Skip to main content
Bransjekunnskap

Renhold (47)

Skipsverft (82)

Transport (527)

- Kulturforskjeller like viktig som språk

- Kulturforskjeller like viktig som språk


Språk og kulturforskjeller kan være en medvirkende årsak til mange av ulykkene på byggeplassene, ifølge Torgeir Ekseth, HMS-ansvarlig i Veidekke Entreprenør Trondheim. - Mange av de utenlandske arbeiderne, er ikke vant til vår måte å jobbe på, der mye av ansvaret er lagt på den enkelte arbeidstaker, sier Ekseth.

(Byggeindustrien, 03.03.15)
Neppe begrensninger på utenlandske turbusser i sommer

Neppe begrensninger på utenlandske turbusser i sommer


Kabotasjekjøring, både innen gods- og turbilsektoren, sto på agendaen da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og hans statssekretær, Bård Hoksrud, nylig møtte EUs transportkommisær. - Jeg oppfattet EU-kommisæren slik at det er handlingsrom for å lage nasjonale ordninger, sier statssekretæren. Men Hoksrud kan ikke love begrensninger på utenlandske turbusser i Norge til sommeren.

(Fri Fagbevegelse, 23.02.15)
Krever kabotasje-kartlegging

Krever kabotasje-kartlegging


Norsk Lastebileier-forening (NLF) er glad for at Stortinget ber regjeringen om å skjerpe kontrollen av utenlandske transportørers momsbetaling. Stortinget er også positiv til et formalisert samarbeid mellom en rekke offentlige etater, noe NLF tolker som et ja til «Transportpoliti».

(NLF, 20.02.15)
Nytt Fafo-prosjekt: Tilsyn med utenlandske arbeidstakere i transport og bygg

Nytt Fafo-prosjekt: Tilsyn med utenlandske arbeidstakere i transport og bygg


Hvilke strategier og metoder har arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige i forbindelse med tilsyn med utenlandske arbeidstakere innenfor godstransport og i byggebransjen?

(Fafo Østforum, 19.02.15)
Serveringsbransjen mangler oversikt over ansatte

Serveringsbransjen mangler oversikt over ansatte


Nesten halvparten av serveringsstedene i Stavanger har ikke oversikt over hvem som jobber i bedriften, viser tall fra Skatt Vest. Krav om personellister er et virkemiddel som skal gjøre det vanskelig å lønne ansatte svart samt hindre useriøse aktører, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

(Stavanger Aftenblad, 18.02.15)
Turbusser må ut etter 30 dager

Turbusser må ut etter 30 dager


Mens utenlandske godstransportører som foretar intern transport i Norge må ut av landet innen sju dager – og ikke kan ta mer enn tre oppdrag i Norge i løpet av den uken, er det i praksis ingen begrensning når det gjelder persontransport med turbusser. Det kan det bli slutt på nå. – Regjeringa vil foreslå at utenlandske turbiler kun kan operere i Norge 30 dager sammenhengende, eller 45 dager totalt i løpet av ett år, sa statssekretær John-Ragnar Aarset fra samferdselsdepartementet, da Fafo-rapporten "Arbeidsforhold i gods og turbil" ble presentert på Arbeidstilsynets Transportkonferanse.

Se også: NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring (NHO Reiseliv, 30.01.15)

(Fri Fagbevegelse, 13.02.15)
NLF krever allmenngjøring og "transportpoliti"

NLF krever allmenngjøring og "transportpoliti"


Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er på linje med Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) sitt krav om almenngjøring av timelønn og diettsatser. NLFs støtte til allmengjøring er betinget av at det blir effektive kontrolltiltak.

Se også: Felles front mot underbetaling i godstransportbransjen (Fri Fagbevegelse, 10.02.15)

(NLF, 09.02.15)
- Ryanairs inntog er en gave til dansk fagbevegelse

- Ryanairs inntog er en gave til dansk fagbevegelse


Det irske flyselskapet Ryanair starter flyvninger fra København i mars. Lønns- og arbeidsvilkårene er så dårlige at det er åpenbart at de er i strid med normene i det danske velferdssamfunnet.

Se også: Dansk fagbevegelse tar opp kampen mot Ryanair (EL & IT, 30.01.15)

Ryaniair - Social dumping eller et godt tilbud? (Berlingske Tidende, 30.01.15)

 - Ryanair er en hård nød at knække (avisen.dk, 30.01.15)

(Ugebrevet A4, 03.02.15)
Tyskland: Kravet om minstelønn ved transittkjøring er opphevet

Tyskland: Kravet om minstelønn ved transittkjøring er opphevet


Tyskland har inntil videre tilsidesatt kravet om at det skal betales en minstelønn på 8,50 euro til sjåfører som kjører transitt gjennom landet. Det skal imidlertid fortsatt betales minstelønn ved internasjonal transport og kabotasjeoppdrag. Mange har protestert på det nye tyske regelverket, og kravet om minstelønn ved transittkjøring er opphevet inntil aktuelle EU-myndigheter har vurdert lovligheten av det tyske kravet.

Se også: Protesterer mot tysk minstelønn (Anlegg & Transport, 27.01.15)

(NHO Transport, 02.02.15)
NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring

NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring


- NHO Reiseliv ønsker ikke å endre dagens regelverk for persontransportkabotasje, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Jostein Hansen, i en kommentar til forslaget om å innføre en begrensning på maksimalt 30 dager sammenhengende og 45 dager per år totalt for utenlandske transportører i persontransportmarkedet. NHO Reiseliv er også imot forslaget om allmenngjøring av tariffvilkår for utenlandske turbussjåfører i Norge.

(NHO Reiseliv, 30.01.15)
Polakker mister jobben i fiskeforedlingsbedrift

Polakker mister jobben i fiskeforedlingsbedrift


Fiskeforedlingsbedriften Norse Production på Sotra varsler oppsigelse av 20-30 polske arbeidere etter at lovbestemt minstelønn er vedtatt. De polske gjestearbeiderne har så langt tjent rundt 100 kroner timen på fabrikken. Allmenngjøring av tariffavtalen innebærer  minstelønninger på 172,85 kroner for fagarbeidere og 162,85 for produksjonsarbeidere. - For oss betyr dette en så stor kostnadsøkning at vi ikke kommer utenom en betydelig nedbemanning, sier fabrikksjef Tom Lerberg hos Norse Production.

(Sysla, 05.01.15)