Skip to main content
 

Debatt: – Våre bønder mangler avklaring om innleie av utenlandsk arbeidskraft

06. mai 2021

– Vi er positive til regjeringens opplæringspakke og at ungdom skal få seg en sommerjobb i landbruksnæringen, men erfaringene viser at dette ikke vil dekke behovet eller være effektivt nok på kort sikt, skriver Helmik Slora Kristiansen, leder Stange Næringsutvalg.

Utdrag fra innlegget: 

Landbruk er en svært viktig næring i Stange kommune og vi har en stor andel grønt- og fruktprodusenter.

Disse produsentene er nå i en alvorlig situasjon hvor de mangler avklaring på i hvilken grad det går an å basere seg på innleie av utenlandsk arbeidskraft i denne sesongen.

Dette er arbeidere med unik kombinasjon av kompetanse og erfaring til å gjøre denne type arbeidsoppgaver innen; planting, luking, høsting og pakking/videreforedling.

Våre bønder trenger en tydelig avklaring på hvordan de skal forholde seg til innleie av utenlandske arbeidskraft denne sesongen og de trenger det nå.

Les hele innlegget: Produsentene er nå i en alvorlig situasjon og mangler avklaring om innleie av utenlandsk arbeidskraft (Hamar Arbeiderblad, 06.05.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet