betaler renholderne for reisetid mellom kundene

ASC Østlandske Rengjøring betaler renholderne for reisetid mellom kundene


En dom fra Arbeidsretten har slått fast at renholdere ikke har krav på betaling for reisetid mellom ulike kunder. Nå har ASC Østlandske rengjøring gjort det samme som ISS; inngått avtale med de tillitsvalgte om at bedriften vil fortsette å betale for reisetiden.
(FriFagbevegelse, 08.11.19)