Skip to main content
 

På høring: Tilskudd til opplæring av arbeidskraft i grøntnæringen i sesongen 2021

06. mai 2021

På grunn av strenge innreiserestriksjoner som følge av covid 19-pandemien, har grøntnæringen utfordringer med å få tak i arbeidskraft. For å bidra til at grøntnæringen får økt tilgang på arbeidskraft i årets sesong, og for å kompensere for kostnadsøkninger knyttet til arbeidskraft med behov for opplæring, foreslår Landbruks- og matdepartementet en ny midlertidig tilskuddsordning.

 Forslaget

  • sendes på begrenset høring, med høringsfrist 11. mai 2021.
  • er at tilskudd kan gis til foretak som produserer grønnsaker, frukt, bær og poteter og er registrert i Enhetsregisteret.
  • har en øvre ramme på 40 millioner kroner.

Det tas forbehold om Stortingets tilslutning til forslaget om bevilgning.

Les mer og last ned høringsdokumenter: Høring – Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen (Landbruks- og matdepartementet, 06.05.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet