Skip to main content
Bransjekunnskap

Renhold (45)

Skipsverft (82)

Transport (514)

Ny rapport: Fremtidens flytrafik på fair vilkår

Ny rapport: Fremtidens flytrafik på fair vilkår


En arbeidsgruppe satt ned av Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK) har avgitt en rapport om fremtidens luftfart. Rapporten redegjør for hvordan atypiske ansettelsesformer har økt usikkerheten for ansatte, samt bidratt til økt sosial dumping. Rapporten anbefaler 30 tiltak for en anstendig fremtidig luftfart.

Last ned rapporten (pdf)

Se også: Slår alarm om økt sosial dumping i flybransjen (P4, 17.01.17)

(LO, 16.01.17)
YTF krever rask innføring av transportregister

YTF krever rask innføring av transportregister


- Transportregister over utsendte arbeidstakere i Norge er nødvendig for å sikre en seriøs transportbransje, sa forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet (YTF) på en høring i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

(NTB Info, 12.01.17)
Leder: - Turbussbransjen rakner sakte men sikkert

Leder: - Turbussbransjen rakner sakte men sikkert


- Det er tøft å drive turbussvirksomhet i Norge. Åpne grenser får utenlandske operatører til å skumme fløten av turbussmarkedet i sesongen og samtidig presse prisene nedover er døden for norske selskaper. Tidligere og dagens regjering gjør lite eller nærmest ingenting med dette, skriver redaktør Tom Terjesen.

(Buss Magasinet, 05.12.16)
 Godstransport med utenlandske lastebiler, 2015

Godstransport med utenlandske lastebiler, 2015


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utenlandske bilene har svært høy markedsandel ved kjøring til og fra Norge, mens de norske bilene naturlig nok dominerer kjøringen innenlands. Svenskregistrerte lastebiler er størst på kjøring til og fra Norge. Danske lastebiler er størst på kabotasje, men en del usikkerhet knyttet til kabotasjetallene. De polskregistrerte bilene hadde mest tredjelandskjøring.

(SSB, 14.10.16)
Luftfarten skal utredes

Luftfarten skal utredes


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bekreftet at en offentlig utredning av norsk luftfart er i emning i en debatt om bransjens framtid under Arendalsuka. - Vi ser en utvikling med stadig forverrede arbeidsforhold, reduserte normer og standarder og større grad av sosial dumping. Dette er positive signaler fra statsråden, sier Peggy Hessen Følsvik i LOs ledelse.

(LO, 22.08.16)
Arbeidsministeren varsler hardere lut mot renholds-jukserne

Arbeidsministeren varsler hardere lut mot renholds-jukserne


Karantene og bøter er aktuelle tiltak. Fire år etter at en godkjenningsordning for renholdsbransjen gjorde det ulovlig å bruke ikke-godkjente firmaer, viser en ny rapport at nesten halvparten av bedriftskundene ikke kjenner til ordningen.

(Dagbladet, 13.08.16)
Ber stat og kommuner følge nasjonal transport-tariff

Ber stat og kommuner følge nasjonal transport-tariff


- Vi mener reglene for offentlige innkjøp i stor grad er rettet mot anbudsutsatte offentlige tjenester. For transportkjøp fungerer dermed ikke reglene tilstrekkelig, ettersom disse tjenestene ofte er under terskelverdien på kr 500 000, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Svein Furøy.

(Anlegg&Transport, 11.08.16)
Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen

Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen


For snart fire år siden ble det innført en godkjenningsordning i renholdbransjen. Dette er ett av tiltakene for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Fafo har evaluert ordningen.

(Fafo Østforum, 12.07.16)
Utenlandske sjåfører tilbudt 3500 kroner i måneden

Utenlandske sjåfører tilbudt 3500 kroner i måneden


I en jobbannonse blir ukrainske yrkessjåfører tilbudt hårreisende lav lønn. Det ryster norske yrkessjåfører. Lønnen vil være omlag 3500 kroner i måneden. Annonsen ser ut til å komme fra selskapet Girteka som driver langtransport i Norge og andre land. Selskapet på sin side nekter at de har noe med annonsen å gjøre.

(NRK Trøndelag, 24.06.16)
Finland gir etter for kabotasje

Finland gir etter for kabotasje


De finske myndighetene har hatt et strengt kabotasjeregime. Det var for strengt for EU-kommisjonen som i mai 2015 ba Finland om å endre regelverket, ellers ville saken gå til EU-domstolen. I desember foreslo den finske regjeringen at de nasjonale kabotasje-definisjonene skal oppheves, med virkning fra mars 2016.

(tungt.no, 05.02.16)
Lyttemøte om vinterutfordringer på vei og kabotasje

Lyttemøte om vinterutfordringer på vei og kabotasje


– Vi har lenge hatt flere utfordringer knyttet til ulovlig kabotasje og til tungbiltrafikken på norske vinterveier. Derfor har vi de siste to årene gjennomført en rekke tiltak. Med dette møtet ønsker jeg å høre om hvordan næringen og organisasjonene selv opplever situasjonen nå, og få innspill til eventuelle ytterligere tiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

(Samferdselsdepartementet, 04.02.16)
Hva er egentlig kabotasje?

Hva er egentlig kabotasje?


Kabotasje er "transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme". Kabotasje er ulovlig. Men det finnes unntak. Transportører fra EØS har adgang til å utføre midlertidig kabotasje, men de må da oppfylle diverse vilkår. Noen bryter  kabotasjereglene, bevisst eller ubevisst, og Norges Lastebileier-Forbund har laget en faktaside om kabotasje. 

(lastebil.no, 21.01.16)