Skip to main content
 

Bollestad: – Smittesituasjonen avgjør hvor mange utenlandske sesongarbeidere som kan få slippe inn til Norge

06. mai 2021

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om begrensninger på antall innreisetillatelser av gjestearbeidere i grøntnæringen.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) har stilt følgende spørsmål:

Regjeringens jordbrukspolitikk for grøntnæringen har lagt til rette for at en økende andel av arbeidskraftbehovet skal dekkes gjennom gjestearbeidere fra utlandet. Som følge av pandemien er nå arbeidskrafts situasjonen kritisk vanskelig. Arbeidskraftsbehovet må nå dekkes av et mangfold med både gjestearbeidere og norskbosatte arbeidsfolk.

Hvorfor har regjeringen satt inn begrensninger på antall innreise tillatelser av gjestearbeidere, nærmest innført kvoter, noe som skaper lang behandlingstid og stor usikkerhet for gårdbrukerne?

– Regjeringen har gjort det som er mulig innenfor pandemisituasjonen for at grøntnæringen skal få tilgang på arbeidskraft, svarer landbruks- og matminister Olaug Bollestad, og viser til en rekke tiltak:

  • Gitt fornyet oppholdstillatelse for de 300 sesongarbeidere som var koronafast i Norge siden i fjor, samt åpnet for utvidet oppholdstillatelse for sesongarbeidere som trenger det.
  • Endret dagpengeregelverket slik at det skal bli lønnsomt for dem som er permittert eller arbeidsledig å ta seg arbeid i landbruket.
  • Opprettet tettere dialog mellom NAV og næringen, og NAV har ansatte som har fått spesielt ansvar for å bistå landbruket.
  • Videreført ordningen fra 2020 med erstatning for avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft under innhøsting.
  • Holder på å etablere en refusjonsordning der arbeidsgivere i grøntnæringen vil kunne få kompensert deler av opplæringskostnadene ved å bruke uerfaren norsk arbeidskraft i årets sesong.
  • søknadsbasert ordning for utenlandske arbeidere i grøntnæringen.

Les hele svaret: Svar på skriftlig spørsmål om begrensninger på antall innreisetillatelser av gjestearbeidere i grøntnæringen (Landbruks- og matdepartementet, 06.05.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet