Skip to main content
Bransjekunnskap

Renhold (45)

Skipsverft (82)

Transport (514)

Vil ta en oppvask i renholdsbransjen

Vil ta en oppvask i renholdsbransjen


– Vi er flinke til å avdekke svart arbeid og sosial dumping i byggebransjen, men vi har kommet til kort i renholdsbransjen, sier Lars Egeland (SV). Han ønsker at det kastes lys på bransjen som blant andre består av et stort antall østeuropeiske kvinner.

(NRK Vestfold, 09.09.17)
Fakta og myter om bemanningsbransjen

Fakta og myter om bemanningsbransjen


40 prosent av vikarene i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet, og 19 prosent kommer fra skolebenken. Det kommer frem i en ny publikasjon fra NHO Service: "Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter?"

(NHO Service, 31.08.17)
Høyprofilert transportkonkurs

Høyprofilert transportkonkurs


Svenske Andreassons Åkeri, kjent for sin "kreative" virksomhetsdrift, er konkurs. Selskapet har har hatt ca. 260 sjåfører fra Polen og Romania i arbeid. Sjåførene var hyret inn som selvstendig næringsdrivende, gjennom et bemanningsforetak.

(Tungt.no 23.08.16)
Solvik-Olsen kritisk til liberalisering innen vegtransport

Solvik-Olsen kritisk til liberalisering innen vegtransport


Da samferdselsminister en dro i gang NLFs transportturné på Youngstorget denne uken benyttet han anledningen til å påpeke det høye antallet utenlandske vogntog på norske rasteplasser. - Når de har råd til å parkere i mange dager i påvente av oppdrag, da er det noe feil med kostnadsstrukturen, mener Ketil Solvik-Olsen.

(MyNewsdesk, 09.08.17)
Norsk renhold i europeisk blad

Norsk renhold i europeisk blad


Norsk renholdsbransje presenteres nå utførlig i bladet European Cleaning Journal. En utfordring er manglende innkjøperkompetanse og vektlegging av laveste pris. Artikkelforfatter Thor Nielsen, markeds- og innkjøpssjef i Insider Facility Services, tar også opp hvordan renholdsbransjen påvirkes av oljekrisen, manglende kjennskap til Arbeidstilsynets godkjenningsordning, sosial dumping, bruken av id-kort og demografiske forhold.

(Renholdsnytt, 24.07.17)
Lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører på grensen

Lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører på grensen


Nylig gjennomført Yrkestrafikkforbundet (YTF) en lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører på Svinesund. – Vi fikk svar av hele 511 sjåfører i løpet av to dager, sier forbundsleder Jim Klungnes. Resultatene er ikke ferdig analysert, men noen inntrykk er klare: – Vi ser dessverre at noen fortsatt har lønninger under 600 euro i måneden.

(YTF, 28.06.17)
Norge ønsker ikke en liberalisering av kabotasjeregelverket for godstransport

Norge ønsker ikke en liberalisering av kabotasjeregelverket for godstransport


– Konkurranse er positivt, men den må være rettferdig. Derfor ønsker vi både strengere regler og lik praktisering regelverket for transportører i Europa. For å få dette til, må vi samarbeide med andre europeiske land som ønsker det samme, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Norge samarbeider med åtte andre land i Road Alliance.

(Samferdselsdepartementet, 23.06.17)
Norge alene kan ikke løse sosial dumping i lastebilbransjen

Norge alene kan ikke løse sosial dumping i lastebilbransjen


Stortinget er tverrpolitisk bekymret for sosial dumping og sikkerheten langs norske veier som følge av stadig flere utenlandske vogntog. Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Eirik Sivertsen (Ap) mener at Norge er avhengig av EU-land for å løse floken.

(ABC Nyheter, 25.05.17)
Forskjellsbehandling tas opp i Stortinget

Forskjellsbehandling tas opp i Stortinget


- Det er uakseptabelt hvis utenlandske og norske sjåfører ikke behandles likt, sier Anne Tingelstad Wøien (SP) som har sendt et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen hvor hun krever svar på hvordan utenlandske tungtranportsjåfører behandles kontra norske sjåfører.

(Norsk Lastebileier-Forbund, 12.05.17)
LO vil sikre ordnede forhold i transportbransjen

LO vil sikre ordnede forhold i transportbransjen


I forslag til handlingsprogram sier LO at allmenngjøringen av tariffavtalene for godstransport og turkjøring med buss er viktig for å ivareta norske arbeidsplasser og norsk transportnæring. LO krever også et tydeligere regelverk for kabotasjekjøring med turbusser.

(FriFagbevegelse, 12.05.17)
Allmenngjøring videreføres for renhold, gods og turbil

Allmenngjøring videreføres for renhold, gods og turbil


Tariffnemnda har fatta vedtak om vidareføring av allmenngjering av tariffavtale i tre bransjar, og om justering i lønssatsane i seks allmenngjeringsforskrifter. De tre bransjene er reinhaldsbedrifter, godstransport på veg, og persontrafikk med turbil. Dei nye allmenngjeringsforskriftene tek til å gjelde 1. juni 2017.

(Arbeids- og sosialdepartementet, 12.05.17)
Transittkabotasje

Transittkabotasje


Har man anledning til å kjøre kabotasje uten at man har med gods inn i Norge? NHO Logistikk og Transport redegjør for spesialregel som gir rett til såkalt transittkabotasje.

(NHO Logistikk og Transport, 10.05.17)