Skip to main content
Mange må reaktivere HMS-kortene fra februar

Mange må reaktivere HMS-kortene fra februar


Mange tusen D-numre ble i februar gjort inaktive i Folkeregisteret. Arbeidstilsynet foretar derfor midlertidige endringer i HMS-kortenes gyldighet ut fra statusen på D-numrene.

Byggmesteren.no, 14.02.22
Fortsatt fokus på seriøsitet i renholdsbransjen

Fortsatt fokus på seriøsitet i renholdsbransjen


Denne uken deltok Negotia i det årlige innspillsmøtet Bransjeprogrammet for renhold har med Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Negotia-leder Monica A. Paulsen er fornøyd med signalene regjeringen har gitt, og lover å følge utviklingen tett framover.

Negotia, 26.01.22
Hadia Tajik lover flere kontroller i rengjøringsbransjen

Hadia Tajik lover flere kontroller i rengjøringsbransjen


Arbeidstilsynet har nesten ikke utført fysiske kontroller i renhold de siste tre årene. Nå vil arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) at tilsynet blir synlige i arbeidslivet.

FriFagbevegelse, 25.01.22
Ny Norges-modell for et seriøst arbeidsliv

Ny Norges-modell for et seriøst arbeidsliv


– Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Nå skal regjeringen lage en Norges-modell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Målet er sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv, skriver regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen, 13.01.22
Arbeidstilsynet har ikke besøkt en renholdsbedrift siden 2019

Arbeidstilsynet har ikke besøkt en renholdsbedrift siden 2019


I 2019 hadde Arbeidstilsynet ett tilsyn ute hos én renholdsbedrift. I 2020 og 2021 har de kun hatt tilsyn via post.

– Dette er en katastrofe. Kom dere ut, oppfordrer Brede Edvardsen, nestleder i Arbeidsmandsforbundet. Han tror forholdene i bransjen blir verre og verre.

FriFagbevegelse, 11.01.22
Unngå dyre HMS-kort

Unngå dyre HMS-kort


Mange aktørar tener gode pengar på å selje HMS-kort til norske verksemder. Arbeidstilsynet oppmodar verksemdene til å bestille HMS-kort direkte i den oppdaterte og enkle bestillingsløysinga vår. Da blir korta langt billigare enn om ein nyttar eksterne tilbydarar.

Arbeidstilsynet, 04.11.21
Flere organiserte kriminelle dømt for svindel og hvitvasking

Flere organiserte kriminelle dømt for svindel og hvitvasking


Åtte personer er hittil dømt for økonomisk utroskap mot 20 selskaper i bygge- og renholdsbransjen. Totalt er det begått utroskap og hvitvasking av 70 millioner kr og inndragning av 8,3 millioner kr.

Byggmesteren, 23.09.21
Prisen betyr mest ved kjøp av renhold

Prisen betyr mest ved kjøp av renhold


Både det offentlige og det private vektlegger prisen høyt ved kjøp av renholdstjenester, ifølge en ny Fafo-undersøkelse. Den viser også at både offentlige og private virksomheter som kjøper renhold mangler kunnskap om regelverket de skal følge.

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Arbeidstilsynet / NTB Info, 05.07.21
Ny Fafo-rapport: Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet

Ny Fafo-rapport: Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet


En ny Fafo-rapport følger opp tidligere undersøkelser fra Fafo om renholdsbransjen. Forskerne ser på hvordan proffmarkedet, dvs. bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor, vurderer forhold som kan ha betydning for lønns- og arbeidsvilkårene for renholderne.

Fafo Østforum, 09.08.21
Tariffnemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag

Tariffnemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag


I fjorårets lønnsoppgjør fikk Norsk Arbeidsmandsforbund plass en ny tekst i renholdsbedriftenes overenskomst. Den sikrer renholderne betaling for all reising mellom ulike oppdrag, og dekning for utgifter knyttet til reisetida. Renholdernes nye minstelønn er nå lovfestet. Men renholdere uten tariffavtale har fortsatt ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag.

FriFagbevegelse, 25.06.21
Hjemmekontor ga de regionale verneombudene mer tid til å spore opp ikke-godkjente renholdsbedrifter

Hjemmekontor ga de regionale verneombudene mer tid til å spore opp ikke-godkjente renholdsbedrifter


En av oppgavene til de regionale verneombudene er å finne ikke-godkjente renholdsbedrifter. Å finne disse bedriftene er rene detektiv-virksomheten. Å reise ut med håp om å treffe på noen av disse bedriftene er helt fåfengt. Jobben foregår foran PC-en. Da pandemien kom i fjor måtte de regionale verneombudene i renhold holde seg hjemme i tre måneder. Fra hjemmekontoret doblet de kontakten med ikke-godkjente bedrifter.

FriFagbevegelse, 26.04.21