Skip to main content
 

Kan få erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter

30. mars 2021

– Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har blitt enige om å videreføre utvidelsen av avlingssviktordningen for jordbruket slik at den også for sesongen 2021 omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

Ordningen ble utvidet for sesongen 2020 for å bidra til risikoavlastning for produsentene slik at de setter i gang med planlagt produksjon.

– Videreføring av endringen i avlingssviktordningen som partene nå er enige om, bidrar til risikoavlastning for bønder som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter, sier statsråden.

Les hele saken: Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft (Landbruks- og matdepartementet, 30.03.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet

Mer om tema