Skip to main content
Bransjekunnskap

Renhold (48)

Skipsverft (84)

Transport (536)

Hvordan myndighetene vil håndtere organisert transportkriminalitet

Hvordan myndighetene vil håndtere organisert transportkriminalitet


– Vi holder på å knekke koden knyttet til å kreve inn ubetalte bøter fra utenlandske transportører. Norge skal ikke være et fristed hvor folk kan gjøre hva de vil så lenge de har utenlandsk pass, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på landsmøte til Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Om EUs kommende vegpakke som omhandler kabotasje, sa han:  Det å liberalisere kabotasjemarkedet nå, vil være helt feil. Jeg var i møte i Brussel senest 14. mai og opplevde bred enighet rundt dette.

(NLF, 15.06.18)
NLF krever at myndighetene sikrer like konkurransevilkår

NLF krever at myndighetene sikrer like konkurransevilkår


Norske transportører opplever en stadig mer krevende konkurranse i møte med utenlandske lavprisselskaper, hovedsakelig fra Øst-Europa, som opererer i kabotasjemarkedet. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) krever derfor blant annet: Sterkere sanksjoner mot transportkjøpere som bryter sine plikter, snarlig innførsel av forhåndsbetalt bombrikke, tilbakeholdsrett av kjøretøy ved ubetalte bøter og innførsel av lik arbeidsgiveravgift.

(NLF, 18.06.18)
Kreiss anmeldt for ulovlig kabotasje

Kreiss anmeldt for ulovlig kabotasje


Som om lovstridige arbeidskontrakter, grove kjøre- og hviletidsbrudd, utviste sjåfører, løpende tvangsmulkter og stansvarsler ikke var nok: Nå er det også bekreftet at det latviske transportselskapet Kreiss er anmeldt for ulovlig kabotasje.

 

(Norsk Lastebileier-Forbund, 14.06.18)
Kan ikke lenger utvise lovbrytende sjåfører

Kan ikke lenger utvise lovbrytende sjåfører


De siste årene har en rekke utenlandske sjåfører blitt utvist av landet etter for eksempel grove brudd på kjøre- og hviletid. Nå er det slutt på denne praksisen. Iallefall til en viss grad.

(Tungt.no, 13.06.18)
Nordland sier nei til EUs mobilitetspakke

Nordland sier nei til EUs mobilitetspakke


– EU har i lengre tid undergravd regulering av norsk arbeidsliv. Nordland Fylkesting vedtok i går en uttalelse der regjeringen oppfordres om å si nei til EUs mobilitetspakke, sier Marius Jøsevold, gruppeleder for SV. Mobilitetspakken regulerer arbeidsforhold for sjåfører i person- og godstransport.

(Rana No, 14.06.18)
Internasjonal frakt kjørt som kabotasje - anmeldt av Statens vegvesen

Internasjonal frakt kjørt som kabotasje - anmeldt av Statens vegvesen


Det har lenge vært mistanke om ulovlig bytte av traller mellom norske og utenlandske Vlantana-trekkvogner under oppdrag i Norge. Nå er dette for første gang anmeldt av Statens vegvesen. Saken kan få konsekvenser for hvordan transportkjøpere følger opp underleverandører. 

(Norges Lastebileierforbund, 15.06.18)
I dag markeres den internasjonale kampdagen for renholdere!

I dag markeres den internasjonale kampdagen for renholdere!


– Renholdsbransjen er en av de bransjer som sliter mest med arbeidslivskriminalitet og utnyttelse av arbeidskraft. Mye bra har blitt gjort for å bedre forholdene i bransjen: allmenngjort lønn, godkjenningsordning og regionale verneombud demmer opp for sosial dumping. Men til tross for mange gode tiltak er renholdsbransjen fortsatt forlokkende for useriøse aktører. Derfor er det viktig at vi fortsetter jobben opp mot regjeringen for å sikre mer midler til kontrolletaten, skriver forbundslederne  Erna Hagensen (Norsk Arbeidsmandsforbund), Mette Nord, (Fagforbundet) og John Leirvaag (Norsk Tjenestemannslag). 

(Dagbladet, 15.06.18)
Svikter EU transportarbeiderne?

Svikter EU transportarbeiderne?


Europas transportarbeidere gikk i forrige uke på et kraftig nederlag i Europaparlamentets transportkomite. Transport, særlig godstransport på veg, er blitt den nye bransjen for organisert sosial dumping hvor sjåfører blant annet fra Øst- og Sør-Europa kjører ukesvis i Vest- og Nord-Europa for dårlig lønn.

(Fafo Østforum / LO-kontoret i Brussel, 15.06.18)
Nytt EU-forslag kan bety kroken på døra for kabotasje

Nytt EU-forslag kan bety kroken på døra for kabotasje


EU-parlamentets transportkomité (TRAN) stemte nylig ja til et forslag til endring i reglene for blant annet kabotasjekjøring. Hvis vedtaket tåler de kommende prosessene kan det få stor betydning for all kabotasjetransport.

(Norsk Lastebileier-Forbund, 13.06.18)
NHO Transport: - Hjelp oss å registrere utenlandske turbiler

NHO Transport: - Hjelp oss å registrere utenlandske turbiler


Det er ingen som kjenner omfanget av utenlandske turbilers virksomhet i Norge. NHO Transport vil forsøke å kartlegge dette og ønsker hjelp til å få registrert utenlandske turbiler. – Dersom mange deltar og registrerer bilnumre, vil vi få en indikasjon på hvor mange utenlandske turbiler som opererer i Norge, sier adm.dir i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

(NHO Transport, 12.06.18)
Bøter til utenlandske sjåfører hoper seg opp

Bøter til utenlandske sjåfører hoper seg opp


Politiet har ikke mulighet til å sende ut fotoboksbøter til biler med utenlandsk registreringsnummer. I fjor ble over 15.000 bøter stående ubetalt .– Vi har opplevd at enkelte utenlandske yrkessjåfører har hatt opptil 20 ubetalte fartsbøter hver. Vi vet også at en del av disse utnytter dette systemet og ikke tar hensyn til fartsgrensa fordi de vet at vi ikke får tak i dem likevel, sier Kjellbjørn Riise Johansen ved Møre og Romsdal politidistrikt.

(NRK, 10.06.18)
Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler

Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler


Transportkomiteen i EU åpner i praksis for at det blir fritt fram for sosial dumping i turbuss-bransjen og kabotasjekjøring med gods sju dager i uka. Det sier ansatte i Transportarbeiderforbundet etter at komiteen vedtok en ny mobilitetspakke innen godstransport på vei og turbilbransjen.

(FriFagbevegelse, 08.06.18)