Skip to main content
 

– Kan jordbærplukkere fra andre land nå få innreisetillatelse?

07. april 2021

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) fra 22. mars om jordbærplukkere fra andre land nå kan få innreisetillatelse.

– Det vil være den faktiske smittesituasjonen som i stor grad vil bestemme hvor mange utenlandske sesongarbeidere som kan få slippe inn til Norge. Hvordan situasjonen er når jordbærsesongen starter opp, er det for tidlig å svare på nå.

For å begrense risikoen for importsmitte, særlig import av muterte virusvarianter, strammet regjeringen i slutten av januar igjen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. Dette får konsekvenser for grøntnæringen som har behov for sesongarbeidere.

Det gjøres likevel unntak, blant annet for utlendinger i kritiske samfunnsfunksjoner.

At en sektor er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr ikke at alle ansatte i den aktuelle sektoren er unntatt fra innreiserestriksjonene. Det understrekes også at ufaglært arbeidskraft kan være enklere å erstatte med innenlands arbeidskraft.

Les hele svaret: Svar på skriftlig spørsmål om innreisetillatelse for jordbærplukkere fra andre land (Landbruks- og matdepartementet, 06.04.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet