Skip to main content
Bransjekunnskap

Renhold (45)

Skipsverft (82)

Transport (511)

16. august, Fafo-båten - Arendalsuka: "Renere i renhold?" - rapportlansering

16. august, Fafo-båten - Arendalsuka: "Renere i renhold?" - rapportlansering


I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjennings-ordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. Fafo-forskere har undersøkt om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Torsdag 16. august kl 13.30-14.30 lanseres funnene.

(Fafo Østforum, 09.08.18)
Girteka skal øke fra 10.000 til 20.000 sjåfører, samtidig øker transportprisene i EU

Girteka skal øke fra 10.000 til 20.000 sjåfører, samtidig øker transportprisene i EU


Og det skal skje i løpet av tre år. Den litauiske transport-/ logistikkbedriften Girteka Logistics har en ellevill vekst. Samtidig justerer de opp prisene. Europa har stor mangel på lastebilsjåfører. Andre faktorer som er med på å drive opp transportprisene i Europa er «økte sjåførlønninger, EU- og nasjonale krav om at sjåfører skal sove på hotell, minstelønns-krav i forskjellige land og høyere drivstoffkostnader», skriver Girteka i en pressemelding.

 

(Anlegg&Transport, 06.08.18)
Kritisk til EUs forslag til nye regler for kjøre- og hviletid og kabotasje

Kritisk til EUs forslag til nye regler for kjøre- og hviletid og kabotasje


Sp mener vil føre til sosial dumping for sjåførene og farligere vogntog på norske veier. – Forslaget fra EUs transportkomitè er ikke bare farlig for trafikksikkerheten. Den er også farlig for norske arbeidsplasser, og kan i verste fall gå hardt utover jobben til norske yrkessjåfører. For de høye damer og herrer i Brussel vil myke opp reglene for kabotasjekjøring, skriver Siv Mossleth, stortingsrepresentant (Sp).

Se også: Svikter EU transportarbeiderne? (Fafo Østforum / LO-kontoret i Brussel, 15.06.18)

(Tungt.no, 19.06.18)
NLF krever at myndighetene sikrer like konkurransevilkår

NLF krever at myndighetene sikrer like konkurransevilkår


Norske transportører opplever en stadig mer krevende konkurranse i møte med utenlandske lavprisselskaper, hovedsakelig fra Øst-Europa, som opererer i kabotasjemarkedet. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) krever derfor blant annet: Sterkere sanksjoner mot transportkjøpere som bryter sine plikter, snarlig innførsel av forhåndsbetalt bombrikke, tilbakeholdsrett av kjøretøy ved ubetalte bøter og innførsel av lik arbeidsgiveravgift.

(NLF, 18.06.18)
Hvordan myndighetene vil håndtere organisert transportkriminalitet

Hvordan myndighetene vil håndtere organisert transportkriminalitet


– Vi holder på å knekke koden knyttet til å kreve inn ubetalte bøter fra utenlandske transportører. Norge skal ikke være et fristed hvor folk kan gjøre hva de vil så lenge de har utenlandsk pass, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på landsmøte til Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Om EUs kommende vegpakke som omhandler kabotasje, sa han:  Det å liberalisere kabotasjemarkedet nå, vil være helt feil. Jeg var i møte i Brussel senest 14. mai og opplevde bred enighet rundt dette.

(NLF, 15.06.18)
I dag markeres den internasjonale kampdagen for renholdere!

I dag markeres den internasjonale kampdagen for renholdere!


– Renholdsbransjen er en av de bransjer som sliter mest med arbeidslivskriminalitet og utnyttelse av arbeidskraft. Mye bra har blitt gjort for å bedre forholdene i bransjen: allmenngjort lønn, godkjenningsordning og regionale verneombud demmer opp for sosial dumping. Men til tross for mange gode tiltak er renholdsbransjen fortsatt forlokkende for useriøse aktører. Derfor er det viktig at vi fortsetter jobben opp mot regjeringen for å sikre mer midler til kontrolletaten, skriver forbundslederne  Erna Hagensen (Norsk Arbeidsmandsforbund), Mette Nord, (Fagforbundet) og John Leirvaag (Norsk Tjenestemannslag). 

(Dagbladet, 15.06.18)
Svikter EU transportarbeiderne?

Svikter EU transportarbeiderne?


Europas transportarbeidere gikk i forrige uke på et kraftig nederlag i Europaparlamentets transportkomite. Transport, særlig godstransport på veg, er blitt den nye bransjen for organisert sosial dumping hvor sjåfører blant annet fra Øst- og Sør-Europa kjører ukesvis i Vest- og Nord-Europa for dårlig lønn.

(Fafo Østforum / LO-kontoret i Brussel, 15.06.18)
Internasjonal frakt kjørt som kabotasje - anmeldt av Statens vegvesen

Internasjonal frakt kjørt som kabotasje - anmeldt av Statens vegvesen


Det har lenge vært mistanke om ulovlig bytte av traller mellom norske og utenlandske Vlantana-trekkvogner under oppdrag i Norge. Nå er dette for første gang anmeldt av Statens vegvesen. Saken kan få konsekvenser for hvordan transportkjøpere følger opp underleverandører. 

(Norges Lastebileierforbund, 15.06.18)
Kreiss anmeldt for ulovlig kabotasje

Kreiss anmeldt for ulovlig kabotasje


Som om lovstridige arbeidskontrakter, grove kjøre- og hviletidsbrudd, utviste sjåfører, løpende tvangsmulkter og stansvarsler ikke var nok: Nå er det også bekreftet at det latviske transportselskapet Kreiss er anmeldt for ulovlig kabotasje.

 

(Norsk Lastebileier-Forbund, 14.06.18)
Nordland sier nei til EUs mobilitetspakke

Nordland sier nei til EUs mobilitetspakke


– EU har i lengre tid undergravd regulering av norsk arbeidsliv. Nordland Fylkesting vedtok i går en uttalelse der regjeringen oppfordres om å si nei til EUs mobilitetspakke, sier Marius Jøsevold, gruppeleder for SV. Mobilitetspakken regulerer arbeidsforhold for sjåfører i person- og godstransport.

(Rana No, 14.06.18)
Kan ikke lenger utvise lovbrytende sjåfører

Kan ikke lenger utvise lovbrytende sjåfører


De siste årene har en rekke utenlandske sjåfører blitt utvist av landet etter for eksempel grove brudd på kjøre- og hviletid. Nå er det slutt på denne praksisen. Iallefall til en viss grad.

(Tungt.no, 13.06.18)
Nytt EU-forslag kan bety kroken på døra for kabotasje

Nytt EU-forslag kan bety kroken på døra for kabotasje


EU-parlamentets transportkomité (TRAN) stemte nylig ja til et forslag til endring i reglene for blant annet kabotasjekjøring. Hvis vedtaket tåler de kommende prosessene kan det få stor betydning for all kabotasjetransport.

(Norsk Lastebileier-Forbund, 13.06.18)