Skip to main content
 

Koronapandemi og stengte grenser: Behov for kompensasjonsordning i grøntnæringa

30. mars 2021

I et brev til Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag, med flere, om kompensasjonsordning for ekstraordinære kostnader i grøntnæringa. Merkostnadene er knyttet til karantene, opplæring av uerfaren arbeidskraft, økt bemanning/redusert effektivitet og kostnader til smittevernstiltak.

– For å sikre forsyningen av norsk frukt og bær må de økte kostnadene kompenseres. Vi ber om at det etableres en enkel søknadsbasert ordning som kan gi delvis kompensasjon for de ekstraordinære kostnadene. Vi trenger raske avklaringer for å unngå at produsentene trapper ned på produksjonen for å avlaste den økonomiske risikoen for egen virksomhet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Avsendere av brevet er Norges Bondelag, NHO Mat og Drikke, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Gartnerhallen, Nordgrønt og Produsentforeningen 1909.

I brevet skriver de at andemien påfører grøntprodusentene økte kostnader på cirka 250 millioner kroner:

  • Karantenekostnader/ lønn: 100 millioner kroner
  • Øktbemanningsbehov uten erfarne, spesialiserte sesongarbeidere (redusert effektivitet): 100 millioner kroner
  • Opplæring og oppfølging av ny og uerfarenarbeidskraft (både norsk og utenlandsk): 20 millioner kroner
  • Smitterverntiltak i produksjon og innkvartering: 15 millioner kroner

Les hele saken: Behov for kompensasjonsordning i grøntnæringa (Norges Bondelag, 30.03.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet