Bransjekunnskap

Renhold (43)

Skipsverft (79)

Transport (499)

Samarbeid mot useriøse i renholdsbransjen

Samarbeid mot useriøse i renholdsbransjen


Det gode partsamarbeidet var tema da Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service holdt foredrag for 70 inspektører innen renhold fra Arbeidstilsynet i Bergen. Sentrale stikkord for samarbeidet er allmenngjøring, godkjenningsordning og obligatorisk HMS-kort.

(NHO Service, 21.04.15)
NHO Transport er positiv til allmenngjøring

NHO Transport er positiv til allmenngjøring


Arbeidsgiversiden i tariffavtalen for gods står nå sammen med sjåførenes fagforening Yrkestrafikkforbundet om allmenngjøring. NHO Transport følger NLF i sitt høringssvar til departementet.

Se også: Styret er positive til allmenngjøring i gods og turbil (NHO Transport, 12.03.15)

(Conpot, 12.03.15)
- Kulturforskjeller like viktig som språk

- Kulturforskjeller like viktig som språk


Språk og kulturforskjeller kan være en medvirkende årsak til mange av ulykkene på byggeplassene, ifølge Torgeir Ekseth, HMS-ansvarlig i Veidekke Entreprenør Trondheim. - Mange av de utenlandske arbeiderne, er ikke vant til vår måte å jobbe på, der mye av ansvaret er lagt på den enkelte arbeidstaker, sier Ekseth.

(Byggeindustrien, 03.03.15)
Neppe begrensninger på utenlandske turbusser i sommer

Neppe begrensninger på utenlandske turbusser i sommer


Kabotasjekjøring, både innen gods- og turbilsektoren, sto på agendaen da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og hans statssekretær, Bård Hoksrud, nylig møtte EUs transportkommisær. - Jeg oppfattet EU-kommisæren slik at det er handlingsrom for å lage nasjonale ordninger, sier statssekretæren. Men Hoksrud kan ikke love begrensninger på utenlandske turbusser i Norge til sommeren.

(Fri Fagbevegelse, 23.02.15)
Krever kabotasje-kartlegging

Krever kabotasje-kartlegging


Norsk Lastebileier-forening (NLF) er glad for at Stortinget ber regjeringen om å skjerpe kontrollen av utenlandske transportørers momsbetaling. Stortinget er også positiv til et formalisert samarbeid mellom en rekke offentlige etater, noe NLF tolker som et ja til «Transportpoliti».

(NLF, 20.02.15)
Serveringsbransjen mangler oversikt over ansatte

Serveringsbransjen mangler oversikt over ansatte


Nesten halvparten av serveringsstedene i Stavanger har ikke oversikt over hvem som jobber i bedriften, viser tall fra Skatt Vest. Krav om personellister er et virkemiddel som skal gjøre det vanskelig å lønne ansatte svart samt hindre useriøse aktører, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

(Stavanger Aftenblad, 18.02.15)
Nytt Fafo-prosjekt: Tilsyn med utenlandske arbeidstakere i transport og bygg

Nytt Fafo-prosjekt: Tilsyn med utenlandske arbeidstakere i transport og bygg


Hvilke strategier og metoder har arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige i forbindelse med tilsyn med utenlandske arbeidstakere innenfor godstransport og i byggebransjen?

(Fafo Østforum, 19.02.15)
Turbusser må ut etter 30 dager

Turbusser må ut etter 30 dager


Mens utenlandske godstransportører som foretar intern transport i Norge må ut av landet innen sju dager – og ikke kan ta mer enn tre oppdrag i Norge i løpet av den uken, er det i praksis ingen begrensning når det gjelder persontransport med turbusser. Det kan det bli slutt på nå. – Regjeringa vil foreslå at utenlandske turbiler kun kan operere i Norge 30 dager sammenhengende, eller 45 dager totalt i løpet av ett år, sa statssekretær John-Ragnar Aarset fra samferdselsdepartementet, da Fafo-rapporten "Arbeidsforhold i gods og turbil" ble presentert på Arbeidstilsynets Transportkonferanse.

Se også: NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring (NHO Reiseliv, 30.01.15)

(Fri Fagbevegelse, 13.02.15)
NLF krever allmenngjøring og "transportpoliti"

NLF krever allmenngjøring og "transportpoliti"


Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er på linje med Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) sitt krav om almenngjøring av timelønn og diettsatser. NLFs støtte til allmengjøring er betinget av at det blir effektive kontrolltiltak.

Se også: Felles front mot underbetaling i godstransportbransjen (Fri Fagbevegelse, 10.02.15)

(NLF, 09.02.15)
- Ryanairs inntog er en gave til dansk fagbevegelse

- Ryanairs inntog er en gave til dansk fagbevegelse


Det irske flyselskapet Ryanair starter flyvninger fra København i mars. Lønns- og arbeidsvilkårene er så dårlige at det er åpenbart at de er i strid med normene i det danske velferdssamfunnet.

Se også: Dansk fagbevegelse tar opp kampen mot Ryanair (EL & IT, 30.01.15)

Ryaniair - Social dumping eller et godt tilbud? (Berlingske Tidende, 30.01.15)

 - Ryanair er en hård nød at knække (avisen.dk, 30.01.15)

(Ugebrevet A4, 03.02.15)
Tyskland: Kravet om minstelønn ved transittkjøring er opphevet

Tyskland: Kravet om minstelønn ved transittkjøring er opphevet


Tyskland har inntil videre tilsidesatt kravet om at det skal betales en minstelønn på 8,50 euro til sjåfører som kjører transitt gjennom landet. Det skal imidlertid fortsatt betales minstelønn ved internasjonal transport og kabotasjeoppdrag. Mange har protestert på det nye tyske regelverket, og kravet om minstelønn ved transittkjøring er opphevet inntil aktuelle EU-myndigheter har vurdert lovligheten av det tyske kravet.

Se også: Protesterer mot tysk minstelønn (Anlegg & Transport, 27.01.15)

(NHO Transport, 02.02.15)
 NLF vil ansvarliggjøre transportkjøperne

NLF vil ansvarliggjøre transportkjøperne


E6 har vært stengt av lastebiler 268 ganger i vinter, og utenlandske vogntog står for halvparten av uhellene. Nå viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) at utenlandske vogntog er nesten tre ganger så ulykkesutsatt som norske vogntog i Nord-Norge, Vestlandet og i Trøndelag. For å bli kvitt de verste vil Norges Lastebileier-forbund (NLF) innføre miljømerking av lastebiler.

Se også: Vogntog har stengt E6 268 ganger i vinter (NRK Nordland, 27.01.15)

(NRK Nordland, 30.01.15)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie