Skip to main content
 

Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien og landbruket

10. februar 2021

– Koronaepidemien har gjort det vanskeligere for sjømatindustrien å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Samtidig er vi i en situasjon der mange nordmenn er uten arbeid. Sjømatnæringen bidrar til matforsyningen nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig at vi holder hjulene i gang. Vi håper denne ordningen vil bidra til dette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.  

Det er særlig et akutt behov for arbeidere til fiskeindustrien i forbindelse med det pågående vinterfisket i nord, men også landbruket har behov for sesongarbeidere.

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet.

Arbeids- og sosialdepartementet vil legge frem en endringsforskrift med virkning frem til 1. oktober 2021 for landbruket og 1. juni for fiskeindustrien.

Les hele saken: Vil lette tilgangen på sesongarbeidere (Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, 10.02.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet

Mer om tema